Brugsvand

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Udnyt det kostbare drikkevand

Vand er en fødevare, der stilles maksimale kvalitetskrav til. Det samme gælder også for den teknik, der regulerer og sikrer forsyningen med varmt brugsvand. Cirkulationspumper fra Wilo er løsningen til alle, der stiller store krav til materiale, betjening og komfort.

Vand er et af de vigtigste råstoffer i verden. Derfor er bæredygtig brug af denne ressource ekstra vigtig. Mere end 70 procent af jordens overflade er dækket af vand, men kun en brøkdel af denne mængde egner sig ubegrænset til brug som drikkevand. For det vand, der anvendes som drikkevand, udvindes for op til 70 procents vedkommende af grund- og kildevand.

Varmtvandskomfort, der betaler sig

Manglende cirkulation eller for lang ledningsafstand er ofte grunden til, at der kommer koldt vand ud af vandhanen, og at vandtemperaturen først bliver højere efterhånden. Inden vandet er varmet op til den ønskede temperatur, er der løbet flere liter drikkevand ud i afløbet. For at dæmme op for vandspildet i ejerboliger kan det betale sig at anskaffe en cirkulationspumpe. Også inden for erhvervsmæssig brug står vi over for en udfordring, når det handler om at sikre forsyningen af varmt brugsvand. Cirkulationspumper fra Wilo opfylder de højeste kvalitetskrav til håndtering af fødevaren vand. De sikrer en fejlfri drift og er særdeles effektive og dermed strømbesparende. Intelligent teknologi kan nemlig begge dele: Den sørger hurtigt for varmt vand og sparer samtidig energi og ressourcer.

Vandkvaliteten på drikkevand

Vandkvaliteten reguleres og styres ofte lovmæssigt ved hjælp af forordninger, diverse direktiver, anbefalinger og regelsæt. Drikkevandets smag varierer i mange regioner på grund af de forskellige mineraler, som opløses i vandet fra jorden og stenene. Sundt og rent drikkevand er farveløst og klart samt smags-og lugtneutralt og problemfrit.

Drikkevandsforsyningen består af vandindvinding, rensning og distribution af drikkevandet. I hele drikkevandsforsyningens proceskæde er opretholdelsen af barrierer mod forurening af stor vigtighed, så nødvendigheden af en teknisk rensning bliver så lav som muligt. Ved teknisk problemfrit installerede forsyningssystemer, som efterses og drives regelmæssigt og korrekt, opstår der ingen forurening på grund af materiale, substanser eller legionella. Den afgørende komponent for høj drikkevandskvalitet er altså en perfekt styring af systemerne, som vandforsyningsselskabet og ejeren eller operatøren af bygninger er ansvarlige for. Til disse opgaver tilbyder Wilo skræddersyede og eksklusive løsninger, som du kan regne med.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Realisering af vandforsyning

Netop ældre bygninger har ofte det problem, at de har et for lavt vandtryk i vandledningerne. Et øget vandtryk er nødvendigt for at sikre korrekt brug af alt udstyr. Wilo råder over et enormt produktspektrum af pumpesystemer, der modvirker sådanne problemer. Dette omfatter naturligvis også et bredt udvalg af modeller til drikkevandsforsyning. Vores produkter lover en vandkvalitet helt i top, der opfylder alle forskrifter. Takket være vores mangeårige knowhow spiller det i den forbindelse ingen rolle, om vandet stammer fra overflader eller fra grundvandet. Med vores brede erfaring fra projekter inden for bygningsteknik kan du vide dig sikker på vores støtte, både med planlægningen og den praktiske realisering af dine projekter.

Den korrekte drikkevandsinstallation

Vandforsyningsselskaberne garanterer den fejlfrie kvalitet på vandet frem til din husinstallation. Ejere eller operatører af bygninger bærer dog ansvaret for den videre kvalitet på vandet, indtil det kommer ud af vandhanen hos slutforbrugeren. For at opfylde denne forpligtelse samt overholde de foreskrevne grænseværdier, er gennemtænkte valg og installationer af rørledninger og installerede pumper af ekstremt stor vigtighed.

Fagkyndig installation

Fagkyndig installation af pumpesystemet ved en certificeret håndværker eller ved et fagfirma kan forebygge vidtrækkende problemer, hvorved dit drikkevand er beskyttet og har forebyggelse mod forurening. Installationsfirmaet bør under udførelsen af sine ydelser kun anvende produkter med et kontrolmærke fra en akkrediteret certificeringsinstans. Her er du på den sikre side med produkter fra Wilo.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Vores tips

  • Lad udelukkende fagfirmaer udføre arbejde på din drikkevandsinstallation.
  • En respektfuld og bæredygtig brug af varmt vand sparer dig for penge og energi.
  • For at skåne og bevare vores drikkevandsressourcer, bør du undgå at bortskaffe giftige substanser eller affald via kloaksystemet.
  • Reparation af en dryppende vandhane skåner ikke kun dine nerver, men også din pengepung og desuden miljøet. En dryppende vandhane kan i løbet af et år spilde over 1.000 liter drikkevand.
  • Det stagnationsvand, der opstår ved længere tids stilstand af vandet i rørene, kan stadigvæk uden problemer anvendes til blomstervanding.