Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Comfort CO-6 Helix V 1607/K/CC | Wilo

Det faktiske produkt kan afvige fra fotoet

Comfort CO-6 Helix V 1607/K/CC

Tekniske data
Udbudstekst

Kompakt-trykforøgeranlæg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, til direkte eller indirekte tilslutning. Består af selvoptimerende, parallelt tilsluttede, vertikale højtrykscentrifugalpumper i rustfrit stål i tørløberversion. Tilslutningsklar med rørføring i rustfrit stål monteret på bundramme, inkl. styre-/reguleringsapparat med alle nødvendige måle- og indstillingsanordninger.

Til fuldautomatisk vandforsyning og trykforøgelse i bolig-, kontor- og administrationsbygninger, hoteller, hospitaler, indkøbscentre samt i industrisystemer.

Til pumpning af drikkevand, brugsvand, kølevand, vand til brandslukning (undtagen til brandslukningsanlæg iht. DIN 14462 og med godkendelse fra de lokale brandslukningsmyndigheder) eller andet brugsvand, der ikke angriber de anvendte materialer hverken kemisk eller mekanisk og ikke indeholder slibende eller langfibrede elementer.

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Robust system i overensstemmelse med alle krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkendelse af pumperne til alle dele i kontakt med væsken (EPDM-version)
 • Højeffektiv pumpehydraulik i serien Helix V i forbindelse med IE3-standardmotor fra og med 0,75 kW og større (valgfrit til lavere motoreffekt)
 • Pumpernes rotationsretningsuafhængige akseltætning i patronudførelse letter vedligeholdelsen
 • Fleksibelt lanterne-design muliggør direkte adgang til akseltætningen
 • Afstandskobling til udskiftning af akseltætningen uden afmontering af motoren (fra 7,5 kW)
 • Tryktabsoptimeret hydraulik i hele anlægget
 • Dele i kontakt med mediet er korrosionsbestandige
 • Comfort styrings-/reguleringsapparat CC, med udvidede funktioner, programmerbar mikrocomputerstyring og grafisk touchdisplay
 • Kontrol og forindstilling til det optimale arbejdsområde fra fabrikkens side (inkl. inspektionscertifikat i lighed med EN 10204 - 3.1)

Udstyr/funktion

 • Højtrykscentrifugalpumper i rustfrit stål i serie Helix V
 • Bundramme af elektrolytisk galvaniseret stål med højdejusterbare vibrationsdæmpere til isolering af strukturbåret støj
 • Afspærringsventil på indsugnings- og tryksiden af hver pumpe
 • Tilbagestrømsventil på tryksiden af hver pumpe
 • Membrantrykbeholder 8 l, PN 16 inkl. gennemstrømningsarmatur iht. DIN 4807, på tryksiden
 • Trykføler (4-20 mA), på tryksiden
 • Manometer, på tryksiden
 • Automatisk pumpestyring med fuldelektronisk

Comfort-Controller (CC) i stålpladehus RAL 7035 struktur, kapslingsklasse IP 54 bestående af intern styrespændingsforsyning, CPU, analoge og digitale ind- og udgangsmoduler.

Betjening/visning

 • Højtopløseligt touchdisplay med farvevisning til signalering af driftstilstandene drift/fejl/kvitteret fejl og til symbol- og klartekstunderstøttet menunavigation på otte sprog
 • Menunavigation med klartekst og symbolvisning
 • Udførlig vejledning og hjælp på skærmen
 • Ibrugtagningsassistent
 • Dataregistrering med CSV-eksport
 • 3 brugerniveauer, visning og indstilling af menusprog, adgangskoder, driftsparametre, reguleringsparametre
 • Der er forindstillet parametre fra fabrikken for en nem ibrugtagning
 • Som standard kan der indstilles tre nominelle værdier, nominel værdi 2 og 3 kan aktiveres via kontakt eller tid, ekstern indstilling af nominelle værdier ved hjælp af 0/4-20mA-signal
 • Visning af pumpestatus og af faktisk tryk
 • Låsbar hovedafbryder
 • Drift med/uden reservepumpe kan vælges
 • Driftstimetæller for hver pumpe
 • Driftstimetæller til hele anlægget
 • Koblingscyklusstæller for hver pumpe
 • Koblingscyklustæller for hele anlægget
 • Fejlregister for de sidste 35 fejl med tidsstempel via realtidsur

Regulering

 • Fuldautomatisk regulering af 1 til 6 uregulerede pumper ved hjælp af sammenligning af nominel/faktisk værdi
 • Dagtimer f.eks. til 2. eller 3. nominelle værdi
 • Automatisk, belastningsafhængig tilkobling af 1 til n spidsbelastningspumpe(r) afhængigt af reguleringsvariablen tryk - konstant, p-c
 • Pumpernes driftstype kan vælges efter ønske (manuel, fra, automatisk)
 • Manuel-0-automatik-kontakt: Indstilling af driftstypen for hver pumpe og manuel drift ved reguleringsfejl „Manuel“ (nød-/testdrift på nettet, motorværn findes), „O“ (pumpe frakoblet – ingen tilkobling via styring mulig) og „Auto“ (pumpe til automatisk drift via styring frigivet)
 • Automatisk, indstilleligt pumpeskift
 • Pumpeskift ved driftstidsoptimering efter driftstimer
  • Alternativ: Cyklisk pumpeskift efter indstillelig tid uden hensyntagen til driftstimerne
  • Alternativt via impuls: Ved hvert nyt krav skiftes hovedpumpen uden hensyntagen til driftstimerne
  • Alternativt med pumpeforvalg: Herved kan en pumpe defineres som permanent hovedpumpe. Alle spidsbelastningspumper skiftes optimeret efter driftstiden
 • Automatisk, indstilleligt pumpetestkørsel (pumpekick)
  • Aktiverbar/deaktiverbar
  • Tid mellem to testkørsler kan programmeres frit
 • Spærretider kan programmeres frit

Overvågning

 • Visning af systemets faktiske værdi via analogt signal 0-10 V for eksterne måle-/visningsmulighed, 10 V svarer til sensorværdien
 • Kabelbrudsovervågning for følerstrækningen
 • Motorværnskontakt/-kontaktorkombination (fra 5,5 kW termisk motorbeskyttelsesrelæ)
 • Automatisk skift til reservepumpen ved fejl i en driftspumpe
 • Overvågning af systemets maks. og min. med indstillelige forsinkelsestider og grænser
 • Overvågning af systemets maks. og min. værdier med indstillelig tidvisning
 • Nul-flow-test til frakobling af anlægget, når der ikke aftappes vand (parameter kan indstilles)
 • Rørfyldningsfunktion til opfyldning af tomme rør (første opfyldning af forsyningsnettet)
 • Tørløbssikring via kontakt f.eks. til flydekontakt eller trykkontakt

Grænseflader

 • Potentialefri kontakter til kombinationsdrift- og kombinationsfejlsignaler SBM/SSM
 • Omvendig af logik SBM og SSM mulig
 • Kontakter til TIL/FRA-kobling af eksterne anlæg og tørløbssikring
 • Eksternt til/fra via kontakt til deaktivering af anlæggets automatiske drift
 • Indgange til termosikringskontakt (WSK)-tilslutning
 • ModBus TCP
 • Fjernadgang via VNC

Ekstratilbehør (installation på fabrikken eller eftermontering efter teknisk afklaring)

 • Signalomformer for 0/ 2 – 10 V til 0/ 4 – 20 mA
 • Vurderingsrelæ til PTC-motorværn
 • Enkeltdrifts- og fejlmelding
 • Styremodul DDC (eksternt pumpeskift, ekstern pumpetestkørsel, ekstern kvittering, ekstern til-/frakobling af spidsbelastningspumperne)
 • Netdel med buffer
 • Redundant føler
 • Tilslutning til BMS-systemer iht. VDI 3814

Anbefalet tilbehør (bestilles særskilt)

 • Montagekit WMS som option til tørløbssikring
 • Fleksible tilslutningsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemdeling
 • Membrantrykbeholder
 • Gevindkapper ved systemer med gevindsamlerørføring

Bussystemer (ekstraudstyr)

 • BACnet, ProfiBus, LON-bus, CAN-bus, Modbus RTU, webserver (Ethernet), GSM-modem
 • Datafjernoverførsel mulig via GPRS-modem

Mere på forespørgsel

Overholdte standarder

 • Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantrykbeholder/ekspansionsbeholder DIN 4807
 • Elektronisk udstyr til brug i stærkstrømsanlæg EN 50178
 • Elektrisk udstyr på maskiner EN 60204-1
 • Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. EN 60335-1
 • Lavspændingstavler EN 60439-1/61439-1
 • EMC Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN 61000-6-2
 • EMC Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN 61000-6-3
Driftsdata
Antal pumper 6
medietemperatur T 3 °C
omgivelsestemperatur T 5 °C
Maks. driftstryk PN 16 bar
Indsugningstryk 10 bar
Motordata
Nettilslutning 3~400 V, 50 Hz
Nominel motorydelse P2 5,5 kW
Mærkestrøm IN 10,5 A
Nominel hastighed n 2900 1/min
Isoleringsklasse F
Kapslingsklasse motor IP55
Kapslingsklasse styreenhed IP54
Materialer
Pumpehus Rustfrit stål
Pumpehjul Rustfrit stål
Aksel Rustfrit stål
Akseltætning Q1BE3GG
Materiale pakning EPDM
Materiale rørføring Rustfrit stål
Installationsmål
På indsugningssiden rørtilslutning DNs DN 125
Rørtilslutning på tryksiden DNd DN 125
Informationer om ordreplaceringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Comfort CO-6 Helix V 1607/K/CC
Vægt netto ca. m 772 kg
Artikelnummer 2532246
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16

Artikelnummer 4143727
Udgave 02/2022
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 24
PDF (6 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Artikelnummer 2552577
Udgave 2020-12
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 26
PDF (2 MB)

Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS .../ .. Helix V .../.. Helix VE ...

Artikelnummer 2535456
Udgave 2021-09
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 38
PDF (6 MB)

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 22-36-52

Artikelnummer 4120943
Udgave 02/2022
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 24
PDF (7 MB)
BIM/CAD

3D_DWG

CO-6Helix V1607/K/CC-01

DWG (12 MB)

3D_STEP

CO-6HELIX V1607/K/CC-01

STP (21 MB)

2D_DWG_TOP

CO-6HELIX V1607/K/CC-01

DWG (187 KB)

2D_DWG_FRONT

CO-6HELIX V1607/K/CC-01

DWG (112 KB)

2D_DWG_RIGHT

CO-6HELIX V1607/K/CC-01

DWG (47 KB)
Service

Wilo har en lang tradition for et tæt samarbejde med installatører og anlægsbyggere. En vigtig del af vores samarbejdsfilosofi er Wilos fabrikskundeservice. Sammen udvikler vi et servicekoncept, som passer til dine individuelle behov – og med vores knowhow og personlige rådgivning sørger vi for, at dine anlæg arbejder energieffektivt, driftssikkert og så økonomisk som muligt. Og vi sørger for, at du får hurtig og pålidelig hjælp af vores kompetente Wilo-serviceteknikere.

Få mere at vide

Anbefalede serviceydelser

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse BASIC trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219536

For at garantere driftssikkerheden af pumperne/systemerne anbefales det at få Wilos tekniske serviceafdeling til at foretage regelmæssig og DIN-konform inspektion og vedligeholdelse. Opgaverne udføres iht. DIN 31051/DIN EN 13306. Opgaverne omfatter følgende punkter:

 • Visuel kontrol af pumper/systemer
 • Mekanisk kontrol
 • Elektrisk kontrol
 • Kontrol af tilgængelige trykbeholdere
 • Kontrol og evt. tilpasning af systemparametre
 • Oprettelse af en vedligeholdelsesprotokol
 • Planlægning og organisation udføres af Wilo. Flere individuelle vedligeholdelsestilbud fås på forespørgsel
Vedligeholdelse COMFORT trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219498

For at garantere driftssikkerheden af pumperne/systemerne anbefales det at få Wilos tekniske serviceafdeling til at foretage regelmæssig og DIN-konform inspektion og vedligeholdelse. Opgaverne udføres iht. DIN 31051/DIN EN 13306. Opgaverne omfatter følgende punkter:

 • Visuel kontrol af pumper/systemer
 • Mekanisk kontrol
 • Elektrisk kontrol
 • Kontrol og evt. påfyldning af de eventuelt tilgængelige trykbeholdere
 • Kontrol og om nødvendigt tilpasning af systemparametre
 • Oprettelse af en vedligeholdelsesprotokol
 • Forbrugsmaterialer er inkluderet i prisen
 • Ingen arbejds- og rejseomkostninger for indsatser mellem vedligeholdelsesintervaller (inden for de normale servicetider)
 • Planlægning og organisation udføres af WILO. Flere individuelle vedligeholdelsestilbud fås på forespørgsel
Vedligeholdelse PREMIUM trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219551

For at garantere driftssikkerheden af pumperne/systemerne anbefales det at få Wilos tekniske serviceafdeling til at foretage regelmæssig og DIN-konform inspektion og vedligeholdelse. Opgaverne udføres iht. DIN 31051/DIN EN 13306. Opgaverne omfatter følgende punkter:

 • Visuel kontrol af pumper/systemer
 • Mekanisk kontrol
 • Elektrisk kontrol
 • Kontrol og evt. påfyldning af de eventuelt tilgængelige trykbeholdere
 • Kontrol af systemparametre
 • Oprettelse af en vedligeholdelsesprotokol
 • Forbrugsmaterialer er inkluderet i prisen
 • Ingen arbejds- og rejseomkostninger for indsatser mellem vedligeholdelsesintervaller (inden og uden for de normale servicetider)
 • Softwareopdatering
 • Inklusive sliddele
 • Planlægning og organisation udføres af WILO. Flere individuelle vedligeholdelsestilbud fås på forespørgsel
Ibrugtagning
Ibrugtagning trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219396

For at sikre fejlfri funktion af pumpen/pumperne eller anlægget/anlæggene anbefales det at lade Wilo-kundeservice udføre ibrugtagningen. På den måde sikres optimal indstilling og effektiv drift af systemet. Ibrugtagningen omfatter følgende punkter:

 • Ibrugtagning af anlægget/anlæggene iht. tjekliste
 • Parametrering og indstilling af kontaktanlægget
 • Kontrol og tilpasning af forkompression af trykbeholdere (påfyldning op til og med 80 liter)
 • Funktionskontrol af monterede systemer
 • Praksisorienteret driftsvejledning
 • Wilo-ibrugtagningsprotokol

Prisen for ibrugtagning gælder kun anlæg, som er installeret iht. monterings- og driftsvejledningen samt den aktuelle tekniske status. Der påløber ingen omkostninger til eventuelle nødvendige materialer.

WiloCare
WiloCare BASIC trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219577

Takket være dataoverførsel fra pumpen/systemet kan Wilo modtage fejlmeldinger, afhjælpe fejl og udlæse optimeringsmuligheder.

WiloCare-pakkerne bygger således på professionel vedligeholdelse og forebyggelse ved hjælp af systemovervågning i realtid og tilbydes i forskellige varianter alt efter kundens behov.

BASIS-pakken omfatter:

 • Wilo-Smart Gateway
 • Årlig/månedlig statusrapport
 • Gratis nødopkaldsnummer 24 timer i døgnet
 • Fejlmelding via e-mail/SMS til én modtager
 • Visualisering af tre datapunkter
 • Datahistorie for de seneste tre måneder
 • Vedligeholdelseskontrakt (ekstraudstyr)
WiloCare COMFORT trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219523

Takket være dataoverførsel fra pumpen/systemet kan Wilo modtage fejlmeldinger, afhjælpe fejl og udlæse optimeringsmuligheder.

WiloCare-pakkerne bygger således på professionel vedligeholdelse og forebyggelse ved hjælp af systemovervågning i realtid og tilbydes i forskellige varianter alt efter kundens behov.

KOMFORT-pakken omfatter:

 • Wilo-Smart Gateway
 • Årlig/månedlig statusrapport
 • Gratis nødopkaldsnummer 24 timer i døgnet
 • Fejlmelding via e-mail/SMS til én modtager
 • Visualisering af tre datapunkter
 • Datahistorie for de seneste tre måneder
 • Vedligeholdelseskontrakt
 • Mindre reparationer
 • Inklusive nitrogenpåfyldninger til alle membrantrykbeholdere, som hører til pumpen/systemet
 • Ingen beregning af arbejds- og rejseomkostninger mellem vedligeholdelsesintervallerne (inden for de normale servicetider)
 • Forbrugsmaterialer
WiloCare PREMIUM trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219441

Takket være dataoverførsel fra pumpen/systemet kan Wilo modtage fejlmeldinger, afhjælpe fejl og udlæse optimeringsmuligheder.

WiloCare-pakkerne bygger således på professionel vedligeholdelse og forebyggelse ved hjælp af systemovervågning i realtid og tilbydes i forskellige varianter alt efter kundens behov.

PREMIUM-pakken omfatter:

 • Wilo-Smart Gateway
 • Årlig/månedlig statusrapport
 • Gratis nødopkaldsnummer 24 timer i døgnet
 • Fejlmelding via e-mail/SMS til én modtager
 • Visualisering af tre datapunkter
 • Datahistorie for de seneste tre måneder
 • Vedligeholdelseskontrakt
 • Mindre reparationer
 • Inklusive nitrogenpåfyldninger til alle membrantrykbeholdere, som hører til pumpen/systemet
 • Ingen beregning af arbejds- og rejseomkostninger mellem vedligeholdelsesintervallerne (inden for de normale servicetider)
 • Forbrugsmaterialer
 • Sliddele

Yderligere serviceydelser

Forlænget garanti
Forlænget garanti trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219596

I kombination med en ny pumpe eller et nyt system tilbyder Wilo en udvidet garanti på op til fem år ved ibrugtagning og vedligeholdelse via Wilo-service.

Den udvidede garanti omfatter:

 • Fuldstændig beskyttelse og forudsigelig omkostningssikkerhed
 • Regelmæssig vedligeholdelse via Wilo-service
Projektstøtte
Projektstøtte trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219330

Wilo tilbyder support i planlægningsfasen for at sikre kvalitet og omkostningseffektivet. Vores kompetente og kvalificerede Wilo-service støtter dig med anbefalinger og teknisk rådgivning i hele projektets forløb.

Projektstøtten omfatter følgende ydelser:

 • Regelmæssige besøg på stedet for at sikre informations- og rådgivningskvaliteten
 • Teknisk rådgivning, også på stedet
 • Statusrapport med anbefalinger efter besøget
 • Omfattende planlægningsstøtte af en Wilo-ekspert
Installation
Installation trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219365

Wilo-service tilbyder installation af vores pumper eller pumpesystemer. Vi tilbyder en end-to-end-proces fra indsamling af informationer på stedet til installation af vores produkt på fabrikken. En optimal installationsindstilling og samspillet mellem forskellige enkeltfaktorer lægger grundstenen til langfristet driftssikkerhed.

Installationen omfatter:

 • Professionel inspektion
 • Tilvejebringelse af komponenter/materialer fra Wilo og andre producenter
 • Installation af rørledninger og elektronik
 • Testkørsel
Anlægsoptimering
Anlægsoptimering trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219260

Wilo-service tilbyder proaktiv anlægsoptimering ved at optimere indstillinger og gennemføre mindre tilpasninger til sikring af driftssikkerheden. Anlægsoptimeringen indeholder blandt andet:

 • Service og reparation af pumper/anlæg til genetablering af fuldstændig ydelse
 • Opgradering af ældre anlæg med nye teknologier eller funktioner til begrænsning af investeringsudgifter (eftermontering)
Energy Solutions
Energy Solutions trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219295

Wilo-service tilbyder proaktiv planlægningsstøtte til udpegning af mulige energibesparelser. Vores service-medarbejdere udarbejder en oversigt over de installerede pumper eller anlæg for at vise, hvordan energiforbruget kan reduceres. Vi tilbyder målrettet rådgivning og analyse inklusive integration af pumpemedier samt omfattende planlægningsstøtte i forbindelse med et skifte til højeffektivitetsteknologier. Wilo-Energy Solutions indeholder følgende ydelser:

 • Detaljeret vurdering af livscyklusomkostninger (LCC-analyse)
 • Energigennemgang inklusive information om besparelsespotentiale på energiområdet
 • Proaktiv anbefaling af udskiftningsmuligheder
 • Forbedring af anlæggets miljøpåvirkning
 • Planlægningsstøtte i forbindelse med skifte til Wilos højeffektive pumper
Reparation
Reparation trykforøgeranlæg 5-6 pumper
    
2219619

Ved kontrollen på stedet afgør vores kompetente og erfarne Wilo-service, om pumpen kan repareres på stedet eller skal sendes til reparation på fabrikken. Wilo stiller også reservedele eller en udskiftningspumpe til rådighed med henblik på genetablering af anlæggets driftssikkerhed.

Reparationen omfatter:

 • Kontrol og afhjælpning af fejlårsager gennemført af erfarne Wilo-eksperter
 • Vejledende overslag over udgifter til reparationer
 • Elektrisk-hydraulisk testkørsel for at sikre de korrekte data hvad angår funktionalitet, kvalitet og ydelse af pumpen eller anlægget
 • Coating af diverse pumpe- eller anlægskomponenter for at opnå en optimeret effektivitetsfaktor
 • Udelukkende anvendelse af originale reservedele
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten