Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-RexaLift FIT L

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Lav vægt på anlægget, hvilket giver en enkel installation
 • integreret tilbagestrømsventil
 • Fleksibel takket være tilløb, der frit kan vælges
 • Driftssikker vha. integreret, termisk motorværn og netuafhængig alarm for samlefejlsignal og høj vandstand

Seriebeskrivelse

Konstruktion

Spildevandsløfteanlæg som enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt spildevand (iht. DIN EN 12050-1), som ikke kan tilføres kloaksystemtet via det naturlige fald, og til tilbageløbssikker dræning af afløbssteder under tilbageløbsniveauet (iht. DIN EN 12056-1).

Typekode

Eks.:Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx
RexaLiftSpildevandsløfteanlæg
FITSerie
LStørrelse
1Antal monterede pumper
22Maks. løftehøjde i m
TVersion nettilslutning:
M = 1~
T = 3~
5Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
40Nøgle til dimensioneringsspænding
S3Anlæggets driftstype:
S3 = intermitterende drift
S1 = intermitterende og permanent drift
AStyreenheds-version:
A = standard-styreenhed
B = Comfort-styreenhed
CAnlæggets driftstype:
B = uden returspærre
C = inkl. returspærre
xØvrige versioner:
uden = fri
Y = kundespecifik

Materialer

 • Motorhus: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
 • Hydraulikhus: Kunststof PE/PUR
 • Pumpehjul: Kunststof PUR
 • Beholder: Kunststof PE

Tekniske data

 • Nettilslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Effektforbrug P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellængde, anlæg til styreenheden/stikket: 4/1,5 m
 • Driftstype: S3-10%, 120 s
 • Pumpemedietemperatur: 3 °C … 40 °C, kortvarigt: 60 °C i maks. 3 min.
 • Omgivelsestemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Beholderbruttovolumen:
  • Enkeltpumpeanlæg: 115 l
  • Dobbeltpumpeanlæg: 140 l
 • Omskiftervolumen:
  • Enkeltpumpeanlæg: 35 l
  • Dobbeltpumpeanlæg: 50 l
 • Tryktilslutning: DN 80
 • Tilløbstilslutninger: DN 50/DN 100/DN 150
 • Udluftningstilslutning: DN 70
 • Fri gennemgangsdiameter: 40 mm
 • Min. tilløbshøjde (opstillingsniveau indtil tilløbets midte): 180 mm
 • Kapslingsklasse løfteanlæg: IP67
 • Kapslingsklasse styreenhed: IP54

Udstyr/funktion

 • Spildevandsløfteanlæg, der er tilslutningsklart og fuldt neddykket, inkl. styreenhed med:
  • Termisk motorovervågning
  • Potentialfri kontakt til SSM og oversvømmelse.
  • Netuafhængig alarm
 • Niveaustyring med flydekontakt
 • Pumpekabel aftageligt
 • Tilbagestrømsventil
 • Tilløbspakning
 • Hulsav til boring af tilløbshul
 • Slangeforbindelse til udluftning
 • Slangeforbindelse til håndmembranpumpe
 • Byggesæt trykrørstilslutning
 • Fastgørelsesmateriale
 • Lyddæmpende materiale

Beskrivelse/konstruktion

Tilslutningsklart, fuldt neddykket spildevandsløfteanlæg (neddykningshøjde: 2 mWS, neddykningstid: 7 dage) med gas- og vandtæt samletank og opdriftssikring.

RexaLift FIT L1:

Enkeltpumpeanlæg med trefasestrømsmotor, styreenhed til den automatiske drift, CEE-fasevenderstik, potentialfri kontakt til kombinationsfejlsignal, integreret og netuafhængig alarm samt en indstillelig efterløbstid.

RexaLift FIT L2:

Dobbeltpumpeanlæg med trefasestrømsmotor, styreenhed til den automatiske drift (med automatisk skift, reserve- og spidsbelastningsdrift), CEE-faservenderstik, potentialfri kontakt til kombinationsfejlsignal, integreret og netuafhængig alarm samt en indstillelig efterløbstid. Vha. en integreret dobbelttilbagestrømsventil er det kun nødvendigt med en trykledningstilslutning.

Vigtigt: Styreenheden kan ikke tåle vand og skal derfor monteres på et sted sikret mod oversvømmelse.

Leveringsomfang

Tilslutningsklart spildevandsløfteanlæg inkl.:

 • Styreenhed med netuafhængig alarm og stik:
 • 1x tilløbstætning DN 100
 • 1x hulsav til tilløbstilslutning DN 100
 • 1x muffe til tilslutning af håndmembranpumpe eller tilløbstilslutning Ø 50 mm
 • 1x muffe til udluftningstilslutning DN 70
 • 1x flangestuds DN 80/100 med flad tætning, muffe og fastgørelsesmateriale til tryktilslutning DN 100
 • 9 V batteri
 • Isoleringsstrimler til lydisoleret opstilling
 • Fastgørelsesmateriale
 • Monterings- og driftsvejledning

Alle pumpekurver

Alle pumpekurver

Produkt

Konstruktion

Neddykkelig

Enkeltpumpeanlæg

Dobbeltpumpeanlæg

En-fase-motor

-

Trefasemotor

Pumpeposition: Motordele uden for beholderen

Pumpeposition: Uden for beholderen

-

Pumpeposition: I beholderen

-

Tætningskammer

Pakning på mediesiden glideringstætning

Pakning på mediesiden akseltætningsring

-

Integreret tilbagestrømsventil

Kappestrømskøling

-

Enkanalspumpehjul

-

Flerkanalspumpehjul

-

Friløbspumpehjul

Skæreværk

-

Udstyr/funktion

Valgfri tilløbsposition

Aktivt kulfilter

-

Niveaustyring: Med flydekontakt

Niveaustyring: Med niveauføler

-

Niveaustyring: Med pneumatisk trykføler

-

Overvågning motortæthed

-

Alarm netuafhængig

Alarm potentialfri kontakt

Tilslutningsklar

Aftageligt tilslutningskabel

Styreenhed

Slangeforbindelse til håndmembranpumpe

Pakning til indsugningsrørstilslutning håndmembranpumpe

-

Slangeforbindelse til udluftning

Monteringsmateriale

Byggesæt trykrørstilslutning

Hulsav til boring af tilløbshul

-

Hulsav til boring af tilløbshul

Tilløbspakning

Lyddæmpende materiale

Installationstegninger

Installationstegning

1Udluftningsrør (over taget)
2Trykledning
3Tilløb
4Afspærringsventil tilløbsledning
5Armaturstøtte til vægtaflastning (anbefaling)
6Afspærringsventil trykledning
7Tilbagestrømsventil
8Tømningsledning beholder
9Tømningsledning pumpebrønd
10Drænpumpe
113-vejs ventil
12Håndmembranpumpe
13Styreenhed EC-Drain LS
14Tilbageløbsniveau (oftest vejniveau)

Installationstegning

Direkte tilslutning til toilet - stående wc

Installationstegning

Direkte tilslutning til toilet - væg-wc

Downloads

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sidetal 72

PDF (46 MB)

Download

Wilo Control MS-L 1x4kW

Article Number 2539769
Edition 1504
Versionsnummer 2
Sideformat A4
Sidetal 21

PDF (2 MB)

Download

Wilo Control MS-L 2x4kW

Article Number 2539771
Edition 1504
Versionsnummer 2
Sideformat A4
Sidetal 22

PDF (2 MB)

Download

Wilo-RexaLift FIT L

Article Number 2540085
Edition 1401
Versionsnummer 01
Sideformat A4
Sidetal 1

PDF (61 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-RexaLift FIT L

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem