Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Banegården »Praterstern« er med ca. 100.000 rejsende pr. dag et særligt kraftigt frekventeret trafikalt knudepunkt. (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Nordbahnhof i Wien indfører online-overvågning af sine løfteanlæg

Med ca. 25.000 jordbesiddelser, 5.000 bygninger og mere end 1.000 banegårde og stoppesteder er Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) blandt de største ejere af fast ejendom i alperepublikken. Ca. 760 veluddannede fagfolk sørger døgnet rundt for, at infrastrukturen er klar til funktion. Som understøttelse til sikringen af den neuralgiske spildevandsafledning på banegårdene anvendes der webbaserede tjenester, som kører i Wiens Nordbahnhof »Praterstern« med succes. Både pumperne og netværkets infrastruktur stammer fra Wilo. Komplekset, der blev ombygget fuldstændigt i 2008, tilbyder de rejsende et behageligt miljø, der ikke mindst også omfatter de sanitære forhold. For at sikre den højest mulige effektivitet, driftssikkerhed og ydeevne, valgte ÖBB et nyt løfteanlæg »EMUport« fra Wilo.

Få mere at vide

Banegårdstoiletter - en særlig udfordring

»Adgangssystemer, rengøringsmedarbejdere og opsynspersonale kan ganske vist opretholde den ydre kvalitet på sanitære anlæg, men funktionen skal også sikres«, forklarer Andreas Coufal fra Wiener Technikmanagement hos ÖBB om baggrunden. Og i kraftigt besøgte offentlige sanitære områder er funktionen af samme ikke altid let at sikre: På toilettet skiller brugerne sig af og til af med diverse genstande, som kan sætte spildevandspumperne ud af drift. Med tilhørende ubehagelige bivirkninger for de næste gæster. »Tidligere måtte vi køre flere reparationsindsatser om ugen for at rense pumperne for faste partikler«, siger Coufal.

Adskillelsessystem for faste stoffer til beskyttelse af pumperne

Wilo-løfteanlægget »EMUport« gav en betydelig lettelse i hyppigheden af tilstopninger. For allerede i Wiens nyopførte hovedbanegård sikrer 21 »EMUports« spildevandsafledningen med succes. »På baggrund af de gode erfaringer valgte vi på banegården »Praterstern« også dette system til adskillelse af faste stoffer«, siger Coufal.

I princippet for adskillelsessystem for faste stoffer udviklet af Wilo kommer det tilløbende spildevand i første omgang til en beholder, hvor et gitter tilbageholder faste stoffer. Dette forrensede spildevand flyder igennem den hvilende pumpe og opsamles i et reservoir. Så snart et fordefineret fyldningsniveau er nået, transporterer pumpen spildevandet ud af reservoiret og tilbage til faststofbeholderen. Herfra transporteres faststofferne ved hjælp af en trykledning ind i kloaknettet. Anlægget råder over to faststofadskillelseskamre og pumper. De kører på skift, men ved fejl eller vedligeholdelse i konstant drift, så en næsten afbrydelsesfri spildevandsafledning er sikret.

Få mere at vide

Regelmæssige funktionskontroller og forebyggende service afgør levetiden

Med adskillelsessystemet for faste stoffer holdes materialer med højt tilstopningspotentiale på forhånd væk fra pumpehydraulikken, men pumperne til løfteanlæggene kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Til dette formål foreskriver standarden DIN EN 12056-4 konkrete intervaller og foranstaltninger. Ved erhvervsmæssig brug skal anlægget efterses hver tredje måned af en fagmænd inden for denne aktivitet. Løfteanlægget skal desuden kontrolleres for driftsevne en gang hver måned af ejeren ved observation af mindst to omstillingscyklusser.

Det er i ÖBB‹s mange ejendomme en enorm arbejdsindsats. »Bortset fra dette opstår der ved så intensiv brug som på en banegård flere fejlsituationer på en måned«, siger Andreas Coufal om misbruget af de sanitære anlæg som skraldespand. »Wilo Care«-konceptet bygger derfor på to søjler: Vedligeholdelse og service, der opfylder kravene i DIN EN 12056-4 samt forebyggelse ved anlægsovervågning i realtid. Til dette formål udstyres løfteanlægget med følere, som via en kommunikationsboks sender anlægsparametrene til en Wilo Cloud. »Af hensyn til datasikkerheden arbejder vi i den forbindelse med et selvstændigt webbaseret system«, fortæller Niko Kösling i detaljer. »Det analyserer alle afgørende driftsparametre i realtid. Opstår der en usædvanlig forhøjelse af effektforbruget for en pumpe, kan Wilo-serviceteknikerne allerede indkredse et problem ved hjælp af hele datasituationen og foretage afhjælpning på stedet, før der opstår svigt.«

Alt efter omfanget af den valgte servicepakke afregnes arbejdsindsatserne uden for det normale til aftalte priser eller de er allerede en del af servicebidraget. »Bortset fra den tekniske transparens ved hjælp af den månedlige statusrapport opstår der således også en omkostningstransparens, der er til at beregne«, udtaler den ansvarshavende leder Andreas Coufal, som ser det som endnu en økonomisk fordel. Hertil kommer aflastningen af eget personale.»Regelmæssige funktionskontroller og forebyggende service er afgørende for levetiden«, siger Thomas Huber, serviceleder hos WILO Pumpen Österreich GmbH. »Kommer disse arbejdsopgaver til kort«, erkender Huber om praksis, »holder pumperne ikke så længe og de faktiske levecyklusomkostninger stiger uanset producent«.

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Løfteanlægget er både tilsluttet kloaknettet – ca. seks meter under tilbageløbsniveauet – og datanettet. Online-overvågningen med tjenesten »WiloCare« øger driftssikkerheden og levetiden for anlægget betragteligt. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitalisering understøtter overvågningen

Ved anvendelsen af ›EMUports‹ med adskillelsessystem for faste stoffer faldt serviceindsatsen med ca. 50 procent. Ved hjælp af overvågningen med »WiloCare« optræder der ikke længere nogen nævneværdige fejl, da driftsparametre for det første kunne optimeres og potentielle fejl derved kunne afværges. For det andet er det regelmæssigt udførte servicearbejde ved de specialiserede teknikere fra Wilo og de rettidige kontroller af faststofadskillelsesbeholderen ved ÖBB-medarbejdere årsager til den nu sikre drift.

For Wiens Nordbahnhof og publikumsmagneten Prater lige i nærheden er funktionsdygtigheden og renheden for det sanitære anlæg et bidrag, der ikke må undervurderes, når det gælder om at pudse imaget for dette trafikale knudepunkt med ca. 100.000 rejsende pr. dag yderligere op.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

De tre udbudte servicepakker henvender sig til »følsomme« pumpeanvendelser – også eksisterende. Trykforøgeranlæg og spildevandsløfteanlæg er typiske eksempler på dette, for svigt medfører i alle situationer en forsynings-/bortskaffelsesflaskehals og som følge deraf ofte høje reparationsudgifter. At sikre pumpeanlægs ydeevne teknisk og økonomisk er derfor det erklærede mål for den webbaserede service og dette gælder både nye anlæg samt eksisterende.

Læs mere
Data og Fakta
Projekt Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Afslutning 2016
Bygherre Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Installerede produkter Wilo-EMUport CORE