Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

DrainLift WS 1100

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Aflejringsfrit samlekammer
 • Stor stabilitet på grund af halvkugleformet brøndbund
 • Fire tilløb kan vælges lokalt
 • Rørføring i rustfrit stål i V4A

Konstruktion

Skakt af kunststof til anvendelse i jorden

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt eller forrenset spildevand, som ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald, samt til dræn af genstande, som ligger under tilbageløbsniveauet.

Leveringsomfang

 • Pumpeskakt med formonteret rørføring
 • Overfladekobling
 • Kontraventil
 • Afspærringsventil
 • Skylletilslutning G 1½
 • Kæde i rustfrit stål inklusive fastgørelseskrog
 • Holdepind til niveauføler eller flydekontakt inkl. monteringstilbehør
 • Tilslutningsmateriale til to DN 150 KG-tilløbsrør
 • Kæde
 • Monterings- og driftsvejledning

Ved dobbeltpumpestationer leveres der det dobbelte antal af alle armaturer (overfladekoblinger, afspærringsventiler, …).

Bemærk! Pumpe er ikke omfattet af leveringsomfanget!

Typekode

Eks.:

Wilo-DrainLift WS 1100E/x

WS

Brøndpumpestation af kunststof

1100

Skaktdiameter i mm

E

E = enkeltpumpeanlæg, D = dobbeltpumpeanlæg

x

Udvalgt pumpetype

Materialer

 • Pumpeskakt: PE
 • Rørføring: Rustfrit stål
 • Travers: Rustfrit stål
 • Afspærringsventil: Rødgods
 • Kugletilbagestrømsventil: Støbejern
 • Overfladekobling: Støbejern
 • Kæde: Rustfrit stål

Beskrivelse/konstruktion

Monteringsklar plastskakt med komplet rørføring som enkelt- eller dobbeltpumpestation til installation under gulv. Plastskakt med fire tilløb, som giver mulighed for fleksibel tilslutning, og fire integrerede stabilisatorer, som øger opdriftssikkerheden. Skaktbunden er halvkugleformet for at minimere aflejringer på skaktbunden og maksimere formstabiliteten.

Tekniske data

 • Tilløb: 4x DN 150
 • Udluftning: 2x DN 100
 • Skaktdæksel til en maksimal trafikbelastning på 5 kN/m² (iht. DIN EN 124, gruppe 1)
 • Maksimalt tryk i trykledningen: 6 bar

Serie

DrainLift WS 1100

Downloads

Wilo-DrainLift WS 900.../ WS 1100...

Artikelnummer 2024177
Udgave 0703
Versionsnummer 02
Sideformat A4
Sidetal 21

PDF (1 MB)

Download

Produkt

PDF: DrainLift WS 1100

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem