Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-RexaLift FIT L

Seriebeskrivelse

Dine fordele

 • Lav vægt på anlægget, hvilket giver en enkel installation
 • integreret tilbagestrømsventil
 • Fleksibel takket være tilløb, der frit kan vælges
 • Driftssikker vha. integreret, termisk motorværn og netuafhængig alarm for samlefejlsignal og høj vandstand

Konstruktion

Spildevandsløfteanlæg som enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt spildevand (iht. DIN EN 12050-1), som ikke kan tilføres kloaksystemtet via det naturlige fald, og til tilbageløbssikker dræning af afløbssteder under tilbageløbsniveauet (iht. DIN EN 12056-1).

Udstyr/funktion

 • Spildevandsløfteanlæg, der er tilslutningsklart og fuldt neddykket, inkl. styreenhed med:
  • Termisk motorovervågning
  • Potentialfri kontakt til SSM og oversvømmelse.
  • Netuafhængig alarm
 • Niveaustyring med flydekontakt
 • Pumpekabel aftageligt
 • Tilbagestrømsventil
 • Tilløbspakning
 • Hulsav til boring af tilløbshul
 • Slangeforbindelse til udluftning
 • Slangeforbindelse til håndmembranpumpe
 • Byggesæt trykrørstilslutning
 • Fastgørelsesmateriale
 • Lyddæmpende materiale

Leveringsomfang

Tilslutningsklart spildevandsløfteanlæg inkl.:

 • Styreenhed med netuafhængig alarm og stik:
 • 1x tilløbstætning DN 100
 • 1x hulsav til tilløbstilslutning DN 100
 • 1x muffe til tilslutning af håndmembranpumpe eller tilløbstilslutning Ø 50 mm
 • 1x muffe til udluftningstilslutning DN 70
 • 1x flangestuds DN 80/100 med flad tætning, muffe og fastgørelsesmateriale til tryktilslutning DN 100
 • 9 V batteri
 • Isoleringsstrimler til lydisoleret opstilling
 • Fastgørelsesmateriale
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eks.:

Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx

RexaLift

Spildevandsløfteanlæg

FIT

Serie

L

Størrelse

1

Antal monterede pumper

22

Maks. løftehøjde i m

T

Version nettilslutning: M = 1~ T = 3~

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nøgle til dimensioneringsspænding

S3

Anlæggets driftstype: S3 = intermitterende drift S1 = intermitterende og permanent drift

A

Styreenheds-version: A = standard-styreenhed B = Comfort-styreenhed

C

Anlæggets driftstype: B = uden returspærre C = inkl. returspærre

x

Øvrige versioner: uden = fri Y = kundespecifik

Tekniske data

 • Nettilslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Effektforbrug P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellængde, anlæg til styreenheden/stikket: 4/1,5 m
 • Driftstype: S3-10%, 120 s
 • Pumpemedietemperatur: 3 °C … 40 °C, kortvarigt: 60 °C i maks. 3 min.
 • Omgivelsestemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Beholderbruttovolumen:
  • Enkeltpumpeanlæg: 115 l
  • Dobbeltpumpeanlæg: 140 l
 • Omskiftervolumen:
  • Enkeltpumpeanlæg: 35 l
  • Dobbeltpumpeanlæg: 50 l
 • Tryktilslutning: DN 80
 • Tilløbstilslutninger: DN 50/DN 100/DN 150
 • Udluftningstilslutning: DN 70
 • Fri gennemgangsdiameter: 40 mm
 • Min. tilløbshøjde (opstillingsniveau indtil tilløbets midte): 180 mm
 • Kapslingsklasse løfteanlæg: IP67
 • Kapslingsklasse styreenhed: IP54

Materialer

 • Motorhus: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
 • Hydraulikhus: Kunststof PE/PUR
 • Pumpehjul: Kunststof PUR
 • Beholder: Kunststof PE

Beskrivelse/konstruktion

Tilslutningsklart, fuldt neddykket spildevandsløfteanlæg (neddykningshøjde: 2 mWS, neddykningstid: 7 dage) med gas- og vandtæt samletank og opdriftssikring.

RexaLift FIT L1:

Enkeltpumpeanlæg med trefasestrømsmotor, styreenhed til den automatiske drift, CEE-fasevenderstik, potentialfri kontakt til kombinationsfejlsignal, integreret og netuafhængig alarm samt en indstillelig efterløbstid.

RexaLift FIT L2:

Dobbeltpumpeanlæg med trefasestrømsmotor, styreenhed til den automatiske drift (med automatisk skift, reserve- og spidsbelastningsdrift), CEE-faservenderstik, potentialfri kontakt til kombinationsfejlsignal, integreret og netuafhængig alarm samt en indstillelig efterløbstid. Vha. en integreret dobbelttilbagestrømsventil er det kun nødvendigt med en trykledningstilslutning.

Vigtigt: Styreenheden kan ikke tåle vand og skal derfor monteres på et sted sikret mod oversvømmelse.

Alle pumpekurver

RexaLift FIT L

Produkt

PDF: Wilo-RexaLift FIT L

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem