Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-Port 800

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Kan køres på – også med tung trafik – som følge af skaktafdækninger, der kan monteres direkte på skakten
 • Fleksibel tilpasning i installationsfasen på grund af trinløs brøndforlænger på op til 2,75 m
 • Maksimal driftssikkerhed og beskyttelse imod utæthed pga. brøndlegeme i én del på op til 2,25 m
 • Lang levetid takket være brug af korrosionsfri materialer
 • Enkel vedligeholdelse med let tilgængelige armaturer via overfladekobling
 • Enkel installation som følge af let polyethylen-brøndlegeme og integrerede tilløbsstudser
 • Anti stigense brøndlegeme uden yderligere hæmninger takket være omløbende brøndribber

Seriebeskrivelse

Konstruktion

Skakt af kunststof til anvendelse i jorden

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt spildevand, som ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald, samt til dræn af genstande, som ligger under tilbageløbsniveauet.

Typekode

Eks.:Wilo-Port 800.1-1750-03B
800Nominal skaktdiameter i mm
1Antal pumper
1750Monolitisk konstruktionshøjde i mm
03Trykafgang, f.eks. 03 = DN 32
BRørføringsvariant til Wilo-pumpe
B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40
C = MTC 32F49, MTC 32F55

Materialer

 • Pumpeskakt: PE
 • Rørføring: Rustfrit stål
 • Travers: Rustfrit stål
 • Afspærringsventil: Rødgods
 • Kugletilbagestrømsventil: Støbejern med korrosionsresistent pulverbelægning
 • Overfladekobling: Støbejern med korrosionsresistent pulverbelægning
 • Kæde: Rustfrit stål

Beskrivelse/konstruktion

Monteringsklar kunststofskakt med komplet rørføring i monolitisk konstruktion med en maks. skakthøjde på 2250 mm uden tætningsflader, kan som option udvides til maks. 2750 mm med teleskopforlængelse. Certificeret i henhold til (DIN) EN 12050-1 med aflejringsfri skaktgeometri og ringskruer for nem flytning og transport. Opdriftsikker mod grundvand til overkanten af terrænet, uden ekstra betonvægt på opstillingsstedet. Aftagelig kugletilbagestrømsventil monteret direkte på pumpens trykstuds. Overfladekobling til en hurtig og enkel montering af pumpen og en anordning til en skylletilslutning og vakuumbryder efter ønske. Muffeafspærringsventiler med betjeningsforlænger som option. Inklusive kæde som pumpehæveanordning. Skaktdæksel i henhold til EN 124 i klasserne A 15 og B 125 kan installeres direkte på skakten uden lastfordelerplade, fås som option i klasse D 400 (med lastfordelerplade på opstillingsstedet).

Tekniske data:

 • Monolitiske skakthøjder: 1750, 2250 mm
 • Maks. skakthøjde med forlænger: 2750 mm
 • Skaktdiameter: 800 mm
 • Tilslutningsstudser (låst): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Trykafgang med udvendigt gevind: R 1¼
 • Tilslutning til skylning/vakuumbryder: Rp 1

Leveringsomfang

 • Pumpeskakt med formonteret rørføring
 • Overfladekobling
 • Tilbagestrømsventil
 • Afspærringsventil
 • Kæde

Bemærk! Pumpe er ikke omfattet af leveringsomfanget!

Tilbehør

 • Teleskopskaktforlænger 500 mm
 • Betjeningsnøgleforlænger til afspærringsventil
 • Brønddæksel i henhold til EN 124 i klasserne A 15, B 125 eller D 400
 • Skylletilslutning bajonet C-52 og skylletilslutningsforlænger
 • Vakuumbryder (kun i forbindelse med skylletilslutning)
 • Klemgevindforbindelser
 • Styreenheder
 • Niveauomformer

Produkt

Konstruktion

Pumpe indeholdt i leveringsomfanget

-

Enkeltpumpeanlæg

Dobbeltpumpeanlæg

Anvendelse

Overjordisk

-

Underjordisk

Udstyr/funktion

Valgfri tilløbsposition

-

Niveaustyring: Med flydekontakt

Ekstra

Niveaustyring: Med niveauføler

Ekstra

Niveaustyring: Med pneumatisk trykføler

Ekstra

Tilslutningsklar

-

Styreenhed

Ekstra

Downloads

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sidetal 72

PDF (46 MB)

Download

Wilo Port 800

Article Number 2543019
Edition 1506
Versionsnummer 2
Sideformat A4
Sidetal 1

PDF (25 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-Port 800

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem