Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Tryktæt skakt til installation over og under jorden
 • Fleksibel takket være tilløb, der frit kan vælges
 • Stor beholdervolumen
 • Inklusive rørføring, niveaustyring, styreenhed og pumpe

Konstruktion

Skakt af kunststof med integreret pumpe som pumpestation under gulvet eller løfteanlæg over gulvet

Anvendelse

Pumpning af forrenset spildevand uden fækalier , som ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald, samt til dræn af genstande, som ligger under tilbageløbsniveauet.

Udstyr/funktion

Skakt komplet tilslutningsklar med rørføring og pumpe.

Leveringsomfang

 • Beholder (til enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg)
 • Integreret rørføring
 • Kuglekontraventil
 • Inkl. pumpe
 • Niveaustyring
 • Styreenhed (i forbindelse med tre-fase-pumpe eller dobbeltpumpeanlæg)
 • Dæksel med tætning (kan gås på indtil 200 kg)
 • Stiksav Ø 124 mm, tilløbstætning DN 100 (til rør Ø 110 mm)
 • 1 slangestykke PVC Ø 50 mm med spændebånd til tilslutning af en håndmembranpumpe
 • Fastgørelsesmateriale til fastgørelses på gulvet
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eks.:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Brøndpumpestation af kunststof

40

Anlæggets trykafgang

E

E = enkeltpumpeanlæg, D = dobbeltpumpeanlæg

TC 40

Integreret pumpe

(3~)

Trefasemotor

BV

kugletilbagestrømsventil

Materialer

 • Pumpeskakt: PE
 • Rørføring: 1.4404
 • Overfladekobling: PUR
 • Kugletilbagestrømsventil: Støbejern
 • Afspærringsventil: Rødgods
 • Pumpe: Støbejern

Beskrivelse/konstruktion

Wilo-DrainLift WS 40 Basic er et automatisk arbejdende løfteanlæg som enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg. Kunststofskakten har integrerede ribber til forøgelse af formstabiliteten og opdriftssikringen og tilbyder desuden frit definerbare tilløb.

Anlægget kan både installeres i bygninger som løfteanlæg og uden for bygningen som en traditionel skakt i jorden.

Tekniske data

 • Tilløb: DN 100/DN 150
 • Udluftning: DN 70
 • Maksimalt tryk i trykledningen: 1,5 bar.

Pumpe

Spildevandsdykpumpen Wilo-Drain TC 40 er forinstalleret.

Alle pumpekurver

DrainLift WS 40 Basic

Iht. EN 12056-4 skal der overholdes en gennemstrømningshastighed (i trykledningen) på mellem 0,7 og 2,3 m/sek.

Downloads

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Article Number 2532145
Edition 1006
Versionsnummer 01
Sideformat A4
Sidetal 27

PDF (3 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem