Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Tryktæt skakt til installation over og under jorden
 • Fleksibel takket være tilløb, der frit kan vælges
 • Stor beholdervolumen
 • Inklusive rørføring, niveaustyring, styreenhed og pumpe

Konstruktion

Skakt af kunststof med integreret pumpe som pumpestation under gulvet eller løfteanlæg over gulvet

Anvendelse

Pumpning af spildevand uden fækalier, som ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald, samt til dræn af genstande, som ligger under tilbageløbsniveauet.

Udstyr/funktion

Skakt komplet tilslutningsklar med rørføring og pumpe.

Leveringsomfang

 • Beholder (til enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg)
 • Integreret rørføring
 • Kuglekontraventil
 • Inkl. pumpe
 • Niveaustyring
 • Styreenhed (i forbindelse med tre-fase-pumpe eller dobbeltpumpeanlæg)
 • Dæksel med tætning (kan gås på indtil 200 kg)
 • Stiksav Ø 124 mm, tilløbstætning DN 100 (til rør Ø 110 mm)
 • 1 slangestykke PVC Ø 50 mm med spændebånd til tilslutning af en håndmembranpumpe
 • Fastgørelsesmateriale til fastgørelses på gulvet
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eks.:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Brøndpumpestation af kunststof

40

Anlæggets trykafgang

E

E = enkeltpumpeanlæg, D = dobbeltpumpeanlæg

TC 40

Integreret pumpe

(3~)

Trefasemotor

BV

kugletilbagestrømsventil

Tekniske data

 • Tilløb: DN 100/DN 150
 • Udluftning: DN 70
 • Maksimalt tryk i trykledningen: 1,5 bar.

Materialer

 • Pumpeskakt: PE
 • Rørføring: 1.4404
 • Overfladekobling: PUR
 • Kugletilbagestrømsventil: Støbejern
 • Afspærringsventil: Rødgods
 • Pumpe: Støbejern

Beskrivelse/konstruktion

Wilo-DrainLift WS 40 Basic er et automatisk arbejdende løfteanlæg som enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg. Kunststofskakten har integrerede ribber til forøgelse af formstabiliteten og opdriftssikringen og tilbyder desuden frit definerbare tilløb.

Anlægget kan både installeres i bygninger som løfteanlæg og uden for bygningen som en traditionel skakt i jorden.

Tekniske data

 • Tilløb: DN 100/DN 150
 • Udluftning: DN 70
 • Maksimalt tryk i trykledningen: 1,5 bar.

Pumpe

Spildevandsdykpumpen Wilo-Drain TC 40 er forinstalleret.

Alle pumpekurver

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Downloads

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Artikelnummer 6069562
Udgave 2020-06
Versionsnummer 04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 68

PDF (3 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem