Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Dine fordele
Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z, der er specielt udviklet til drikkevandsanvendelser, forener Wilo-Stratos MAXO's innovative egenskaber i et hus af rustfrit stål. Det langtidsholdbare og hygiejniske materiale adskiller sig fra andre cirkulationspumper for brugsvand på markedet.Dine fordele

 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyrede indstillinger med indstillingsassistenten og ved hjælp af en kombination af nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal drikkevandshygiejne og energieffektivitet i kraft af den nye, innovative intelligente reguleringsfunktion T-const.
 • Støtter hygiejnen optimalt med registrering af den termiske desinfektion.
 • Topmoderne kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth) til tilslutning af mobilt terminaludstyr samt direkte pumpeforbindelse til multipumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved den elektriske tilslutning i kraft af den store og overskuelige terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruktion

Smart vådløbercirkulationspumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning

Anvendelse

Alle versioner af brugsvandscirkulationssystemer, varmtvandsvarmesystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb, industrielle cirkulationssystemer

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. cirkulation, anlæg til opbevaring af rent vand) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Drikkevand

 • Cirkulation
 • Anlæg til opbevaring af rent vand

Andre anvendelser er mulige:

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder opvarmning*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekreds*

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder køling*
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb*
 • Fjernkølekredsløb*

(* Systemtype tilgængelig fra SW≥01.05.08.00)

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk reduceret drift
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Termisk desinfektionsregistrering
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem opvarmning og køling
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

2x analogindgang:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift

2x digitalindgang:

 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (BMS-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning procesvisning (displayfarve blå):
  • Pumpeudluftning
  • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
  • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Fjernovervågning af pumpen via internettet ved hjælp af Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt interface Modbus TCP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt interface BACnet IP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler
 • Standard med varmeisolering til varmeanvendelser
 • Hurtig elektrisk tilslutning med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimeret Wilo-Connector
 • 2x kabelforskruning M16 x 1,5
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • Inkl. tætninger til gevindtilslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Højeffektiv pumpe (gevind- eller flangepumpe), elektronisk styret

Z

Enkeltpumpe til brugsvandscirkulation

40/

Nominel tilslutningsdiameter

0,5-8

Nominelt løftehøjdeområde [m]

-P1

Version uden malingshæmmende stoffer

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde
  • Drikkevand indtil 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C til +80 °C
  • Opvarmningsvand: -10 °C til +110 °C
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevind- eller flangeforbindelse (typeafhængigt) Rp 1 til DN 65
 • Maks. driftstryk standardversion: 6/10 bar (specialversion: 16 bar)
 • Isoleringsklasse: F
 • Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/bolig (C1)
 • Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrielt miljø (C2)
 • Gennemstrømningsvolumen maks. Q: 46 m³/h
 • Løftehøjde maks. H: 12 m

Materialer

 • Materiale leje: Kulgrafit
 • Pumpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Rustfrit stål
 • Aksel: 1.4122, DLC-belagt

Konstruktion

 • Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Udgave 2018-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 2848
PDF (20 MB)

Monterings- og driftsvejledning (digital)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Udgave 2018-11
HTML (37 MB)

Certificeringshæfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z#Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD#Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF#Stratos PARA, Stratos PARA-Z#TOP-Z#TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Udgave 2022-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 72
PDF (28 MB)

Release Notes Software

Release Notes Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Udgave 2021-04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 60
PDF (4 MB)

Certifikat

Sammenfatning af lithiumbatteritest

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)

Sammenfatning af lithiumbatteritest/UN38.3

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 24
ProduktbetegnelseVVS-nummerRørtilslutningEnergieffektivitetsindeks (EEI)Indbygningsmål l0Maks. driftstryk PNNettilslutningVægt brutto ca. mAntal pr. palleArtikelnummerPris (uden moms)
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
381241022
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
DKK 14.615,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
DKK 19.410,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
381241023
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
DKK 16.300,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
DKK 21.235,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
381241025
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
DKK 21.810,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
DKK 27.195,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
381241027
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
DKK 15.730,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
DKK 21.720,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
381241028
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
DKK 17.525,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
DKK 23.655,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
381241030
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
DKK 24.755,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
DKK 31.445,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
381241032
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
DKK 17.930,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
DKK 24.590,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
381241034
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
DKK 27.705,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
DKK 35.150,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
381241041
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
DKK 29.010,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
DKK 36.990,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
381241042
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
DKK 34.325,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
DKK 42.740,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
381241052
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
DKK 42.415,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
DKK 51.465,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
381241067
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
DKK 51.645,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318
DKK 61.985,-