Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-RainSystem AF 400

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Støjsvag pga. strømnings- og støjoptimeret samlet koncept (centrifugalpumper med flere trin)
 • Højeste driftssikkerhed på grund af fuldt elektronisk regulering Rain-Control Hybrid
 • God økonomi på grund af behovsstyret ferskvandtilførsel
 • Automatisk styring af fødepumpen
 • Anlægs-/niveaustyring i området med lavvolt
 • Kontrolleret iht. kontrolbestemmelserne i RAL-kvalitetsdirektivet GZ 994

Konstruktion

Automatisk regnvandsudnyttelsesanlæg med beholder og 2 selvoptimerende pumper

Anvendelse

Erhvervsmæssig og industriel regnvandsudnyttelse til besparelse af drikkevand som hybrid-system i forbindelse med cisterner og beholdere

Udstyr/funktion

 • Tilslutningsklart modul i kompakt konstruktion
 • Komplet elektrisk og hydraulisk forbundet og monteret på vibrationsdæmpet pumpefod, bestående af:
  • 2 stk. selvoptimerende, korrosionsfri, støjsvage centrifugalpumper i serien MultiPress
  • Samlerørføring på tryksiden R 11/2 inklusive følerenhed med 8 liters membrantrykbeholder i gennemstrømningsprincip og afspærringsventil med tømning, manometer 0–10 bar
  • Afspærringskuglehane og tilbagestrømsventil på indsugnings- og tryksiden
  • Hybridbeholder med stort volumen og med alle tilslutninger, ikke-sprøjtende tilløb og overløb med vandlås
  • Centralstyreenhed RainControl Hybrid med styreelektronik, tryktransmitter 4–20 mA samt niveaustyring i lavspændingsområdet
  • Meldinger om drift og fejl
  • Ensartet anlægsstyring ved hjælp af cyklisk pumpeskift og integreret testkørsel ved standsede pumper
  • Automatisk fejlomskift og spidsbelastningstilkobling
  • Automatisk vandudskiftning i efterfyldningsbeholderen
  • Permanent visning af cisternens vandniveau, anlægstryk, driftstilstandsvisning på LCD (som option)
  • Inkl. DVGW-certificeret magnetventil R 1 til ferskvandspåfyldning

Leveringsomfang

 • To støjreducerede, selvoptimerende centrifugalpumper med flere trin
 • Hybridbeholder 400 l med alle nødvendige tilslutninger, følerenhed med 8 l-membrantrykbeholder, centralstyreenhed RainControl-Hybrid med styreelektronik og niveaustyring af cisternepumperne Wilo-Drain TM eller TS i tre-fase-udførelse (som option i 1-fase-udførelse) skal bestilles separat.

Typekode

Example

Wilo-AF 400-2 MP 304 EM

AF

Automatic rainwater utilisation and drinking water replenishment system (Aqua Feed)

400

Nominal content of replenishment reservoir (hybrid tank) (l)

2

Number of pumps

MP

Non self-priming, horizontal, multistage centrifugal pump of the MultiCargo MP series

3

Volume flow (m3/h) at optimum efficiency

04

Number of stages

EM

Single-phase AC motor 1~230 V, 50 Hz

Tekniske data

 • Driftstryk maks. 10 bar
 • Kapslingsklasse IP54
 • Tilslutninger:
  • Trykledning/trykside samlerørføring R 1 ½
  • Tilgangsrør HT 50
  • Overløbstilslutning DN 100

Materialer

 • Pumpehus af rustfrit stål 1.4301
 • Pumpehjul af noryl
 • Aksel af rustfrit stål 1.4028
 • Glideringstætning af keramik/kul
 • Trinklemmer af noryl
 • Membrantrykbeholder af stål, lakeret

Beskrivelse/konstruktion

 • Tilslutningsklart vandforsyningsanlæg med 2 vandforsyningspumper som kompaktmodul til erhvervsmæssig og industriel regnvandsudnyttelse
 • Til fuldautomatisk forsyning med regnvand fra nedgravet tank eller cisterne ved hjælp af dykpumper som fødepumper
 • Afhængigt af pumpedimensioneringen kan der med dette hybrid-system også overvindes større afstande mellem anlægget og cisternen (se hertil Wilo-dykpumpeserien Wilo-Drain)
 • Hybridbeholder med stort volumen og med alle integrerede funktioner har en behovsstyret påfyldning af brugsvand til forbrugernettet ved en cisterne, der ikke fyldes op
 • Fuldelektronisk reguleringsenhed til styring af vandforsynings- og cisternepumperne, udstyret med hovedafbryder, styringsafbryder til hver pumpe med manuel-0-automatik-funktion og visning af driftstilstandene drift/fejl for hver pumpe samt vandmangelvisning
 • Afhængigt af trykket til- og frakobles pumperne i kaskade afhængigt af vandbehov
 • Membrantrykbeholder til energibesparelse ved små lækager på bygningssiden
 • Ensartet anlægsstyring ved hjælp af cyklisk pumpeskift og integreret testkørsel ved standsede pumper
 • Automatisk fejlomskift og spidsbelastningstilkobling sikrer højeste anlægsberedskab
 • Ved vandmangel frakobles anlægget af en integreret tørløbsbeskyttelse
 • Inkl. integreret elektronisk motorværn
 • Styreenheden viser omfattende meddelelser; den er desuden udstyret med potentialefri kontakter til kombinationsdrift- og kombinationsfejlsignal
 • Anlægget er ideelt egnet til tilslutning til bygningsstyringsteknik (GLT/DDC)

Produkt

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem