Pumpade vajaduspõhine ja täpne juhtimine hoonehaldussüsteemiga (BMS)

Neli maailmameistritiitlit äratavad Saksamaa jalgpallifännides ikka ja jälle rõõmsaid mälestusi. Kuidas see kõik juhtus ja terve hulk rõõmsaid lugusid antakse edasi Saksamaa jalgpallimuuseumis Dortmundis. Action-Arena on koht, kus korraldatakse jalgpalliga seotud üritusi ja pakutakse toitlustust. Multifunktsionaalne kontseptsioon seab aga ka kliimasüsteemidele erilisi nõudmisi. Selleks et külastajatel oleks kõikjal hoones meeldiv temperatuur, töötati kliima reguleerimiseks välja „uus taktikaline kontseptsioon“. Selle üheks osaks on Wilo-pumbad, mida juhib hoonehaldussüsteem ja mis transpordivad vajaduse järgi soojust või tegelevad jahutamisega.

Multifunktsionaalne saal koos lakke paigaldatud jahutuskassettidega

Kogu „mänguväljak“ on kasutuses

Rohkem erinevad ei saakski nõuded kliimale – soojuse ja külma jaotusele – olla.

Mitme meetri kõrgune multimeediumelementidega klaassein annab külastajale esmase ülevaate Saksamaa jalgpallist ja seetõttu on väga tähtis, et see ei läheks sisekliima tõttu uduseks.

Pinnad ja ruumid on selgelt sektsioonideks jagatud. Multifunktsionaalsel areenal keldris saavad fännid saadud teadmisi otse mänguväljakul proovile panna ja korralikult higistada. Viimast muidugi ainult juhul, kui ruumide kliima ei ole meeldivalt reguleeritud.

Kui muuseumi korrustel saavad külastajad mugavalt ringi jalutada, siis eraldi korrusel on suurepärase atmosfääriga ruumid ürituste ning galade jaoks, kus saab korraldada ametlike õhtusööke või meeleolukaid pidusid. Kulinaarse kõrgpunkti tagavad erinevad gastronoomiaüksused, kus võib rahulikult väikse puhkepausi teha.

Soojus- ja jahutusjaotuse „mängusüsteem“

Selle väga erineva tegevuse jaoks alati optimaalse kliima tagamiseks kasutatakse ära kõik tehnoloogilised võimalused. Kütteenergiat pakub 400 kW kaugkütteühendus. Jahutuse eest hoolitsevad kaks külmaveesüsteemi, mille mõlema võimsus on 300 kW. Võimalikult energiasäästlikult töötamiseks on need ühendatud otseaurustus-vabajahutussüsteemiga. Lisaks töötavad ruumide ventilatsioonitehnilised süsteemid adiabaatilise jahutusega. Soojuse ja külma jaotumine toimub erinevate süsteemide abil, mis on kohandatud kasutuskoha nõuetele: ventilatsiooni kaudu, mida täiendab pindküte, põrandaalused konvektorid või küttekehad.

Muuseum koos mitme huvitava eksponaadi ja multimeedium-ettekandega

BMSi kaudu on pumbad alati jälgitavad ja kõigest mõne klõpsuga on võimalik käivitada erinevaid kliimastsenaariume.

Hoonehaldussüsteem võimaldab kasutada „paindlikku taktikat“

Kõiki kütte- ja jahutuskontuure juhitakse ühiselt hoonehaldussüsteemi (BMS) kaudu. See reguleerib iga jaotuskontuuri ringluspumpasid temperatuuri- ja ajapõhiselt (Wilo-Stratos, ühenduse nimiväärtus DN 65). Nii on hoone eraldi osades tagatud piisav, kuid säästlik ja õigeaegne, aga mitte ebavajalik temperatuuri hoidmine.

Näitusepinnad esimesel ja teisel korrusel köetakse ning jahutatakse ventilatsiooni abil. Fuajeesse on paigaldatud põrandaalused konvektorid. Need eraldavad sooja õhku mööda kõrgeid klaaspindu. Nii takistatakse külmadel aastaaegadel seal tekkivaid külmasid õhuvoogusid ja aknad ei muutu uduseks. Multifunktsionaalsesse saali on paigaldatud põrandaküte, mida saab kasutada ka passiivseks jahutamiseks. Siin võivad toimuda stiilsed galad, aga ka hoopis teistmoodi üritused, kus saali paigaldatakse jalgpalliväljak. Ja kuna suured klaaselemendid on suvel soojussisendid, siis lisati lakke peakoormuste katmiseks külma õhku eraldavad jahutuskassetid. Abiruume köetakse seevastu traditsiooniliste küttekehadega. Vastavalt temperatuurile transpordivad Wilo pumbad kas kütte- või jahutuskontuurides vajalikke energiakoguseid.

Saksamaa jalgpallimuuseumi tehnilisele juhile, diplomeeritud tööstusinsenerile Andreas Heinele on seejuures pumpade sidumine BMS-süsteemiga eriti tähtis: soojus- ja küttevajadust juhitakse nii olenevalt välistemperatuurist kui ka muuseumi regulaarsetest lahtiolekuaegadest. Kui toimuvad erilised üritused, siis kaldutakse sellest tavast kõrvale. Ja see toimib tänu BMSile lihtsalt klõpsu või puudutusega: tehnikakeskuses on võimalik kütte-jahutussüsteemi puuteekraani abil juhtida, võttes arvesse seadmeprofiile. BMSi kaudu on võimalik lisaks juhtida temperatuure ja aegu olenevalt kasutusüksustest. Kui ürituste alal toimub õhtune sündmus, siis sisestatakse see kuupäev koos soovitud temperatuuriga BMSi kalendrisse. Süsteemi töötsükli aja soovitud ruumitemperatuuri saavutamiseks arvutab BMS iseseisvalt, võttes arvesse välistemperatuuri. Igal ajal on võimalik aga ka käsitsi süsteemi sekkuda ja hoone osad, mida ürituse käigus ja väljaspool muuseumi tavalist tööaega ei kasutata, siiski tagasi tavalisele energiasäästurežiimile suunata.

Diplomeeritud tööstusinsener Andreas Heine, Saksamaa jalgpallimuuseumi tehiline juhataja

Lihtne ümberlülitamine Wilo-pumbatehnikaga

Primaarenergia vajaduse vähendamisele avaldavad suurt mõju Wilo 21 ülitõhusat pumpa – see tähendab 15 ringluspumpa soojusvarustuseks ja 6 pumpa jahutamiseks. Wilo-Stratose seeria märja rootoriga pumbad (vt kasti) on energiatõhususe indeksiga ≤ 0,20. See on praegu ökodisaini direktiivi (ErP) mõõtepunkt. Lisaks kasutavad pumbad Q-Limit-funktsiooni abil ära astmeteta reguleeritavate EC-mootorite maksimaalse säästmispotentsiaali. See piirab iga jaotuskontuuri vooluhulka seadistuse järgi, milleks on 25 kuni 90% maksimaalsest läbivooluhulgast. Kui eelseatud väärtus saavutatakse, siis reguleerib pump edasi, arvestades selle piirangu töökarakteristikut. Seeläbi saab vooluhulka kiirelt ja vajaduse järgi muuta ning samal ajal vältida ebatõhusaid kütte- või jahutusstsenaariumeid.

Wilo-Stratos DN 65 on 21 kütte- ja jahutuskontuuris

Wilo-Stratos: EC-mootoriga ringluspumbad on suurepärase energiakulu ja sidevõimalustega.

Märja rootoriga pump Wilo-Stratos on välja töötatud kasutamiseks vee soojendamisel, jahutusseadmetes ja suletud jahutuskontuurides. Energiatõhususe indeks (EEI) on üksikpumpade puhul ≤ 0,20. Vooluhulga eelseadistatava piiramise (Q-Limit-funktsioon) abil on võimalik töörežiime energiatõhususe tõstmiseks kohandada.

Kokku on võimalik pumpa seada neljale töörežiimile.

  • Juhtrežiim (n = konstant)
  • Δp-c tagab konstantse rõhkude vahe
  • Δp-v tagab muutuva rõhkude vahe
  • Δp-T tagab temperatuuripõhise rõhkude vahe

Seejuures kasutab EC-mootor ära kõik astmeteta juhtimise eelised. Sellele lisandub võimalus juhtida hoonehaldussüsteemi abil. Wilo-Stratos saab juhtida liideste Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. min, SBM, Ext. Off/SBM abil. Hüdraulilised ühendused on mõõtudega DN 32 kuni DN 100, nimirõhk on 6/10 bar ja erilahendusena 16 bar.

loe rohkem