Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-DrainLift XL

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Fleksibel takket være en højdejusterbar og drejelig tilløbstilslutning
 • Enkel at betjene takket være den monterede styreenhed
 • integreret tilbagestrømsventil
 • Driftssikkerhed vha. højt omskiftervolumen og pålidelig niveauregistrering
 • Egnet til permanent drift (S1) vha. anvendelse af selvkølende motorer

Konstruktion

Spildevandsløfteanlæg som dobbeltpumpeanlæg

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt spildevand (iht. DIN EN 12050-1), som ikke kan tilføres kloaksystemtet via det naturlige fald, og til tilbageløbssikker dræning af afløbssteder under tilbageløbsniveauet (iht. DIN EN 12056-1).

Udstyr/funktion

 • Termisk motorovervågning
 • Niveaustyring med niveauføler
 • Potentialfri kontakt
 • Styreenhed med zenerbarriere og netuafhængig alarm
 • Pumpekabel aftageligt
 • Tilløbstætning DN 150
 • Hulsav til tilløbspakning
 • Tilbagestrømsventil
 • Slangeforbindelse til udluftning
 • Slangeforbindelse til håndmembranpumpe
 • Fastgørelsesmateriale

Leveringsomfang

Tilslutningsklart spildevandsløfteanlæg inkl.:

 • Styreenhed med netuafhængig alarm og stik
 • Zenerbarriere
 • 1x tilløbstætning DN 150
 • 1x hulsav til tilløbstilslutning DN 150
 • 1x muffe til tilslutning af håndmembranpumpe
 • 1x muffe til udluftningstilslutning DN 70
 • 1x flangestuds DN 80/100 med flad tætning, muffe og fastgørelsesmateriale til tryktilslutning DN 100
 • Fastgørelsesmateriale
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eks.:

Wilo-DrainLift XL 2/25 (3~)

XL2

Dobbeltpumpeanlæg

/25

Maks. løftehøjde [m]

(3~)

3~: Trefase-version

Tekniske data

 • Nettilslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektforbrug P1 afhængigt af typen fra 3 til 5,3 kW
 • Kabellængde anlæg til styreenhed 4 m / stikkabel 1,5 m
 • Driftstype S1 / S3 - 60 %
 • Medietemperatur maks. 40 °C, kortvarigt 60 °C
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Fri gennemgangsdiameter 40 mm
 • Tryktilslutning DN 80
 • Tilløbstilslutning DN 100 / DN 150
 • Udluftningstilslutning DN 70
 • Min. tilløbshøjde (opstillingsniveau til midte tilløb) 700 mm
 • Kapslingsklasse (uden kontaktanordning) IP 67
 • Beholdervolumen (brutto) 380 l
 • Omskiftervolumen 260 l

Materialer

 • Motorhus: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
 • Hydraulik: Kunststof PE/PUR
 • Beholder: Kunststof PE

Beskrivelse/konstruktion

Tilslutningsklart, fuldt neddykket spildevandsløfteanlæg (neddykningshøjde: 2 mWS, neddykningstid: 7 dage) med gas- og vandtæt samletank og opdriftssikring. Centrifugalpumpe med friløbspumpehjul.

DrainLift XL2:

Dobbeltpumpeanlæg til automatisk drift (med automatisk skifte-, reserve- og spidsbelastningsdrift). Vha. en integreret dobbelttilbagestrømsventil er det kun nødvendigt med en trykledningstilslutning. Styreenhed med CEE-fasevenderstik, potentialfri kontakt, integreret og netuafhængig alarm. Pumper med integreret kappestrømskøling.

Bemærk: Styreenheden er ikke neddykkeligt og skal derfor monteres på et sted sikret mod oversvømmelse.

Alle pumpekurver

DrainLift XL

Downloads

Wilo-DrainLift XL

Artikelnummer 2532133
Udgave 1103
Versionsnummer 02
Sideformat A4
Sidetal 26

PDF (774 kB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift XL

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem