Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Energibesparelser på mere end 50 procent med pumpeløsninger fra Wilo

Kravene til den kommunale forvaltning af vandressourcer er komplekse og er stadigt stigende. Driftssikkerhed er det primære krav, men på grund af de kraftigt stigende elpriser bliver der også større og større fokus på energiforbruget.

Ansvaret er dit – vi lever op til

Wilo-pumper og pumpesystemer garanterer ikke kun høj driftssikkerhed, når det gælder vandressourcer, men vinder også på energiforbruget. Ved hjælp af eksempler viser vi dig, hvor meget strøm du kan spare over en periode på 15 år.

Gå efter energieffektivitet og innovation: Få råd og vejledning hos os, når du skal vurdere dine pumper, og start "ecolution" sammen med os!

Intelligent og energieffektiv spildevandstransport i Pforzheim i Tyskland

Driftsomkostningerne til pumpningen af urenset spildevand er steget konstant i de seneste år. Årsagen er den ukorrekte affaldssortering samt flere og flere faste stoffer og fibermaterialer i det ubehandlede spildevand.Derfor besluttede Eigenbetrieb Stadtentwässerugn Pforzheim sig for at udskifte de allerede effektive, men sårbare enkanalhydraulikker i pumpestationen Buchbusch med to intelligente spildevandspumpesystemer af typen Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence. Begge anlæg har takket være den nyeste motor- og hydraulikteknologi i forbindelse med integreret styringsintelligens sikret en markant reducering af tilstopningsproblemerne og dermed også energiforbruget.Anlæggets ejer har siden skiftet til Wilo-Rexa SOLID-Q kunnet glæde sig over problemfri pumpecyklusser, lavere behov for service og årlige besparelser i eludgifterne alene på grund af de nye maskiners højere virkningsgrad på mere end 11.000 kr. pr. pumpe! "Yderligere energibesparelser sikres af den selvrensende hydraulik samt Anti-Clogging-funktionen. Dermed kan pumpen arbejde langt mere effektivt uden forstyrrende aflejringer".

Vores eksempler på strømbesparelser:

Vandressourcer

Vores løsning på en effektiv aftapning af ubehandlet vand.

Med Wilo-Actun ZETOS kan der spares 690.000 kWh eller ca. 3.000.000 DKK på 15 år*.

Vores løsning på intelligente spildevandspumpestationer.

Med Wilo-Rexa SOLID-Q kan der spares 580.000 kWh eller ca. 2.600.000 DKK på 15 år**.

Campaign Image Select 4 online screen (German)

Start pumpedimensionering

Vil du starte en pumpedimensionering? Brug Wilo-Select 4 online.

IFAT 2020 keyvisual

Se rådgivningsløsninger

Er du interesseret i målrettet rådgivning og analyse af dine pumper med henblik på udskiftning til højeffektive teknologier? Hos vores Wilo-service kan du få rådgivning med det samme!

Vores energieffektive løsninger til forskellige anvendelsesområder:

Wilo-Stratos PICO Detaljer
Wilo-Stratos MAXO Detaljer
Wilo-Stratos GIGA2.0-I Detaljer
Wilo-Helix2.0-VE Detaljer
Wilo-Medana CH3-LE Detaljer
Wilo-Rexa SOLID-Q Detaljer
Wilo-Actun ZETOS Detaljer

*belastningsprofil: "full load operation" (7.300 timer/år), elpris: 3,00 DKK, antaget årlig stigning i elprisen 5 %, betragtningsperiode 15 år, Wilo NK86-4 / NU611-2/34 sammenlignet med Wilo-Zetos K8.70-4 / NU511-4/30 *belastningsprofil: "full load operation" (2920 timer/år), elpris: 3,00 DKK, antaget årlig stigning i strømprisen 5 %, betragtningsperiode 15 år, Wilo-Rexa SOLID-Q 15-52+FKT 20.2/32-P5 sammenlignet med Wilo-EMU FA15.44+FKT27.1-4/22K