Erhvervsmæssigt landbrug

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Tilstrækkelig vanding af alle planter

Netop i tørre områder er det vigtigt at indvinde og viderelede vandet til vanding af markerne så effektivt som muligt. Hertil tilbyder vi egnede teknologier. Borehulspumper og turbiner fra Wilo sørger eksempelvis for, at vand kan hentes fra jorden eller vandledningen. Det sikrer en passende forsyning.

Ikke alle landmænd har de samme forudsætninger, når det handler om indvinding af vand. Derfor har Wilo udviklet pumper, som gør det muligt frit at vælge pumpens placering. Pumpen kan eksempelvis placeres helt praktisk på en tømmerflåde, så vandet kan pumpes direkte fra floden eller søen. Tørløberpumperne fra Wilo har vist deres værd i praksis. Med tørløberpumperne kan du helt uafhængigt af vandstanden suge den mængde vand, du skal bruge, og transportere den lige præcis derhen, hvor den skal bruges.

På store flade arealer mangler der også ofte det nødvendige vandtryk for at kunne sikre forsyningen. Især ved svingende vandstand. I sådanne tilfælde anvendes trykforøgeranlæg - højeffektive systemer som dem fra Wilo. Med disse systemer kan du være sikker på, at alle planter på marken ved hjælp af det rigtige vandtryk vandes tilstrækkeligt. På den måde sikres en trykkonstant forsyning - også ved svingende vandstand. Og dette sker så energibesparende som muligt.