Aftapning af ubehandlet vand

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Løsning til brønde og overfladevand

Overalt, hvor der er brug for store vandmængder, er man ofte nødt til at gøre brug af overfladevand. Ved hjælp af fladbrønde ved søer eller floder pumpes vandet op og ledes videre f.eks. til vandbehandling.

Etablering og drift af brønde er en væsentlig udgiftsfaktor ved vandforsyning. Her er det vigtigt med omfattende viden inden for geohydrologi, vandkvalitet, udvidelsesmuligheder og -materialer samt strømforhold ved brønden. Din egen brønd eller eget borehul gør dig uafhængig af dyrt drikkevand og kun begrænset tilgængeligt regnvand. Ved pumpning af grundvand og vanding af større arealer er Wilo-undervandspumper en pålidelig og ukompliceret hjælp.

Driftssikre løsninger til gennemstrømningsvolumen i alle størrelser

Kommunale leverandører, men også industrien har hver dag brug for store mængder vand. Effektive metoder og inddragelse af nye kilder som f.eks. afsaltet havvand eller akviferer (grundvandsledning) er forskellige muligheder til sikring af den fremtidige forsyning. Allerede i dag stilles økologisk og økonomisk høje krav til vandindvinding fra søer, dæmninger, floder og havet. En brønd har et stort sparepotentiale, når pumpen arbejder i sit optimale driftspunkt. Wilo-dykpumper kan tilpasses præcist til driftsforholdene. Det er monteringsdybden og brøndens ydelse der bestemmer, hvilken pumpe der skal anvendes. Valgkriterierne er: den bedst mulige virkningsgrad til minimering af energiomkostningerne samt anvendelse af egnede materialer til en lang og vedligeholdelsesfri pumpedrift. Derudover giver den præcise tilpasning af løbehjulets diameter mulighed for præcis fastlæggelse af de ønskede pumpeydelser. Dette garanterer dig en økonomisk løsning. Selv skiftende vandstande, eksempelvis i dæmninger, mestrer vi med optimale virkningsgrader og høj driftssikkerhed. Til aftapning af vand med korrosive og abrasive bestanddele anvender vi bestandige materialer som f.eks. Duplex og belægninger som f.eks. Ceram og Ceram CT. De er modstandsdygtige over for aggressive medier og giver mulighed for lang pumpedrift.