Otsing
Võtke ühendust
E-post
Kataloogi loomine
Minu lemmikud

Üle maailma esimene pooltsentraalne varustus- ja jäätmekäitlussüsteem tuleviku metropolile

Megalinnad, veepuudus ja õhureostus – need on probleemid vajavad tulevikus uuenduslikke lahendusi. Üks selline tulevikku suunatud lahendus on POOLTSENTRAALNE varustus- ja jäätmekäitluskeskus Hiinas Qingdaos. Varustus- ja jäätmekäitluskeskus avati 2014. aasta kevadel maailma aiandusnäituse raames. See on maailmas taristu valdkonnas esimene pooltsentraalne integreeritud referentssüsteem ja see varustab u 12 000 inimest.

POOLTSENTRAALNE on Darmstadti tehnikaülikooli ja Tongij Shanghai ülikooli ühine projekt. Wilo osales projekti kavandamisel ja elluviimisel pumpade ning pumbasüsteemide spetsialistina. Ettevõte tarnis projekti tarvis suure hulga hoonetehnoloogia ja veemajandusega seotud pumbasüsteeme. Projekti pärjati 2015. aastal GreenTec Awardsi auhinnaga kategoorias „Urbaniseerumine“, mis on Euroopa üks mainekamaid keskkonna- ja majandusauhindu.

Quingdao – megalinnaks arenev metropol

Ida-Hiina Shangdongi provintsis asuv sadamalinn Qingdao kannatab juba aastaid suure veepuuduse all. Põhjuseks on ülikiire rahvastiku kasv. Metropoli piirkonna elanike arv on tõusnud juba kaheksale miljonile. Quingdao on juba megalinn ja see kasvab edasi. Elanike kasvuga kaasas käimiseks ning piirkonna vee ja energiaga varustamiseks oli vaja otsida uusi lahendusi.

Pooltsentraalne – paindlik kompromiss

„Pooltsentraalne“ – see on paindlik taristu tuleviku linnadele, kompromiss tsentraalse ja lokaalse heitvee töötlemise vahel.Igas uues linnaosas ehitatakse välja vajalik taristu. Selle asemel et pikkade sisendaegade ja hiiglaslike süsteemidega vett töödelda ning jaotada, kasvab pooltsentraalne koos megalinnaga. Maailma esimene pooltsentraalne varustus- ja jäätmekäitlussüsteem integreerib heitvee ja orgaaniliste jäätmete vood ühte modulaarsesse lahendusse.Tulevikku vaatava taristuga vähenevad piirkonnas nii puhta vee vajadus kui ka tekkivad heitvee kogused umbes 30–40 protsendi võrra. Tarbevett ei suunata otse töötlusse, vaid seda kasutatakse edasi. Näiteks dušist tekkiv heitvesi kasutatakse uuesti ära tualeti loputuskastis.Selleks vajalik energia toodetakse ise. Selleks suunatakse tekkinud reoveesetted ja majapidamise biojäätmed integreeritud biogaasisüsteemi. Projekti juhtsüsteemi annavad olulise panuse Wilo ülitõhusad pumbad. Need aitavad heitveest ja orgaanilistest jäätmetest toota tarbevett ning energiat. Seejuures tekkinud soojust on võimalik ära kasutada kütmiseks. Nii töötab varustus- ja jäätmekäitluskeskus energiasõltumatult ja kliimaneutraalselt.Kokku kasutatakse 56 ülitõhusat sukelmootor-segajat, pumpa ja survetõstmissüsteemi ning tulekustutusseadet. Kohanduv ja ressursse tõhusalt kasutav veetaristu on paindlik ja suudab oma keskkonnaga koos kasvada. Nii on keskus alati nii suur kui vaja, aga nii väike kui võimalik.

Andmed & faktid
Projekt Semizentral
Qingdao
China