Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Kølevandstilførsel til fjerntliggende region

Kraftværket »Inter Mongolia Shangdu« er med sin kapacitet på 8x600 MW en af hovedleverandørerne af elektricitet i Nordkina. I de første to år af sin drift producerede kraftværket 1,58 mia. kWh strøm. Under planlægningen blev der projekteret med en mellempumpestation mellem Luan-floden og Shangdu-kraftværket. En sådan mellempumpestation på græssavannen ville have medført store ekstraudgifter, især om vinteren, udgifter til vejbyggeri osv. Wilo leverede her en alternativ professionel løsning på udgifts- og ressourcebesparende optimering af byggeprojektet.

Der blev på det kinesiske kraftværk anvendt fem regnvandsanlæg i bronze-version. Siden 2005 har disse enheder været i drift i en pumpestation til vandforsyning af Indre Mongoliet. Siden da har de fejlfrit forsynet turbinerne på kraftværket Shangdu/Neimengu med kølevand.

Til dette formål henter pumperne det 4°-10° C kolde kølevand fra en dæmning og transporterer det via trykledninger (DN 400-DN 1000) til mellempumpestationen, der ligger 35 km oppe på en bakke. Derfra strømmer kølevandet ved hjælp af en yderligere, ligeledes 35 km lang trykledning frem til kraftværket.

Omkostningsbesparelse med behovsorienteret løsning

Dermed var det omkostningsintensive byggeri af mellemstationen ikke længere nødvendigt. Enorme investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev på den måde sparet. Også problemet med det komplekse servicearbejde på mellempumpestationen om vinteren blev dermed overflødigt. Derudover kunne spændingen øges og elektriske strømme reduceres ved hjælp af en højspændingsmotor. Det reducerer tabene i overførselsledningen og bidrager til en høj effektivitet og realiseringen af energibesparelsesmålene.

Data og Fakta
Projekt Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Bygherre Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Teknisk planlægning North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Installerede produkter Wilo-EMU KM 3100S-1