Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Det første semicentrale forsynings- og bortskaffelsessystem til en af fremtidens metropoler

Megabyer, vandknaphed og luftforurening – disse udfordringer kræver innovative løsninger for fremtiden. En sådan fremsynet løsning er det innovative forsynings- og bortskaffelsescenter SEMIZENTRAL i Qingdao i Kina. Forsynings- og bortskaffelsescentret blev åbnet i 2014 som en del af verdenshaveudstillingen. Det er det første referenceanlæg i verden med semicentral, integreret infrastrukturinitiativ og vil forsynes ca. 12.000 mennesker.

SEMIZENTRAL er et projekt fra det tekniske universitet i Darmstadt i samarbejde med det kinesiske universitet Tongij Shanghai. Wilo bidrog som specialist i pumper og pumpesystemer i planlægningen og realiseringen af projektet og leverede en bred vifte af pumpesystemer inden for bygningsteknik og forvaltning af vandressourcer. Projektet blev i 2015 udmærket med GreenTec-prisen i kategorien »Urbanisering«, en af de mest prestigefyldte miljøpriser i Europa.

Quingdao – en metropol på vej mod at blive en megaby

Den kinesiske havneby Qingdao i provinsen Shangdong i det østlige Kina har i årevis lidt af stor vandmangel. Årsagen er den enorme befolkningsudvikling. Indbyggertallet for hele metropolregionen er i mellemtiden vokset til knap otte millioner indbyggere. Quingdao er allerede en megaby og vokser videre. For at kunne klare den enorme udvikling inden for nye bebyggelser og forsyne regionen med vand og energi har det været nødvendigt at gå en ny vej.

Semicentral – en fleksibel middelvej

»Semicentral« – er et fleksibelt infrastrukturinitiativ for fremtidens byer, en middelvej mellem decentral og central spildevandsbehandling.I enhver ny bydel opstår den nødvendige infrastruktur, som bydelen har brug for. I stedet for at opsamle og fordele vand ved hjælp af kæmpemæssige systemer med lange fremløbstider, vokser semicentralen i takt med megabyen. Det første semicentrale forsynings- og bortskaffelsessystem i verden integrerer strømmen af spildevand og strømmen af organisk affald i et modulopbygget løsningskoncept.Med det fremsynede infrastrukturinitiativ falder både rentvandsbehovet og spildevandsmængden i distriktet med ca. 30-40 procent. Brugsvand videreledes ikke direkte til rensning, men genanvendes. På den måde anvendes spildevand fra bruseren også til toiletskyl.Den nødvendige energi til dette skabes, ved at det opståede spildevandsslam og bioaffald fra husholdningerne tilføres det integrerede biogasanlæg. I den forbindelse yder højeffektive pumper fra Wilo et afgørende bidrag i projektets pilotanlæg. De bidrager til at udvikle brugsvand og energi ud fra spildevand og organisk affald. Den producerede varme kan anvendes til opvarmning. På den måde arbejder forsynings- og bortskaffelsessystemet energiuafhængigt og i vid udstrækning klimaneutralt.I alt anvendes der ca. 56 højeffektive dykmotor-røreværker, pumper samt trykforøgeranlæg og brandslukningsanlæg. Den tilpasningsrige, ressourceeffektive vandinfrastruktur er fleksibel og kan vokse sammen med de urbane omgivelser. På den måde er centret altid »så stort som nødvendigt og så lille som muligt«.

Data og Fakta
Projekt Semizentral
Qingdao
China