Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Nybyggeri for Hamborgs myndigheder for byudvikling og miljø (BSU):

Udnyttelsen af jordvarme kombineret med termoaktive dæk og et spidsfindigt ventilationssystem er efter den iøjnefaldende kulørte facade det, der er det mest bemærkelsesværdige på hovedsædet for myndighederne for byudvikling og miljø (BSU) i Hamborg. Ved den miljøvenlige varme-, køle- og vandforsyning spiller den højeffektive Wilo-pumpeteknik også en central rolle.

Hos Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) arbejder næsten 1.500 ansatte på et bruttoetageareal på lidt mere end 61.000 m2.Det flerledede bygningskompleks imponerer ikke kun optisk. Det opfylder også de højeste krav til økologi og anses for at være et af de mest økonomiske kontorbygninger i Tyskland. Som en konsekvens af dette blev nybyggeriet udnævnt som eksemplarisk projekt på »Internationale Bauausstellung Hamburg« (IBA) og modtog guldcertifikatet fra Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).»Den høje bygningsstandard bygger på et omfattende energikoncept, der består af et effektivt samspil mellem vedvarende energi samt konsekvent implementering af kriterier for passivhuse«, forklarer Axel Hupfeld, projektleder hos Obermeyer Planen + Beraten GmbH. Det årlige primære energibehov på kun 58,13 kWh/m2·a ligger væsentligt under de oprindelige angivelser fra bygherrerne på 70 kWh/m2·a. Også behovet for opvarmning ligger under den krævede maksimalgrænse på 15 kWh/m2·a og svarer dermed til standarden for passivhuse.

Myndighederne for byudvikling og miljø (BSU) er en af de mest energieffektive administrationsbygninger i Tyskland.

Jordvarme som grundlag for et bæredygtigt energikoncept

Som vedvarende energikilde er jordvarme grundlaget for konceptet, rumtempereringen sker med termoaktive dæk. Højeffektiv Wilo-pumpeteknik sikrer den klimaskånsomme drift af varme- og kølesystemerne samt den driftssikre vandforsyning på de sanitære områder.Bygningen hviler på i alt 1.640 borede pæle med en længde på 19 meter. Halvdelen af disse anvendes til opsugning af jordvarme (kildetemperatur: 13°C midt på året). To væske til vand-varmepumper stiller via et væskekredsløb opvarmningsvand med en fremløbstemperatur på 50 °C til rådighed.Grundlasten overtages af varmepumperne. Disse pumper drives med økostrøm fra Hamburg Energie, der desuden stiller nærvarme til afdækning af spidsbelastninger til rådighed. Dermed dækker varmepumper og nærvarme bygningens varmebelastning selv ved udetemperaturer på minus 12°C. Det bivalente koncept muliggør desuden opfyldning ved hjælp af nærvarme, i tilfælde af at et jordvarmefelt svigter eller er udtjent. »En eventuel tømning af et jordvarmefelt forebygger vi ved at udligne varmeudtrækningen om vinteren ved at afgive den fjernede varme fra bygningen til jordlaget i løbet af sommerperioden«, forklarer Jörn Delicat, den ansvarshavende planlægger for projektet hos Obermeyer.

Totrinskøling i sommermånederne

Kølingen består dels af to køletårne, der sidder på tagene, og dels af jordvarmefeltet, hvis temperaturen på udeluften ikke længere tillader anvendelse af returkøleren.Elektronisk styrede Wilo-Inline-pumper sørger for den driftssikre og besparende drift af varme- og kølekredsløbet – på kølesiden er dette dobbeltpumper af typen CronoTwin-DL-E samt VeroLine-IP-E Inline-pumper på varmepumpernes væske- og varmeside samt i returkølerens glykolkredsløb. En integreret elektronisk ydelsestilpasning for tørløberpumperne sikrer den høje energieffektivitet.

Termoaktive dæk til opvarmning og køling

Rumtempereringen understøttes af to bufferbeholdere med en beholdervolumen på 5.000 liter hver. Derfra sker der en underfordeling til de forskellige bygninger med deres separate varme-/kølekredse til de termoaktive dæk på et samlet areal på 22.000 m2.Systemtemperaturerne for de fem etager høje bygningsdele ligger på 49 °C/28 °C (opvarmning) samt 14 °C/22 °C (køling), hvor VeroLine-IP-E Inline-pumper sørger for cirkulationen af dem. De termoaktive dæk i højhuset derimod arbejder med fremløbs- og returtemperaturer på 32 °C/28 °C (opvarmning) og 18 °C/22 °C (køling). Som resultat betyder det et konstant ∆T på 4 K, så der kræves den samme massestrøm i begge tilfælde og den ellers nødvendige driftspunktsomstilling af pumpeteknikken kan bortfalde. To højeffektive Wilo-Stratos-pumper sikrer her et maksimalt flow på ca. 30 m3/h.I de få områder uden termoaktive dæk anvendes der konvektorer, gulvvarme og statiske varmeflader. Om vinteren skal varmespiralerne til centralventilationsudstyret også forsynes til efteropvarmning af udeluften.

I de tilhørende varmekredse arbejder yderligere syv højeffektive Wilo-Stratos-pumper, hvis EC-motorer regulerer den nødvendige hastighed afhængigt af behovet og dermed sikrer en energieffektiv varme- og kuldefordeling. Især i dellastområdet, der udgør op til 94 % af driftstiden, opnås der derved en tydelig sænkning af strømforbruget i forhold til uregulerede pumper.

Jordvarmen med to væske til vand-varmepumper er et centralt element i energiforsyningen.

Regnvandsudnyttelse sænker drikkevandsforbruget

Også drikkevandsforsyningen tager højde for tanken om økologi og økonomi. Iht. retningslinjerne for offentligt byggeri i Hamborg er der installeret et rent koldtvandsnet, som udelukkende i særlige tilfælde suppleres af en decentral varmtvandsforsyning. Et trykforøgeranlæg af typen Wilo-Comfort-Vario sikrer højhusets drikkevandsforsyning. For at reducere drikkevandsforbruget anvendes regnvandet, der falder på tagfladerne, desuden. Det renses i et tromlefilteranlæg, opsamles i en cisterne og ledes til slut frem til et separat gråt vandnet ved hjælp af et ekstra trykforøgeranlæg. Regnvandet anvendes til toiletter i alle bygningsafsnit. Derudover er bygningskompleksets styring af spildevand og snavset vand også blevet sikret. Her kommer vidt forskellige spildevandsdykpumper og -løfteanlæg fra Wilo til anvendelse, så også afløbsvand, der befinder sig under tilbageløbsniveauet, kan afledes til Hamborgs kloakafløbsanlæg.

De store atriummer sørger som kerneelement i ventilationskonceptet også for en høj opholdskvalitet.

Behageligt indeklima med høj energieffektivitet

»Det optimale samspil mellem de forskellige foranstaltninger gør BSU‹s hovedsæde til en af de mest energieffektive administrationsbygninger i Tyskland. Efter ca. 1,5 års brug viser det sig, at de krævede komfortkriterier og temperaturværdier overholdes i løbet af hele året«, opsummerer Delicat. »Ved hjælp af en overordnet regulering sikres der en konstant rumtemperatur på 21 °C i den kolde tid på året. Om sommeren derimod holder temperaturerne sig altid inden for et behageligt område på ca. 25 °C“.For at optimere bygningens energibesparelsespotentiale arbejder de projektansvarlige også på at få brugerne til at deltage. Brugerne får eksempelvis anbefalinger vedr. korrekt brug af ventilationslemmene. En energiovervågning udviklet i samarbejde med TU Hamburg-Harburg leverer også bygningsrelevante forbrugsrapporter og fremmer dermed brugernes følsomhed. »De første resultater viser, at energibehovet her endda ligger væsentligt under de oprindeligt udarbejdede prognoser. Dette bekræfter vores erfaringer, som vi hidtil har indsamlet som en del af garantiovervågningen« siger Hupfeld.

Data og Fakta
Projekt Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Hamburg
Deutschland
Afslutning 2013
Bygherre Sprinkenhof GmbH
Teknisk planlægning Sauerbruch Hutton / Innius RR GmbH
Version Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Installerede produkter Wilo-Stratos
Wilo-CronoTwin-DL-E Inline-Doppelpumpen
Wilo-CronoLine-IL-E Inline-Pumpen
Wilo-VeroLine-IP-E Inline-Pumpen
Wilo-Comfort-Vario Druckerhöhungsanlagen
Wilo-DrainLift M Abwasser-Hebeanlagen
Wilo-Drain TM Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain STS 40 Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP Abwasser-Tauchmotorpumpen