Jahutusvee pealevool kaugetes regioonides

Inter Mongolia Shangdu jõujaam on oma 8 × 600 MW võimsusega üks põhilisi elektritootjaid Põhja-Hiinas. Oma esimesel tööaastal tootis jõujaam 1,58 miljardit kWh elektrit. Planeerimisel nähti ette vahepumbajaama ehitamist Luan-Lussi ja Shangdu jõujaama vahele. Sellise vahepumbajaama ehitus rohusavanni oleks põhjustanud suuri lisakulusid, eelkõige seoses talviste tingimuste, lisanduva tänavaehitusega jne. Wilo pakub sellele alternatiivse professionaalse lahenduse, mis võimaldab ehitusprojekti optimeerides kulusid ning ressursse kokku hoida.

Hiina jõujaamas kasutati selleks 5 puhtaveesüsteemi pronksversiooni. Alates 2005. aastast on need seadmed Sise-Mongoolia veevarustuse pumbajaamas juba töös. Need varustavad Shangdu/Neimengu jõujaama turbiine jahutusveega ilma tõrgeteta.

Selleks võtavad pumbad 4 – 10 °C jahutusvee oru paisust ja transpordivad selle survetorude (DN 400 – DN 1000) abil 35 km kaugusel asuval künkal paiknevasse vahepumbajaama. Sealt edasi voolab jahutusvesi mööda veel ühte 35 km pikkust survetoru jõujaama.

Kulude kokkuhoid vajaduspõhiste lahenduste abil

Nii ei olnud vahepumbajaama kulukas ehitus enam vajalik. Seeläbi säästeti investeerimis-, töö- ja hoolduskulusid. Samuti kadusid probleemid, mis on seotud vahepumbajaama keeruliste hooldustöödega talveperioodil. Lisaks sai kõrgepingemootori abil pinget tõsta ja elektrivoolu vähendada. See vähendab kadusid ülekandeliinides ning aitab suurendada tõhusust ja panustab energiasäästu.

Andmed & faktid
Projekt Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Ehitaja Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Tehniline planeerimine North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Paigaldatud tooted Wilo-EMU KM 3100S-1