Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Optimal anlægsdrift med systemkompetence

Dimensioneringsmetoder til forvaltning af vandressourcer

Vi ønsker, at du ikke blot vælger en eller anden løsning, men at du vælger lige netop den løsning, der passer præcis til dig. Vi udarbejder gerne den individuelle og økonomiske produktløsning i et tæt samarbejde med dig.

Numeriske strømningssimuleringer – CFD-simulering

For at opnå en effektiv og driftssikker biologisk spildevandsbehandling er det en forudsætning, at der dimensioneres og installeres røreværker og ventilationssystemer, som passer til systemet.

Wilo råder over moderne, softwareunderstøttede dimensioneringsværktøjer og metoder. For at kunne vælge den passende teknik til dit anlæg benytter vi blandt andet dimensioneringsmetoden med numerisk strømningssimulering (CFD-simulering).

Ved denne præcise analyse tages der højde for dine anlægsspecifikke rammebetingelser. Derved kan der i god tid registreres eventuelle svage steder og udvikles optimeringstiltag. På den måde kan du som bruger nyde godt af et komplet dimensioneret system, hvor alle teknologier og komponenter er skræddersyede og præcist indbyrdes afstemt til alle krav.

Se i en video, hvordan du kan dimensionere dit anlæg effektivt. Takket være moderne dimensionerings-tools fra Wilo.

Beregninger af rørledninger

For at transportere et pumpemedium fra A til B, har du ikke brug for en hvilken som helst pumpe - du har brug for en pumpeløsning, der passer til dine behov og de givne forhold.
Det handler dels om medieegenskaber, og dels om rørledningssystemet. Hver højdeprofil, hvert indbygningsarmatur og hver fitting skaber tryktab i rørledningssystemet.
Hvis pumpen ikke er tilpasset korrekt til rørledningssystemet, er det ikke muligt at nå op på den nødvendige pumpeydelse.
Derfor kan du med vores udvælgelsessoftware ikke blot finde frem til den egnede pumpe ud fra de nødvendige Q/H-værdier, men også inddrage en rørledningsberegning i dit valg.

Vores Competence Team beregner i disse tilfælde gerne rørledningstabene for dig.

Kontakt os venligst