Afløb

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Vandafledning

Overalt, hvor mennesker bor i bygninger, dannes der spildevand, som kan inddeles i kategorierne snavset vand og regnvand. Snavset vand ledes som regel direkte i kloaksystemet og behandles derefter i et rensningsanlæg for derefter igen at blive ført tilbage til vandkredsløbet. Regnvand derimod kan både bortledes separat ved hjælp af et adskillelsessystem eller sammen med det snavsede vand ved hjælp af et blandet system. Bygherrer og ejere/brugere rådes altid til at oprette en vandafledningsplan sammen med en sektorplanlægger for at forebygge senere overraskelser.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

For konstant at holde vandafledningsanlægget funktionsdygtigt skal de enkelte elementer som spildevandsløfte-anlæg, tilbageløbssikringer og rørledninger med jævne mellemrum efterses og rengøres. Ved oversvømmede kældre efter kraftig nedbør er det oftest en manglende spærreanordning ved vandafledningsstederne, der er problemet. Da en ikke helt ubetydelig mængde af de monterede spildevandsledninger i bygninger er utætte eller med tiden bliver det, anbefales regelmæssige tæthedskontroller, så dit spildevandsløfteanlæg ikke pumper spildevand ind i murværket og forårsager massive skader. Wilo står som producent af pumpesystemer af højeste kvalitet gerne til rådighed som din første kontaktperson for kundeorienteret service og hele systemløsninger.

Vandafledning fra grunde og bygninger

For de fleste borgere er en velfungerende bortledning af spildevand en status, der opfattes som en selvfølgelighed. Hvor vigtige velfungerende vandafledningsanlæg til bygninger og grunde er, bliver ofte først tydeligt, når vandet ikke længere flyder væk uden problemer.

Ofte opstår der problemer i vandafledningsanlæg på grund af beskadigede eller knækkede rørledninger, hvorved spildevandet og eroderet jord kan trænge ned i grundvandet. Dette medfører tilsmudsning, som betyder enorme omkostninger på grund af længere pumpekøretider i rensningsanlæg. Ved kraftig erosion og udskylning af jord under veje, kan der ofte opstå farer for den omkringliggende infrastruktur. Derfor er grundejere forpligtet til at sikre en korrekt tilstand på vandafledningsanlægget. Når det gælder rådgivning vedr. pleje og vedligeholdelse, står vi gerne til rådighed som kompetent partner.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Anvendelsesområder for vandafledningsanlæg

Vandafledningsanlæg anvendes både til private husholdninger og grunde samt i offentlige institutioner. Wilo-pumper til snavset vand er i en lang årrække blevet anvendt med stor succes på områderne jord- og betonarbejde, højbyggeri, have-og landbrug og på idrætsanlæg. Derudover anvendes vores pumper til vandoppumpning fra søer og floder, til tørholdelse og i diverse vandafledninger.