Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Effektive løsninger på det stigende energibehov

Energi er livets grundenhed. Dyr, planter, mennesker bruger og udnytter energi. Derfor stiger verdens energibehov konstant og kraftigt. Det er således en af de vigtigste opgaver for det teknologiske fremskridt at producere og udnytte energi mere effektivt. Anpara Power Station i Indien er et af de nyeste og samtidig største kulkraftværker på det asiatiske kontinent. Under planlægningen og opførelsen spillede ikke kun den økonomiske rentabilitet, men også den økologiske balance en bærende rolle.

Behovsorienteret pumpeudvikling til et usædvanligt behov

For at afhjælpe det gigantiske kølevandsbehov for dette 1.200-MW-kraftværk har Wilo med den vertikale rørhuspumpe udviklet en selvstændig pumpetype. Der anvendes i alt fem af disse kæmpestore pumper til transport af kølevandet. Med til opgaverne hører fjernelse og transport af ubehandlet vand, brugsvand og kølevand, kunstvanding og vandafledning, samt sikring af oversvømmelsesbeskyttelsen. Hver pumpe har en drivkraft på 3.400 kW og transporterer 35.600 m³ vand pr. sekund. Der er tale om de største kølevandspumper af metal, der nogensinde er bygget i energisektoren i Sydasien.

Ca. 90 % hydraulisk virkningsgrad

Hele systemet er dimensioneret til de specifikke krav og store vandmængder. Ved at anvende topmoderne materialer og teknologier er der for pumperne opnået en ekstraordinær høj hydraulisk virkningsgrad på omkring 90 procent.Dermed er energibesparelsespotentialet takket være de mangeårige erfaringer, som Wilo har opnået på området højeffektivitetshydraulik, på dette effektområde ekstremt højt og medfører en enorm sænkning af energiomkostningerne.

Data og Fakta
Projekt Energiewirtschaft - Kraftwerk Anpara
Anpara
Indien
Afslutning 2014
Installerede produkter Wilo-Vertical turbine