Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC | Wilo
Som fig.

Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC

Tekniske data
Udbudstekst

Kompakt-trykforøgeranlæg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, til direkte eller indirekte tilslutning. Består af selvoptimerende, parallelt tilsluttede, lodrette højtrykscentrifugalpumper i rustfrit stål i vådløberversion. Tilslutningsklar med rørføring i rustfrit stål monteret på bundramme, inkl. styre-/reguleringsapparat med alle nødvendige måle- og indstillingsanordninger.

Til fuldautomatisk vandforsyning og trykforøgelse i bolig-, kontor- og administrationsbygninger, hoteller, hospitaler, indkøbscentre samt i industrisystemer.

Til pumpning af drikkevand, brugsvand, kølevand, vand til brandslukning (undtagen til brandslukningsanlæg iht. DIN 14462 og med godkendelse fra de lokale brandslukningsmyndigheder) eller andet brugsvand, der ikke angriber de anvendte materialer hverken kemisk eller mekanisk og ikke indeholder slibende eller langfibrede elementer.

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Komfortabelt system i overensstemmelse med alle krav i DIN 1988 (EN 806)
 • Under drift selvudluftende konstruktion
 • WRAS/KTW-godkendelse af pumperne for alle dele i kontakt med mediet
 • Pumper i serien Multivert MVIS i forbindelse med trefasestrøms-vådløbermotor for en næsten lydløs drift
 • Indtil 20 dB [A] mere støjsvagt end konventionelle systemer med sammenlignelig hydraulisk ydelse
 • Dele i kontakt med mediet er korrosionsbestandige
 • Comfort styre-/reguleringsapparat CC-FC, med udvidede funktioner, programmerbar mikrocomputerstyring og grafisk touchdisplay, inkl. frekvensomformer til trinløse styring af hovedpumpen
 • Kontrol og forindstilling til det optimale arbejdsområde fra fabrikkens side (inkl. inspektionscertifikat i lighed med EN 10204 - 3.1)

Udstyr/funktion

 • Højtrykscentrifugalpumper i rustfrit stål i serien Multivert MVIS
 • Bundramme af elektrolytisk galvaniseret stål med højdejusterbare vibrationsdæmpere til isolering af strukturbåret støj
 • Afspærringsventil på indsugnings- og tryksiden af hver pumpe
 • Tilbagestrømsventil på tryksiden af hver pumpe
 • Membrantrykbeholder 8 l, PN 16 inkl. gennemstrømningsarmatur iht. DIN 4807, på tryksiden
 • Trykføler (4-20 mA), på tryksiden
 • Manometer, på tryksiden
 • Automatisk pumpestyring med fuldelektronisk

Comfort-Controller (CC-FC) i stålpladehus RAL 7035 struktur, kapslingsklasse IP 54 bestående af intern styrespændingsforsyning, CPU, frekvensomformer, analoge og digitale ind- og udgangsmoduler.

Betjening/visning

 • Højtopløseligt touchdisplay med farvevisning til signalering af driftstilstandene drift/fejl/kvitteret fejl og til symbol- og klartekstunderstøttet menunavigation på otte sprog
 • Menunavigation med klartekst og symbolvisning
 • Udførlig vejledning og hjælp på skærmen
 • Ibrugtagningsassistent
 • Dataregistrering med CSV-eksport
 • 3 brugerniveauer, visning og indstilling af menusprog, adgangskoder, driftsparametre, reguleringsparametre
 • Der er forindstillet parametre fra fabrikken for en nem ibrugtagning
 • Som standard kan der indstilles tre nominelle værdier, nominel værdi 2 og 3 kan aktiveres via kontakt eller tid, ekstern indstilling af nominelle værdier ved hjælp af 0/4-20mA-signal
 • Visning af pumpestatus og af faktisk tryk
 • Låsbar hovedafbryder
 • Drift med/uden reservepumpe kan vælges
 • Driftstimetæller for hver pumpe
 • Driftstimetæller til hele anlægget
 • Koblingscyklusstæller for hver pumpe
 • Koblingscyklustæller for hele anlægget
 • Fejlregister for de sidste 35 fejl med tidsstempel via realtidsur

Regulering

 • Fuldautomatisk regulering af 1 til 6 uregulerede pumper ved hjælp af sammenligning af nominel/faktisk værdi
 • Frekvensomformer med sinusfilter til trinløs styring af hovedpumpen
 • Dagtimer f.eks. til 2. eller 3. nominelle værdi
 • Automatisk, belastningsafhængig tilkobling af 1 til n spidsbelastningspumpe(r) afhængigt af reguleringsvariablen tryk - konstant, p-c
 • Pumpernes driftstype kan vælges efter ønske (manuel, fra, automatisk)
 • Manuel-0-automatik-kontakt: Indstilling af driftstypen for hver pumpe og manuel drift ved reguleringsfejl „Manuel“ (nød-/testdrift på nettet, motorværn findes), „O“ (pumpe frakoblet – ingen tilkobling via styring mulig) og „Auto“ (pumpe til automatisk drift via styring frigivet)
 • Automatisk, indstilleligt pumpeskift
 • Pumpeskift ved driftstidsoptimering efter driftstimer
  • Alternativ: Cyklisk pumpeskift efter indstillelig tid uden hensyntagen til driftstimerne
  • Alternativt via impuls: Ved hvert nyt krav skiftes hovedpumpen uden hensyntagen til driftstimerne
  • Alternativt med pumpeforvalg: Herved kan en pumpe defineres som permanent hovedpumpe. Alle spidsbelastningspumper skiftes optimeret efter driftstiden
 • Automatisk, indstilleligt pumpetestkørsel (pumpekick)
  • Aktiverbar/deaktiverbar
  • Tid mellem to testkørsler kan programmeres frit
 • Spærretider kan programmeres frit
 • Hastighed kan indstilles frit

Overvågning

 • Visning af systemets faktiske værdi og frekvensomformerens faktiske frekvens via analogsignal 0-10 V for ekstern måle-/visningsmulighed, 10 V svarer til sensorværdien
 • Kabelbrudsovervågning for følerstrækningen
 • Motorværnskontakt/-kontaktorkombination (fra 5,5 kW termisk motorbeskyttelsesrelæ)
 • Automatisk skift til reservepumpen ved fejl i en driftspumpe
 • Overvågning af systemets maks. og min. med indstillelige forsinkelsestider og grænser
 • Overvågning af systemets maks. og min. værdier med indstillelig tidvisning
 • Nul-flow-test til frakobling af anlægget, når der ikke aftappes vand (parameter kan indstilles)
 • Rørfyldningsfunktion til opfyldning af tomme rør (første opfyldning af forsyningsnettet)
 • Tørløbssikring via kontakt f.eks. til flydekontakt eller trykkontakt

Grænseflader

 • Potentialefri kontakter til kombinationsdrift- og kombinationsfejlsignaler SBM/SSM
 • Omvendig af logik SBM og SSM mulig
 • Kontakter til TIL/FRA-kobling af eksterne anlæg og tørløbssikring
 • Eksternt til/fra via kontakt til deaktivering af anlæggets automatiske drift
 • Indgange til termosikringskontakt (WSK)-tilslutning
 • ModBus TCP
 • Fjernadgang via VNC

Ekstratilbehør (installation på fabrikken eller eftermontering efter teknisk afklaring)

 • Signalomformer for 0/ 2 – 10 V til 0/ 4 – 20 mA
 • Vurderingsrelæ til PTC-motorværn
 • Enkeltdrifts- og fejlmelding
 • Styremodul DDC (eksternt pumpeskift, ekstern pumpetestkørsel, ekstern kvittering, ekstern til-/frakobling af spidsbelastningspumperne)
 • Netdel med buffer
 • Redundant føler
 • Blød start for spidsbelastningspumper
 • Tilslutning til BMS-systemer iht. VDI 3814

Anbefalet tilbehør (bestilles særskilt)

 • Montagekit WMS som option til tørløbssikring
 • Fleksible tilslutningsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemdeling
 • Membrantrykbeholder
 • Gevindkapper ved systemer med gevindsamlerørføring

Bussystemer (ekstraudstyr)

 • BACnet, ProfiBus, LON-bus, CAN-bus, Modbus RTU, webserver (Ethernet), GSM-modem
 • Datafjernoverførsel mulig via GPRS-modem

Mere på forespørgsel

Overholdte standarder

 • Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantrykbeholder/ekspansionsbeholder DIN 4807
 • Elektronisk udstyr til brug i stærkstrømsanlæg EN 50178
 • Elektrisk udstyr på maskiner EN 60204-1
 • Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. EN 60335-1
 • Lavspændingstavler EN 60439-1/61439-1
 • EMC Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN 61000-6-2
 • EMC Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN 61000-6-3
Driftsdata
Antal pumper 3
medietemperatur T 3 °C
omgivelsestemperatur T 5 °C
Maks. driftstryk PN 16 bar
Indsugningstryk 10 bar
Motordata
Nettilslutning 3~230-400 V, 50 Hz
Nominel motorydelse P2 1,1 kW
Mærkestrøm IN 5,4 A
Nominel hastighed n 2900 1/min
Isoleringsklasse F
Kapslingsklasse motor IP44
Kapslingsklasse styreenhed IP54
Materialer
Pumpehus Rustfrit stål
Pumpehjul Rustfrit stål
Aksel Rustfrit stål
Materiale pakning EPDM
Materiale rørføring Rustfrit stål
Installationsmål
På indsugningssiden rørtilslutning DNs R 2½
Rørtilslutning på tryksiden DNd R 2½
Informationer om ordreplaceringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC
Vægt netto ca. m 204 kg
Artikelnummer 2524503
Downloads

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Multivert MVIS

Artikelnummer 2020405
Udgave 0009
Sideformat A4
Sidetal 13
PDF (1 MB)

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Artikelnummer 2535456
Udgave 1707
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1197
PDF (137 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Artikelnummer 2552577
Udgave 2020-12
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 26
PDF (2 MB)
BIM/CAD

COR-3MVIS803/CC

DWG (4 MB)

COR-3MVIS803/CC

STP (6 MB)

COR-3MVIS803/CC

DWG (81 KB)

COR-3MVIS803/CC

DWG (50 KB)

COR-3MVIS803/CC

DWG (36 KB)