Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

SiFire Easy 50/200-215-22/26.5 EDJ

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiale pakning
  EPDM
Driftsdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Kapslingsklasse
  IP54
Informationer om ordreplaceringer
 • Vægt netto ca.
  1152 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-215-22/26.5 EDJ
 • Beskrivelse
  4205341

Pumpekurver

SiFire Easy 50/200

SiFire Easy 50/200
SiFire Easy 50/200

Bestillingsinformation

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-215-22/26.5 EDJ
 • EAN nummer
  4048482663081
 • Beskrivelse
  4205341
 • Vægt brutto ca.
  1187.0 kg
 • Vægt netto ca.
  1152 kg
 • Samlet længde
  1230.0 mm
 • Højde uden emballage
  1625 mm
 • Farve
  grøn/sort/sølv
 • Emballageegenskab
  Salgsemballage
 • Emballagetype
  Specialpalle
 • Antal pr. lag
  1
 • Bredde uden emballage
  1747.0 mm
 • Min. bestillingsmængde
  1
 • Antal pr. palle
  1

Udbudstekst

Trykforøgeranlæg som fuldautomatisk kompaktanlæg til brandslukningsformål iht. EN 12845.

Består af 2 pumper (hoved/reserve) med horisontal fundamentramme – EN 733 – med afstandskobling, elektromotor og membrantrykbeholder med dieselmotor og vertikal elektrisk jockeypumpe med flere trin (indhold: 20 l) samt en kontaktanordning pr. pumpe, fastgjort på en robust holdekonstruktion.

Model EC-Fire E til elektromotoren og model EC-Fire D til dieselmotoren, begge udstyret med Easy Controller, plus model EC-Fire J til jockeypumpen, solid konstruktion af specialprofildele med udsparinger til gaffeltruck og kroge, så en problemfri, sikker transport er sikret. Højdejusterbar holder til udgangsfordeleren, speciel fundamentramme til dieselmotoren, hvorved overførslen af vibrationer reduceres betydeligt, og pålideligheden og levetiden stiger.

Et kredsløb med dobbelttrykkontakt, manometer, tilbagestrømsventil, ventil (sikret mod uvedkommendes drift) til hoved- og reservepumpen til automatisk start Kablerne er skjult i konstruktionen og beskyttet mod vibrationer og snit. Som standard med en membran, der er installeret direkte på hoved-/reservepumpehuset, for at undgå en overophedning ved nul-flow.

Kun ved modeller med dieselmotor: Brændstoftank med niveauføler og tilstrækkeligt volumen til seks timers autonom drift samt 2 batterier på fundamentrammen og batteriopladere på EC-Fire-styreskabet.

Uafhængig antivibrations-fundamentramme til dieselmotorpumpen.

En styreenhed af typen EC-Fire E og en EC-Fire D plus EC-Fire J til brandslukningsanlæg iht. EN 12845.

Styreenhederne er integreret i stålpladehus iht. kapslingsklasse IP54.

Maksimal reguleringskvalitet og enkleste betjening med EC-Fire-styring med direkte visning af den aktuelle driftsstatus, med symbolbaseret og flersproget LC-display, let brugerguide med enkel menunavigation, trykknapper til hurtig indstilling af parametre. Kommunikationsklar styrings- og reguleringsenhed til overvågning af anlægsdriften.

Anlæg tilslutningsklart med ledningsføring og rørføring på bundramme.

Tilløbstryk:

Ved planlægningen af systemkonfigurationen skal der tages højde for det maks. tilløbstryk (se Tekniske data). Det maks. tilladte tilløbstryk er forskellen fra systemets maks. driftstryk minus en værdi svarende til pumpens maks. løftehøjde, der skal tages højde for, ved Q = 0. Ved sprinkleranlæg iht. EN 12845 må vandtrykket maks. være 12 bar. I sprinkleranlæg med en kraftig stigning, hvor højdeforskellen mellem den højeste og den laveste sprinkler er mere end 45 m, kan vandtrykket på pumpeudgangen eller i rørledningerne være højere end 12 bar, hvis alle anlægskomponenter er dimensioneret til dette trykniveau.

Installation af trykforøgelsespumpe under indsugningsbetingelser.

For hoved-/reservepumpe er det nødvendigt at installere en tilløbstank med tilslutning på trykrøret over pumpen.

Gennemstrømningsvolumen

Op til 350 m³/h (97 l/s), systemkonfiguration for hoved-/reservepumpe.

Styreenheder/styreanordninger til forsyningssystemer til vand til brandslukning

Wilo-Control EC-Fire E (hovedpumpe med elektromotor)

Hardware:

Fuldelektronisk central styringsenhed, installeret i et lakeret stålhus, kapslingsklasse IP54, styrings- og displayanordninger på fordøren

Kendetegn og funktioner:

Styreanordningens design afhænger af den tilsluttede pumpes ydelse (start via DOL eller stjerne-trekant skift). Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedafbryder: Til til- og frakobling af styreenheden. (Ved uvedkommendes anvendelse i tilfælde af en brand)
 • Display: Display, der er indbygget i kontaktanordningens dør, til betjening og visning. Viser pumpens og styrings- og reguleringsenhedens driftsdata og driftstilstand symbolbaseret. Menuvalget og parameterindstillingen foretages med trykknapperne på fordøren.
 • Mikroprocessor: Mikroprocessor med programmeringsteknisk realiseret PLC, netdel og I/O-bestykning. Konfigurationen af programmeringen afhænger af anlægget og af sprinkleranlægget.
 • Indikatorer: Longlife-signallamper viser pumpens driftsklare tilstand, motordrift og drift, aktiveringen af trykkontakten og flydekontakten, en fejlstart, manuel start og manuel standsning.
 • Taster: Trykkontakter til manuel start og manuel standsning, lampetest og menuvalg
 • Sikring: Beskyttelsessikringer, der tolererer startstrømmen i mindst 20 s.
 • Motorstart: Kontaktor til den direkte tilkobling, indtil 22 kW, ved højere ydelse start med stjerne-trekant skift
 • Motorværn: Kun til signaliseringen
 • Overvågning af vandforsyningen: Med en flydekontakt, så vandstanden altid ligger ved mindst 2/3 af tilløbstanken
 • Ydelsesovervågning: Pumpens strømforsyning og ydelse
 • Sammenfattet signalrapport: Alle fejltyper vises med en fælles fejlindikator
 • Individuel signalrapport: Den vigtige fejlmelding fejlstart vises med en individuel fejlindikator.
 • Fejlmelding og -kvittering: Alle fejlmeldinger vises med lysdioder, vises på displayet som fejlkode og skal kvitteres

Software:

 • Fra fabrikkens side programmeret til fuldautomatisk drift
 • Informationer vedr. pumpens spænding, strømstyrke og ydelse
 • Menunavigation med klartekstdisplay

Opfylder følgende standarder:

 • Stationære brandslukningssystemer - Automatiske sprinkleranlæg (EN 12845), del til jockeypumper med elektromotor
 • Elektrisk udstyr på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspændingstavler (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for industrielle miljøer (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire E styreanordningerne kan pumper med elektromotor, følere til pumpemanagementet samt informationsniveauet styres. Styreenheden, som styres med en mikroprocessor, anvendes til at styre og regulere alle nødvendige funktioner for et trykforøgeranlæg iht. EN 12845, til testformål eller faktiske sprinklertilfælde.

Driftslogikken for brandslukningsenheden er baseret på kaskadekalibreringen af trykkontakten til at starte pumpen.

Hvis der på grund af åbningen af et eller flere kredsløb eller på grund af en defekt sprinkler kræves en stor mængde vand, falder trykket i anlægget. Det fører til, at hovedpumpen startes med styreenheden. Hvis den elektriske hovedpumpe ikke starter i anlæg med flere pumper (f.eks. på grund af problemer med strømforsyningen), aktiveres tryktabet for reservepumperne trykkontakter, som starter denne pumpe. I nogle tilfælde kan der også anvendes to eller flere elektropumper.

Så snart sprinklerkredsløbet eller afspærringsventilen, som sprinklerhovederne forsynes gennem, lukkes, opbygges vedligeholdelsestrykket i anlægget. Derefter skal der trykkes på stopknapperne på fordøren for at standse pumpen.

Wilo-Control EC-Fire D (hovedpumpe med dieselmotor)

Hardware:

Fuldelektronisk central styringsenhed, installeret i et lakeret stålhus, kapslingsklasse IP54, styrings- og displayanordninger på fordøren

Kendetegn og funktioner:

Styreanordningens design afhænger af den tilsluttede pumpes ydelse. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedafbryder: Til til- og frakobling af styreenheden. (Ved uvedkommendes anvendelse i tilfælde af en brand)
 • Display: Display, der er indbygget i kontaktanordningens dør, til betjening og visning. Viser pumpens og styrings- og reguleringsenhedens driftsdata og driftstilstand symbolbaseret. Menuvalget og parameterindstillingen foretages med trykknapperne på fordøren.
 • Mikroprocessor: Mikroprocessor med programmeringsteknisk realiseret PLC, netdel og I/O-bestykning. Konfigurationen af programmeringen afhænger af anlægget og af sprinkleranlægget.
 • Indikatorer: Longlife-signallamper, der viser følgende: Pumpens drift, aktivering af trykkontakten, aktivering af flydekontakten, deaktivering af den automatiske modus, deaktivering af motorvarmen, temperaturalarm, olietrykalarm, fejlstart, remalarm, lavt brændstofniveau, aktiv batterioplader, lav batteristatus, batterioplader-alarm, manuelt stop
 • Taster: Trykkontakt til manuelt stop, manuelt startbatteri A, manuelt startbatteri B, lampetest og kvittering af alarmer og advarselsmeldinger samt menuvalg
 • Sikring: Beskyttelsessikringer til varme og batterioplader i styreenheden
 • Motorstart: Automatisk via to skiftende batterier eller direkte med starttasten på frontskærmen
 • Motorværn: Overvågning af dieselmotorens typiske driftsparametre (temperatur, olietryk osv.) uden stop
 • Ydelsesovervågning: Omdrejningstalsovervågning af dieselmotoren
 • Batteriovervågning: Overvågning af ladespænding, ladestrøm og ladefejl
 • Overvågning af vandforsyningen: Med en flydekontakt, så vandstanden altid ligger ved mindst 2/3 af tilløbstanken
 • Overvågning af strømforsyningen: Fejlmelding af batteriopladeren ved et strømforsyningssvigt
 • Sammenfattet signalrapport: Alle fejltyper vises med en fælles fejlindikator
 • Individuel signalrapport: Vigtige enkeltfejl vises med enkeltfejlindikatorer
 • Fejlmelding og -kvittering: Alle fejlmeldinger vises med lysdioder og skal kvitteres

Software:

 • Fra fabrikkens side programmeret til fuldautomatisk drift
 • Informationer vedr. motorhastighed, ladespænding og ladestrøm.
 • Menunavigation med klartekstdisplay

Opfylder følgende standarder:

 • Stationære brandslukningssystemer - Automatiske sprinkleranlæg (EN 12845), del til pumper med dieselmotor
 • Elektrisk udstyr på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspændingstavler (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for industrielle miljøer (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire D styreanordningerne kan pumper med dieselmotor, følere til pumpemanagementet samt informationsniveauet styres. Styreenheden, som styres med en mikroprocessor, anvendes til at styre og regulere alle nødvendige funktioner for et trykforøgeranlæg iht. EN 12845, til testformål eller faktiske sprinklertilfælde.

Driftslogikken for brandslukningsenheden er baseret på kaskadekalibreringen af trykkontakten til start af pumpen. Hvis der på grund af åbningen af et eller flere kredsløb eller på grund af en defekt sprinkler kræves en stor mængde vand, falder trykket i anlægget. Det fører til, at hovedpumpen startes med styreenheden.

Så snart sprinklerkredsløbet eller afspærringsventilen, som sprinklerhovederne forsynes gennem, lukkes, opbygges vedligeholdelsestrykket i anlægget. Derefter skal der trykkes på stopknapperne på fordøren for at standse pumpen.

Wilo-Control EC-Fire J (jockeypumpe med elektromotor)

Hardware:

Fuldstændigt elektromekanisk styringsenhed, installeret i et lakeret stålhus, kapslingsklasse IP54, styringsanordninger og taster på fordøren

Kendetegn og funktioner:

Styreanordningens design afhænger af den tilsluttede pumpes ydelse. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedafbryder: Til til- og frakobling af styreenheden
 • Indikatorer: Longlife-signallamper, der viser pumpes driftsklare tilstand, pumpens drift og samlefejl
 • Afbryder: Drejekontakt til indstilling af den manuelle modus eller den automatiske modus
 • Motorstart: Direkte kontaktor
 • Motorværn: Afbryder til beskyttelse mod kortslutninger og overbelastninger
 • Individuel signalrapport: Motorfejlmelding (kortslutning, overbelastning)
 • Fejlmelding og -kvittering: Motorfejlmeldingen vises med tilsvarende lysdioder. Kvitteringen foretages ved genstart af motorværnskontakten

Opfylder følgende standarder:

 • Stationære brandslukningssystemer - Automatiske sprinkleranlæg (EN 12845), del til jockeypumper
 • Elektrisk udstyr på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspændingstavler (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for industrielle miljøer (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitetsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivelse:

Med Wilo-Control EC-Fire J-enhederne kan jockeypumper med elektromotor og følere iht. EN 12845 styres med henblik på tests og under drift af sprinkleranlægget.

Driftslogikken for brandslukningsenheden er baseret på kaskadekalibreringen af trykkontakten til at starte pumpen.

Jockeypumpen, der anvendes til trykforøgelse, startes først og sørger for, at systemet fyldes med vand og forbliver under tryk. Den aktiveres ved et tryktab i systemet. Start- og stopreguleringen foretages ved hjælp af en korrekt kalibreret trykkontakt.

Driftsdata
 • Pumpemedie
  Water
 • Tilladte pumpemedier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Indsugningstryk
  0.98 bar
Motordata
 • Kapslingsklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiale pakning
  EPDM
Informationer om ordreplaceringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-215-22/26.5 EDJ
 • Vægt netto ca.
  1152 kg
 • Beskrivelse
  4205341

PDF: SiFire Easy 50/200-215-22/26.5 EDJ

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem