Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-DrainLift XXL

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Fleksibel anvendelse vha. anvendelse af en eller to beholdere
 • Optimal beholdertømning vha. dybdesugning.
 • Driftssikkerhed pga. bredt ydelsesområde og pålidelig niveauregistrering
 • Egnet til permanent drift (S1) vha. anvendelse af selvkølende motorer

Seriebeskrivelse

Konstruktion

Spildevandsløfteanlæg som dobbeltpumpeanlæg med to separat tørinstallerede pumper

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt spildevand (iht. DIN EN 12050-1), som ikke kan tilføres kloaksystemtet via det naturlige fald, og til tilbageløbssikker dræning af afløbssteder under tilbageløbsniveauet (iht. DIN EN 12056-1).

Typekode

Eks.:Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXLSpildevandsløfteanlæg til større ejendomme
1010 = trykstuds DN 100
8 = trykstuds DN 80
8080 = total volumen 800 l
40 = total volumen 400 l
2Dobbeltpumpeanlæg
/8,4Ydelse P2 pr. pumpe [kW]

Materialer

 • Motorhus: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
 • Hydraulik: Kunststof PUR
 • Beholder: Kunststof PE

Tekniske data

 • Nettilslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effekt P1 afhængigt af typen fra 2,3 til 10,0 kW
 • Kabellængde anlæg til styreenheden 10 m
 • Driftstype S1, S3
 • Medietemperatur maks. 40 °C, kortvarigt 65 °C
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Fri gennemgangsdiameter typeafhængigt 78 mm til 95 mm
 • Tryktilslutning afhængigt af type DN 80 eller DN 100
 • Tilløbstilslutning 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Udluftningstilslutning DN 70 mm
 • Min. tilløbshøjde (opstillingsniveau til midte tilløb) 700 mm
 • Kapslingsklasse (uden kontaktanordning) IP 68
 • Beholdervolumen (brutto) 400/800 l
 • Omskiftervolumen 200/400 l

Udstyr/funktion

 • Kappestrømskøling
 • Termisk motorovervågning og lækageovervågning
 • Niveaustyring med niveauføler
 • Styreenhed med netuafhængig alarm og zenerbarriere i huset
 • Potentialfri kontakt
 • Pumpekabel aftageligt
 • Slangeforbindelse til udluftning
 • Slangeforbindelse til håndmembranpumpe
 • Fastgørelsesmateriale

Beskrivelse/konstruktion

Tilslutningsklart, fuldt neddykket spildevandsløfteanlæg (neddykningshøjde: 2 mWS, neddykningstid: 7 dage), med en eller to gas- og vandtætte samletanke. Udstyret med to spildevandspumper fra serien Wilo‐Drain TP 80 eller TP 100 (materiale: Inox og Composite). Pga. anlæggets lave totalvægt er det let at håndtere; f.eks. et dobbeltpumpeanlæg med TP 80-pumpe vejer kun 160 kg (tungeste enkeltdel: pumpe på 62 kg). Optimal beholdertømning pga. dybtsiddende udsugning.

Advarsel: Styreenheden kan ikke tåle vand og skal derfor monteres på et sted sikret mod oversvømmelse.

Leveringsomfang

 • Microprocessorstyret kontaktanordning med automatisk skifte-, reserve- og spidsbelastningsdrift, potentialfri kontakter og signallamper for drift og fejl for hver pumpe.
 • Elastisk slangeforbindelse til udluftning DN 70.
 • Elastisk slangeforbindelse til tilslutning af en håndmembranpumpe. Byggesæt til forbindelse af beholder med pumpe (inkl. udluftningsflange med slange).

Alle pumpekurver

Alle pumpekurver

Produkt

Konstruktion

Neddykkelig

Enkeltpumpeanlæg

-

Dobbeltpumpeanlæg

En-fase-motor

-

Trefasemotor

Pumpeposition: Motordele uden for beholderen

-

Pumpeposition: Uden for beholderen

Pumpeposition: I beholderen

-

Tætningskammer

Pakning på mediesiden glideringstætning

Pakning på mediesiden akseltætningsring

-

Integreret tilbagestrømsventil

-

Kappestrømskøling

Enkanalspumpehjul

Flerkanalspumpehjul

-

Friløbspumpehjul

-

Skæreværk

-

Udstyr/funktion

Valgfri tilløbsposition

-

Aktivt kulfilter

-

Niveaustyring: Med flydekontakt

-

Niveaustyring: Med niveauføler

Niveaustyring: Med pneumatisk trykføler

-

Overvågning motortæthed

Alarm netuafhængig

-

Alarm potentialfri kontakt

Tilslutningsklar

-

Aftageligt tilslutningskabel

Styreenhed

Slangeforbindelse til håndmembranpumpe

Pakning til indsugningsrørstilslutning håndmembranpumpe

-

Slangeforbindelse til udluftning

Monteringsmateriale

Byggesæt trykrørstilslutning

Hulsav til boring af tilløbshul

-

Hulsav til boring af tilløbshul

-

Tilløbspakning

-

Lyddæmpende materiale

-

Installationstegninger

Installationstegning

Løfteanlæg til snavset vand og spildevand (spildevand med fækalieindhold) Dobbeltanlæg Wilo-DrainLift XXL

1Udluftningsrør (over taget)
2Trykledning
3Tilløb
4Afspærringsventil tilløbsledning
5Armaturstøtte til vægtaflastning (anbefaling)
6Afspærringsventil trykledning
7Tilbagestrømsventil
8Tømningsledning beholder
9Tømningsledning pumpebrønd
10Drænpumpe
113-vejs ventil
12Håndmembranpumpe
13Styreenhed
14Zenerbarriere
15Tilbageløbsniveau (oftest vejniveau)

Downloads

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sidetal 72

PDF (46 MB)

Download

Wilo-DrainLift XXL

Article Number 2532170
Edition 1010
Versionsnummer 02
Sideformat A4
Sidetal 29

PDF (2 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem