Vandforsyning

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Ansvarsfuld og effektiv udformning af vandforsyningen med Wilo

Vand hører til blandt de mest kostbare ressourcer på jorden. Verdens voksende befolkning bruger stadig mere vand: som drikkevand, til vask og rengøring samt inden for landbrug og industri. Den globale vandmangel er et yderst presserende problem – og indebærer et stort konfliktpotentiale. At indvinde vand og gøre det tilgængeligt er derfor en af fremtidens allerstørste udfordringer. Wilo udvikler pumper og systemer, hvormed der kan anvendes og optimeres nye kilder og metoder til vandindvinding. Vores fleksible løsninger garanterer en sikker forsyning og tilpasser sig forholdene i så forskellige bygninger som f.eks. flerfamiliehuse, skoler og industrikomplekser. Ved hjælp af individuelle koncepter og højeffektiv teknologi er vi med til at drive udviklingen af intelligente net og udbredelsen af decentrale vandbehandlingsanlæg fremad.

Vandteknik fra Wilo

Som ansvarsfuld systemleverandør dækker Wilo hele vandkredsløbet med et bredt udbud af pumper, pumpetilbehør og serviceydelser. Vores anvendelseskompetence strækker sig fra aftapning af (ubehandlet) vand fra brønde og åbent vand, over regnvandsudnyttelse til vandbehandling og vandforsyning. Også trykforøgeranlæg indgår i vores kompetenceområde. Pumpeløsninger til afsaltning og overrisling indenfor kommercielt landbrug runder vores sortiment af.

Uanset om det handler om kommunal forvaltning af vandressourcer, industri, hus- og bygningsteknik, landbrug, byggeri eller minedrift, så arbejder Wilo altid for at finde stadig mere effektive og bæredygtige løsninger til dit projekt.

Vores klare mål er at stille den bedste teknik til rådighed for vandforsyningen.

Trykforøgelse

Regnvand


Aftapning af ubehandlet vand

Brandslukning


Vandbehandling

Forsyning og trykforøgelse