Vanding

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Inden for landbruget er bæredygtig brug af vand en grundlæggende forudsætning for produktionen af naturlige fødevarer under konstant ændrende klimabetingelser. Det foranderlige klima påvirker denne produktion i mange områder af verden markant. Denne omstændighed gør vanding nødvendig for at sikre høstudbytterne. Andre omstændigheder, som for lave nedbørsmængder eller kraftigt svingende nedbør, gør ligeledes vanding nødvendig for at kompensere for den naturlige vandforsyning. På den måde er det muligt at gøre meget store arealer, som ellers ville ligge brak på grund af tørke og ufrugtbarhed, brugbare og frugtbare ved hjælp af vanding. Derfor er der på verdensplan over 150 millioner hektar, der dyrkes med kunstig vanding.

Moderne vandingssystemer til landbruget

Når det gælder moderne vanding af marker findes der forskellige muligheder for at forsyne rodsystemerne med tilstrækkelige mængder vand. Behovet for vand afhænger her i høj grad af den anvendte type plante samt jordens beskaffenhed og klimaet.

Anvendelser inden for erhvervsmæssigt landbrug

For at opnå tilstrækkelig vanding af alle planter kræves der forskellige pumpe- og vandingssystemer. Netop i tørre områder er det vigtigt at indvinde og viderelede vandet til vanding af markerne så effektivt som muligt. Wilo råder over den nødvendige knowhow og tilbyder de egnede teknologier. Borehulspumper og turbiner fra Wilo sørger eksempelvis for, at vand kan hentes fra jorden eller vandledningen, så den nødvendige forsyning sikres.

Ikke alle landmænd har de samme forudsætninger, når det handler om indvinding af vand. Derfor har Wilo udviklet pumper, som gør det muligt frit at vælge pumpens placering. Pumpen kan eksempelvis placeres helt praktisk på en flåde, så vandet kan pumpes direkte fra floden eller søen.

Tørløberpumperne fra Wilo har vist deres værd i praksis. Med disse pumper kan du helt uafhængigt af vandstanden opsuge den mængde vand, du skal bruge, og transportere den lige præcis derhen, hvor den skal bruges.

På store flade arealer mangler der også ofte det nødvendige vandtryk for at kunne sikre forsyningen - især ved svingende vandstand. I sådanne tilfælde anvendes højeffektive Wilo-trykforøgeranlæg. Med disse systemer kan du være sikker på, at alle planter på marken vandes tilstrækkeligt ved hjælp af det rigtige vandtryk. På den måde sikres en trykkonstant forsyning selv ved svingende vandstand - og det sker så energibesparende som muligt.