Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Control SC-L

Seriebeskrivelse

Udstyr/funktion

Funktioner

 • Tre forskellige driftstyper til et stort anvendelsesområde:
  • Driftstype ”tømning”: Til tømning af spildevandsskakter
  • Driftstype "Opfyldning": Til opfyldning af vandtanke og cisterner
  • Driftstype “FTS”: Til styring af adskillelsessystemer for faste stoffer
 • Indstillelig overbelastningssikring
 • Termisk motorovervågning
 • Pumpe-kick-funktion
 • Justerbar tidsforsinkning
 • Automatisk pumpeskift (fra 2 pumper)
 • Driftstidsoptimering (fra 2 pumper)
 • Reservepumpe (fra 2 pumper)
 • Automatisk fejlomskift (fra 2 pumper)
 • Omdrejningsretningsovervågning
 • Alarm for høj vandstand med tvangstilkobling af den/de tilkoblede pumpe(r)
 • Tørløbsbeskyttelse
 • Fejlhukommelse til 16 fejlmeldinger inkl. fejltype
 • Vedligeholdelsesovervågning

Udstyr

 • Maks. antal pumper, der kan tilsluttes: maks. 2 pumper med flydekontakt, maks. 4 pumper med niveauføler
 • Visning af de aktuelle driftstilstande og -data samt fejl via LC-display og LED'er
 • Driftstimetæller
 • Symbolunderstøttet menunavigation
 • Indstilling af driftsparametre og betjening via betjeningsknap
 • Hovedafbryder
 • Motorværnskontakt i versionen „DOL“
 • Smeltesikring og overbelastningsrelæ i versionen „SD“
 • Driftstypeomskifter til hver pumpe: Nød-/testdrift, fra, automatisk drift

Typekode

Eksempel:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Styreenhed

SC

Smart Control-serie

L

“Lift”-version til vandhævningsformål

2

Antal pumper, der kan tilsluttes

18A

Maks. nominel strømstyrke pr. pumpe

T4

Nettilslutning:

M = 1~220-230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz

34 = fasespænding, f.eks. 380-400 V

SD

De tilsluttede pumpers tilkoblingstype:

 • DOL = direkte tilkobling
 • SD = stjerne-trekanttilkobling

WM

Installationstype: Vægmonteret

Ex

Version til direkte tilslutning af pumper, der er tilladte i områder med risiko for eksplosion

Tekniske data

 • Nettilslutning: 1~230 V, 50/60 Hz eller 3~ 380/400 V, 50/60 Hz eller efter kundens ønske
 • Maks. mærkekapacitet P2 pr. pumpe:
  • 15 kW ved direkte tilkobling
  • 37 kW ved stjerne-trekanttilkobling
 • Maks. dimensioneringsstrøm IN pr. pumpe:
  • 32 A ved direkte tilkobling
  • 72 A ved stjerne-trekanttilkobling
 • Tilkoblingstype: Direkte eller stjerne-trekant
 • Styrespænding: 24 VDC, 230 VAC
 • Driftstemperatur: 0…+40 °C
 • Opbevaringstemperatur: -10…+50 °C
 • Maks. relativ luftfugtighed: 50 %
 • Husmateriale: Belagt stålplade
 • Kapslingsklasse: IP54
 • El-sikkerhed: Tilsmudsningsgrad II

Beskrivelse/konstruktion

Mikroprocessorstyret styreenhed til niveauafhængig styring af 1 … 4 dykpumper ved hjælp af analoge eller digitale signalgivere. De enkelte parametre indtastes ved hjælp af en symbolunderstøttet menunavigation og en betjeningsknap.

Indgange

1x analog præcisionsindgang 4-20 mA til en niveaustyring med niveauføler

2x (til 1 pumpe) eller 3x (til 2 pumper) digitale indgange til en niveaustyring med flydekontakt

1x digital indgang til vandstandsmangel med flydekontakt (tørløbsbeskyttelse)

1x digital indgang til oversvømmelsesmelding med flydekontakt (alarm for høj vandstand)

1x indgang pr. tilsluttet pumpe til den termiske viklingsovervågning til bimetal- eller PTC-temperaturføler

1x indgang pr. tilsluttet pumpe til tilslutning af fugtighedsfølere (f.eks.: Motorumslækage eller tætningsrumsovervågning)

1x digital indgang til eksternt til/fra til fjerntil- og fjernfrakobling af den automatiske modus

Udgange

1x potentialefri kontakt til samledriftsignal (SBM)

1x potentialefri kontakt til kombinationsfejlsignal (SSM)

1x potentialefri kontakt til alarmen for høj vandstand

1x potentialefri kontakt som signal for at starte et dykmotorrøreværk afhængigt af en pumpe (ved stilstand)

1x analog udgang 0-10 V til visning af det faktiske værdiniveau

Serie

Control SC-L

Produkt

PDF: Control SC-L

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem