Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-Stratos MAXO-Z

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyret indstilling med Setup Guide kombineret med nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal drikkevandshygiejne og energieffektivitet i kraft af den nye, innovative intelligente reguleringsfunktion T-const.
 • Støtter hygiejnen optimalt med registrering af den termiske desinfektion.
 • Nyeste kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth ) til forbindelse til mobilt terminaludstyr og direkte pumpeopkobling via Wilo Net til multipumpestyring.
 • Optimal elektrisk installationskomfort takket være stor og overskuelig terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.

Seriebeskrivelse

Konstruktion

Smart vådløbercirkulationspumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning

Anvendelse

Alle versioner af brugsvandscirkulationssystemer, varmtvandsvarmesystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb, industrielle cirkulationssystemer

Typekode

Eksempel:Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Stratos MAXOHøjeffektiv pumpe (gevind- eller flangepumpe), elektronisk styret
ZEnkeltpumpe til brugsvandscirkulation
40/Nominel tilslutningsdiameter
0,5-8Nominelt løftehøjdeområde [m]

Udstyr/funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. radiator, gulvvarme eller loftskøling) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk reduceret drift
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Termisk desinfektionsregistrering
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde ved hjælp af Setup Guide
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Visning af status og historik (gennemstrømningsvolumen, temperatur, elektr. forbrug, løftehøjde, fejlvisninger, diagnosevisninger)
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte parametre
 • Konfigurering/parametrering af analoge indgange
 • Konfigurering/parametrering af binære indgange
 • Konfigurering/parametrering af relæudgange

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Automatisk reduceret drift
 • Automatisk frakobling ved nul-gennemstrømnings-registrering (No-Flow Stop)
 • Automatisk antiblokeringsfunktion
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (automatisk genstart)
 • Automatisk omstilling mellem opvarmning og køling
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

2x analogindgang:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle driftstyper, følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift

2x digitalindgang:

 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • ekst. FRA
  • ekst. MIN
  • ekst. MAKS
  • MANUEL (GLT-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Varme- og kuldemængdetæller
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus diagnosevisning (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface LON TP/FT-10 til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON TP/FT-10).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret flow- og temperatursensor
 • Standard med varmeisolering til varmeanvendelser
 • Hurtig elektrisk tilslutning med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Materialer

 • Pumpehus af rustfrit stål
 • Varmeisolering: Polypropylen
 • Pumpehjul: Kunststof
 • Aksel: Rustfrit stål
 • Leje: Kul

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimeret Wilo-Connector
 • 2x kabelforskruning M16 x 1,5
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 ‐ DN 65)
 • Inkl. tætninger til gevindtilslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsvejledning

Optioner

 • Specialudførelse til driftstryk PN 16

Tilbehør

 • Forskruninger ved gevindtilslutning
 • Modflange (DN 32 til DN 100)
 • Adapterfittings
 • Isolering ved køleanvendelse
 • PT1000-følere
 • Differenstryktransmitter
 • Wilo-CIF-moduler: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Specialudførelser

Overhold de regionale henvisninger og anvisninger med henblik på drikkevandsdirektivet!

Alle pumpekurver

Pumpekurver

Downloads

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sidetal 72

PDF (46 MB)

Download

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Konfigurer

Sidevalg

Sideformat

Valgfri information

Du kan angive de personlige informationer, som du ønsker at få vist i den øverste linje.

Gem