Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Robust system med højtrykscentrifugalpumper af rustfrit stål i serien Helix VE med integreret frekvensomformer
 • Overproportionalt stort reguleringsområde fra 25 Hz til maksimalt 60 Hz
 • Tryktabsoptimeret komplet anlæg
 • Integreret tørløbssikring med automatisk frakobling via motorreguleringselektronik
 • Højeste reguleringskvalitet vha. det anvendte reguleringsapparat SCe, med LC-display, enkel navigation og indstilling med drejeknap

Seriebeskrivelse

Konstruktion

Højeffektivt, tilslutningsfærdigt vandforsyningsanlæg (selvoptimerende) med 2 til 4 parallelt tilsluttede, vertikalt placerede højtrykscentrifugalpumper i rustfrit stål i tørløberversion fra serien Helix VE, idet hver pumpe har en integreret luftkølet frekvensomformer, inkl. Smart Controller SCe

Anvendelse

 • Fuldautomatisk vandforsyning og trykforøgelse i bolig‐, kontor- og administrationsbygninger, hoteller, hospitaler, indkøbscentre samt i industrisystemer
 • Pumpning af drikkevand, brugsvand, kølevand, vand til brandslukning (undtagen til brandslukningsanlæg iht. DIN14462 og med tilladelse fra de lokale brandsikringsmyndigheder) eller andet brugsvand, der hverken angriber de anvendte materialer kemisk eller mekanisk, og som ikke indeholder slibende eller langfibrede elementer.

Typekode

Eks.: Wilo-SiBoost-Smart 4Helix VE 1004
SiBoostAnlæg til trykforøgelse på erhvervsområdet
SmartReguleringsapparat Smart Controller SCe til pumper med frekvensomformer
4Antal pumper
Helix VEPumpeserie
10Enkeltpumpens nominelle volumenstrøm [m3/h]
04Enkeltpumpens antal trin

Tekniske data

 • Nettilslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Mediets temperatur maks. +50 °C (+70 °C som option)
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Driftstryk 16 bar (25 bar som option)
 • Tilløbstryk 10 bar
 • Nominelle tilslutningsdiametre på sluttryksiden R 1½" - DN 200
 • Nominelle tilslutningsdiametre på tilløbssiden R 1½" - DN 200
 • Hastighedsområde 1500-3770 o/min
 • Kapslingsklasse: IP 54 (reguleringsapparat SCe)
 • Sikring på netsiden A, AC 3 i overensstemmelse med motoreffekten og EVU‐forskrifterne
 • Tilladte pumpemedier (andre medier på forespørgsel):
  • Drikkevand og opvarmet brugsvand
  • Kølevand
  • Vand til brandslukning
  Bemærkning vedr. pumpemedier: Godkendte pumpemedier er generelt vandlignende væsker, der ikke kemisk eller mekanisk angriber de anvendte materialer, og som ikke indeholder slibende eller fiberholdige emner. Anlæg iht. DIN 1988 (EN 806)

Udstyr/funktion

 • 2-4 pumper pr. anlæg fra serierne Helix VE 2 til Helix VE 52, med IE4-ækvivalent standardmotor og trinløst reguleret drift med integreret frekvensomformer til hver pumpe
 • Automatisk pumpestyring via Smart Controller SCe
 • Dele i kontakt med mediet er korrosionsbestandige
 • Pumpefod af galvaniseret stål med højdejusterbare vibrationsdæmpere til isolering af strukturbåret støj
 • Afspærringsventil på indsugnings- og tryksiden af hver pumpe
 • Tilbagestrømsventil på tryksiden af hver pumpe
 • Membrantrykbeholder 8 l, PN16, på tryksiden
 • Trykgiver, på tryksiden
 • Manometer, på tryksiden
 • Som option tørløbssikring og manometer, på indsugningssiden

Beskrivelse/konstruktion

 • Bundramme: Stål, galvaniseret, med højdejusterbare vibrationsdæmpere til omfattende isolering af strukturbåret støj samt integrerede løfteanordninger. Andre versioner på forespørgsel.
 • Rørføring: Komplet rørføring i rustfrit stål egnet til tilslutning af alle normalt anvendte rørmaterialer. Rørføringen er dimensioneret i overensstemmelse med trykforøgeranlæggets samlede hydrauliske effekt.
 • Pumper: Der anvendes 2 til 4 parallelt tilsluttede pumper i serierne Helix VE 2 til Helix VE 52. Frekvensomformerne, der er monteret på pumpemotoren og luftkølet, gør trinløst justeret drift mellem 25 Hz og maks. 60 Hz mulig for alle pumper i disse serier. Alle pumpedele i kontakt med mediet er af rustfrit stål til serierne Helix V 2 til V 16 og af rustfrit stål/støbejern med katodisk elektroforetisk lakering til serierne Helix V 22 til Helix V 52. Alle andre udførelser på forespørgsel. KTW/WRAS/ACS-godkendelse for alle dele i kontakt med mediet
 • Armaturer: Hver pumpe er på indsugnings‐ og tryksiden udstyret med en seriemæssig afspærringsventil med DVGW‐prøvningstegn samt en tilbagestrømsventil på tryksiden med DVGW/KTW‐godkendelse
 • Membrantrykbeholder: 8 l/PN16 placeret på sluttryksiden med en membran af butyl-gummi, med DVGW/KTW-godkendelse, overholder al lovgivning i forbindelse med håndtering af fødevarer, til prøvnings- og inspektionsformål udstyret med en afspærringskuglehane med tømning og gennemstrømningsarmatur med DVGW/KTW-godkendelse iht. DIN 4807.
 • Trykgiver: 4 til 20 mA, placeret på sluttryksiden til aktivering af den centrale Comfort Controller SC
 • Trykvisning: Manometer (ø 63 mm) placeret på sluttryksiden. Trykvisning af sluttrykket også digitalt på det alfanumeriske LCD-display til Smart Controller SC
 • Styreenhed/regulering: Anlægget er seriemæssigt udstyret med en Smart Controller SC

Materialer

Helix VE 2 til Helix VE 16

 • Pumpehjul, statorer, trinhus af rustfrit stål 1.4307
 • Pumpehus af rustfrit stål 1.4301
 • Aksel af rustfrit stål 1.4057
 • 1.4404 akselmuffe
 • O‐ring-pakninger af EPDM (FKM-pakning på forespørgsel)
 • Rørføring af rustfrit stål 1.4301

Helix VE 22 til Helix VE 52

 • Pumpehjul, statorer, trinhus af rustfrit stål 1.4307
 • Pumpehus af katodisk elektroforetisk lakeret støbejern EN-GJL 250
 • Aksel af rustfrit stål 1.4057
 • 1.4404 akselmuffe
 • O‐ring-pakninger af EPDM (FKM-pakning på forespørgsel)
 • Rørføring af rustfrit stål 1.4301

Leveringsomfang

 • Tilslutningsklart trykforøgeranlæg, der er monteret fra fabrikken og kontrolleret for funktion og tæthed
 • Emballage
 • Monterings- og driftsvejledning

Optioner

Yderligere nettilslutninger på forespørgsel

Planlægningsguide

Tilløbstryk

Vær opmærksom på maks. tilløbstryk ved anlægsdimensionering (se Tekniske data). Det maks. tilladte tilløbstryk er lig med anlæggets maks. driftstryk minus pumpens maks. løftehøjde ved Q = 0

Trykformindsker

Svingende tilløbsstryk kompenseres af den hastighedsstyring, der er integreret i hver enkelt pumpe, så længe trykudsvinget ikke overstiger forskellen mellem det nominelle tryk og nul-løftehøjden for enkeltpumpen ved min. hastighed (20 Hz eller 25 Hz-drift). Hvis udsvinget er større, skal der monteret en trykreduktionsventil foran anlægget

Flow

Op til 240 m3/h (66 l/s), anlægsdimensionering iht. DIN 1988 (EN 806), med reservepumpe indtil 320 m3/h (88 l/s) ved drift af reservepumpen som ekstra spidsbelastningsaggregat.

Fejlstrømsrelæ

Ved installation af fejlstrømsrelæer i forbindelse med frekvensomformere skal der tages hensyn til, at det kun er fejlstrømsrelæer iht. DIN/VDE 0664, som registrerer alle typer strøm, der kan benyttes

Tørløbssikring Wilo-WMS

Pumpen, som anvendes, fra serien Helix VE har allerede en integreret tørløbsregistrering som sikkerhedsanordning for pumpen. Alligevel kræves der en installation af en tørløbssikring, hvis trykforøgeranlæggene er tilsluttet umiddelbart til et offentligt forsyningsnet. På den måde forhindres en eventuel sænkning af tilløbstrykket i forsyningsledningen til værdier under 1,0 bar. Angiv det i ordren sammen med bestillingen af trykforøgeranlægget. Tørløbssikringen vil så blive installeret i trykforøgeranlægget af Wilo, elektrisk tilsluttet og fuldt testet ved den endelige funktionstest.

Standarder/direktiver

Det samlede system overholder kravene i

 • DIN 1988 del 5
 • DIN 1988 del 6* (**)

* Henvisningerne i DIN 1988 (EN 806) og fra vandværket skal overholdes. For de elektriske komponenter overholder anlægget kravene i

 • VDE 0100 del 430/del 540
 • VDE 0110 del 1/del 2
 • VDE 0660 del 101/del 107
 • DIN 40719/IEC 754

Ved anvendelse og drift af et trykforøgeranlæg skal specifikationerne i DIN 1988 (EN 806) overholdes generelt.(**)Det gælder ikke for brandslukningsanlæg iht. DIN 14462. Spørg separat, hvad angår disse

Alle pumpekurver

Alle pumpekurver

Downloads

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sidetal 72

PDF (46 MB)

Download

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Article Number 2535460
Edition 2013-03
Versionsnummer 02
Sideformat A4
Sidetal 48

PDF (2 MB)

Download

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1508
Versionsnummer 03
Sideformat A4
Sidetal 45

PDF (3 MB)

Download

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Versionsnummer 05
Sideformat A4
Sidetal 44

PDF (9 MB)

Download

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Versionsnummer 04
Sideformat A4
Sidetal 40

PDF (8 MB)

Download

Produkt

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem