Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Control EC-L

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Driftssikker styring og kontrol af op til tre pumper takket være mangfoldige overvågnings- og alarmfunktioner
 • Fleksibel niveaumåling med niveauføler, dykklokke eller flydekontakter
 • Forøgelse af anlægssikkerheden ved styring af pumper i eksplosive områder igennem udvidelse af overvågningsfunktionerne i Ex-modus (på hardware- og softwaresiden)
 • Enkel betjening og håndtering takket være symbolbaseret, alfanumerisk menu og rød-knap-teknologi
 • Driftstilstandene kan altid aflæses, og integrationen i fjernovervågningssystemer via Modbus eller som tilvalg via GSM giver bedre komfort
 • Fleksibel installation. Universel nettilslutning til veksel- og trefasestrøm og bredt driftstemperaturområde fra -30 °C til +60 °C
 • Universel anvendelse til vandforsyning og spildevandsafledning – også til pumper i områder med risiko for eksplosion
 • Udvidet anlægskontrol takket være enkeltdrift og -fejlmelding, som option også ved strømsvigt
 • Ekstra driftssikkerhed takket være separat niveauregistrering til oversvømmelses- og tørløbsbeskyttelse

Udstyr/funktion

Funktioner

 • To forskellige driftstyper til et stort anvendelsesområde:
  • Driftstype ”tømning”: Til tømning af spildevandsskakter
  • Driftstype "Opfyldning": Til opfyldning af vandtanke og cisterner
 • Indstillelig overbelastningssikring
 • Termisk motorovervågning
 • Pumpe-kick-funktion
 • Justerbar tidsforsinkning
 • Automatisk pumpeskift (ved styreenhed til 2 eller 3 pumper)
 • Driftstidsoptimering (ved styreenhed til 2 eller 3 pumper)
 • Reservepumpe (ved styreenhed til 2 eller 3 pumper)
 • Automatisk fejlomskift (ved styreenhed til 2 eller 3 pumper)
 • Omdrejningsretningsovervågning
 • Alarm for høj vandstand med tvangstilkobling af den/de tilkoblede pumpe(r)
 • Tørløbsbeskyttelse
 • Fejlhukommelse til 10 fejlmeldinger inkl. fejltype
 • Driftstype „Ex“ til indlæsning af forindstillinger til Ex-anvendelser

Udstyr

 • Visning af de aktuelle driftstilstande og -data samt fejl via LC-display og LED'er
 • Symbolunderstøttet menunavigation
 • Indstilling af driftsparametre og betjening via betjeningsknap
 • Hovedafbryder (afhængigt af version)
 • Fjernadgang via Modbus
 • Integreret alarmsummer
 • Ex-version til direkte tilslutning af følere i områder med risiko for eksplosion

Typekode

Eks.:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Styreenhed

EC

Easy Control-serie

L

“Lift”-version til vandhævningsformål

1

Antal pumper, der kan tilsluttes

12A

Maks. nominel strømstyrke pr. pumpe

T34

Nettilslutning: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = fasespænding, f.eks. 380-400 V

DOL

Startmåde: Direkte tilkobling

WM

Installationstype: Vægmonteret

EMS

Uden hovedafbryder

IPS

Intern trykføler til direkte tilslutning af en dykklokke

Tekniske data

 • Nettilslutning: 1~220-230 V, 50/60 Hz oder 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Maks. mærkekapacitet P2 pr. pumpe: 4 kW
 • Maks. dimensioneringsstrøm IN pr. pumpe: 12 A
 • De tilsluttede pumpers tilkoblingstype: Direkte
 • Styrespænding: 24 VDC
 • Omgivelses-/driftstemperatur: -30…+50 °C
 • Opbevaringstemperatur: -30…+60 °C
 • Maks. relativ luftfugtighed: 90 %, ikke-kondenserende
 • Husmateriale: Polycarbonat, UV-bestandig
 • Kapslingsklasse: IP54
 • El-sikkerhed: Tilsmudsningsgrad II

Beskrivelse/konstruktion

Microcontrollerstyret styreenhed til niveauafhængig styring af en, to eller tre dykpumper ved hjælp af analoge eller digitale signalgivere. De enkelte parametre indtastes ved hjælp af en symbolunderstøttet menunavigation og en betjeningsknap.

Indgange

 • 1x analog præcisionsindgang 4-20 mA til en niveaustyring med niveauføler til styring af 1 ...3 pumper
 • 2x (til 1 pumpe) eller 3x (til 2 pumper) digitale indgange til en niveaustyring med flydekontakt
 • 1x digital indgang til vandstandsmangel med flydekontakt (tørløbsbeskyttelse)
 • 1x digital indgang til oversvømmelsesmelding med flydekontakt (alarm for høj vandstand)
 • 1x indgang til en niveaustyring med en dykklokke (kun version „IPS“)
 • 1x ... 3x indgange* til den termiske viklingsovervågning med bimetal-temperaturføler. Det er ikke muligt at tilslutte PTC-følere!
 • 1x ... 3x indgange* til tilslutning af fugtighedsfølere (f.eks.: Motorumslækage eller tætningsrumsovervågning)
 • 1x digital indgang til eksternt til/fra til fjerntil- og fjernfrakobling af den automatiske modus

Udgange

 • 1x potentialefri kontakt til samledriftsignal (SBM)
 • 1x potentialefri kontakt til kombinationsfejlsignal (SSM)
 • 1x potentialefri kontakt til enkeltdriftsmelding (EBM) pr. pumpe
 • 1x potentialefri kontakt til enkeltfejlmelding (ESM) pr. pumpe
 • 1x analog udgang 0-10 V til visning af det faktiske værdiniveau

* afhængigt af det antal pumper, der maksimalt kan sluttes til!

Serie

Control EC-L

Downloads

Wilo-Control EC-L

Artikelnummer 2543252
Udgave 2018-12
Versionsnummer 03/SW: 2.01xx
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 300

PDF (6 MB)

Download

Produkt

PDF: Control EC-L

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem