Snavset vand og spildevand

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Stærk partner til effektive og miljøbevidste afløbsinstallationer

Kravene til pumper og pumpesystemer, især i forbindelse med pumpning af urenset spildevand, er øget kraftigt inden for de seneste år. Dette skyldes først og fremmest urbaniseringen og den globale vandmangel. Udledningsbetingelserne ændrer sig, andelen af faste stoffer i spildevandet er øget, og der er en længere opholdstid i spildevandsnettet. Det betyder for ejerne, at pumpens livscyklusomkostninger i forhold til anskaffelse, vedligeholdelse, svigt og reparationer får langt større betydning.

Mange års erfaring inden for projektaktiviteter vedrørende afløbsinstallationer betyder, at vi kan levere gnidningsløse procesforløb og driftssikre systemløsninger. Uanset om det handler om pumper, rør, ventilation, filtrering eller desinficering af (snavset) vand, så indeholder vores brede produkt- og systemløsningssortiment en driftssikker og energieffektivløsning, som passer perfekt til dig. Alt efter behov, gennemstrømningsvolumen og løftehøjde finder du hos Wilo pumper til alle mulige forskellige medier som f.eks. spildevand, slam og slamvand, abrasive og fiberholdige medier. I vores løsninger lægger vi særlig stor vægt på minimal slitage og robuste komponenter.

Vores effektive løsninger giver ren samvittighed

Alle bygninger og husholdninger i verden producerer spildevand, som skal bortskaffes sikkert og forsvarligt, så hygiejnestandarderne overholdes, og lugtgener undgås. Alle de steder, hvor spildevandet ikke blot kan ledes med frit fald ned i kloaksystemet, er der derfor brug for effektiv bygningsteknik. Ved de fremtidige teknologier og spildevandskoncepter skal følgende principper overholdes:

  • Minimering af udslip af skadelige stoffer til spildevandet
  • Reduktion af spildevandsfortynding (fremmed vand)
  • Udfletning af spildevandsdelstrømme (regnvand, snavset vand og spildevand)
  • Reduktion af reststoffer fra spildevandsbehandlingen
  • Udnyttelse af spildevandsdelstrømme (gråt spildevand, urin og andet)

Fremtidige spildevandskoncepter kræver derfor et bredere perspektiv af både planlægger og ejer for at forbedre cost-benefit-forholdet yderligere til fordel for både mennesker og miljø.

Vores effektive løsninger anvendes især inden for disse anvendelsesområder:


Vandsafledning og beskyttelse mod høj vandstand

Opsamling og transport af spildevand


Spildevandsbehandling