Otsing
Võtke ühendust
E-post

Pratersterni raudteejaam oma u 100 000 reisijaga päevas on eriti suure külastatavusega liiklussõlm. (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Viini Nordbahnhof panustab oma tõsteseadmete seirele veebis

U 25 000 kinnistu, 5000 hoone ja üle 1000 raudteejaama ning peatusega on Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) üks suurimaid kinnisvaraomanikke Austrias. Umbes 760 koolitatud spetsialisti hoiavad kogu taristut ööpäev läbi töövalmis. Heitvee ärajuhtimise olulise turvamise eest hoolitsevad raudteejaamades veebipõhised teenused, mis Viini Pratersterni Nordbahnhofis juba edukalt toimivad. Nii pumbad kui ka ühendustaristu pärinevad kõik Wilolt. 2008. aastal täielikult ümber ehitatud kompleks pakub reisijatele meeldivat õhustikku, mis hõlmab kindlasti ka sanitaarruume. Maksimaalse tõhususe, töökindluse ja võimsuse tagamiseks otsustas ÖBB investeerida uude Wilo EMUporti tõsteseadmesse.

Loe rohkem

Rongijaamade tualetid – eriline katsumus

„Sissepääsusüsteemid, koristajad ja järelevalvepersonal võivad väliselt küll sanitaarruumide kvaliteedi eest hoolt kanda, aga tagada tuleb ka nende töötamine,“ selgitas Andreas Coufal, ÖBB Wieni tehnikahalduse osakonnast. Ja seda ei ole suure külastatavusega avalikes sanitaarruumides alati lihtne tagada: kasutajad viskavad tualettidesse tihti erinevaid esemeid, mis võivad heitveepumbad rivist välja viia. Sellega kaasnevad erinevad ebameeldivused järgmistele külastajatele. „Varem pidime tegema mitu remontimisega seotud väljasõitu nädalas, eelkõige pumpade tahkest materjalist vabastamiseks,“ rääkis Coufal.

Tahkete ainete eraldussüsteem pumpade kaitsmiseks

Wilo tõsteseade EMUport tõi ummistuste esinemissagedusse tuntava leevenduse. Värskelt ehitatud Viini pearaudteejaamas tegelevad heitvee ärajuhtimisega 21 EMUporti. „Varasemale heale kogemusele tuginedes otsustasime ka Pratersternis selle tahkete ainete eraldussüsteemi kasuks,“ tunnistas Coufal.

Wilo välja töötatud tahkete ainete eraldussüsteemi tööpõhimõtte kohaselt liigub heitvesi kõigepealt mahutisse, kus tahke materjal restiga kinni püütakse. Eelpuhastatud heitvesi voolab läbi seisva pumba ja kogutakse mahutisse. Kohe kui saavutatakse ettemääratud täitetase, transpordib pump heitvee mahutist tagasi tahke materjali mahutisse. Sealt edasi liigub tahke materjal survetorude kaudu kanalisatsioonivõrku. Süsteemil on kaks tahke materjali kambrit ja pumpa. Need töötavad vaheldumisi, aga rikke või hooldustööde korral on mõlemad pidevalt töös. Nii on pea katkestuseta heitvee ärajuhtimine tagatud.

Loe rohkem

Seadmete pika tööea tagamiseks on regulaarne kontroll ja ennetav hooldus otsustava tähtsusega

Tahkete ainete eraldussüsteemidega takistatakse suure ummistusohuga materjali jõudmine pumpade hüdraulikasse, aga siiski vajavad tõsteseadmete pumbad regulaarset hooldamist ning korrashoidu. Standardi DIN EN 12056-4 kohaselt on ette nähtud täpsed välbad ja meetmed. Tööstuslikus kasutuses peab spetsialist süsteemi iga kolme kuu järel hooldama. Lisaks peab käitaja tõsteseadme seisukorda iga kuu ühe korra visuaalse vaatluse käigus vähemalt kahe lülitustsükli jooksul kontrollima.

See on ÖBB suure hulga kinnistute juures väga suur töökoormus. „Sellest kõigest hoolimata tekib intensiivse kasutusega hoonete nagu raudteejaamade puhul iga kuu igasuguseid rikkeid,“ kurdab Andreas Coufal, selgitades sanitaarruumide väärkasutusest tulenevaid probleeme. WiloCare’i kontseptsioon seisab kahel tugisambal: standardile DIN EN 12056-4 vastav hooldamine ja korrashoid ning ennetavad meetmed süsteemide reaalajas jälgimise kaudu. Selleks varustatakse tõsteseadmed lisaanduritega, mis edastavad sidekasti abil süsteemi andmed Wilo pilve. „Andmeturbe kaalutlustel töötame seejuures oma veebipõhise süsteemiga,“ täpsustab Niko Kösling. „See analüüsib reaalajas kõiki tähtsamaid tööparameetreid. Kui pumba töös tekib ootamatu võimsustarve, siis saavad Wilo hooldustehnikud juba kogutud andmete abil probleemi tuvastada ja kohapeal kõrvaldada, ning seda enne, kui tõrge jõuab üldse tekkida.

Olenevalt valitud teenusepaketist arveldatakse väljasõidud eraldi kokkulepitud tasu alusel või sisalduvad need juba hoolduslepingus. „Lisaks igakuise aruande tehnilisele läbipaistvusele on võimalik selgelt välja tuua ka kõik kulud,“ ütles Andreas Coufal, kui tõi välja veel ühe majandusliku eelise. Sellele lisandub oma personali tööaja vähenemine.„Funktsioonide regulaarne kontrollimine ja ennetavad hooldused on seadme pikema tööaja seisukohast kriitilise tähtsusega,“ ütles Thomas Huber, WILO Pumpen Österreich GmbH teenusejuht. „Kui neid töid ei tehta korralikult, siis ei kesta pumbad nii kaua, kui lubatud, ja tegelikud olelustsükli kulud kasvavad, seda olenemata seadmete tootjast,“ selgitas Huber oma praktilist kogemust.

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Tõsteseade on ühendatud nii kanalisatsiooni- (u kuus meetrit allpool paisuvee taset) kui ka andmevõrguga. Seire veebis WiloCare-teenuse abil suurendab tunduvalt süsteemi töökindlust ja -iga. (Foto: ÖBB/Andreas Coufal)

Digiteerimine toetab seiret

EMUporti ja tahkete ainete eraldussüsteemi kasutusele võtmisega vähenesid hooldusväljasõidud 50% võrra. WiloCare’iga jälgimisel ei teki enam suuri rikkeid, sest selle teenuse kaudu on võimalik tööparameetreid optimeerida ja võimalikke ohuallikaid kõrvaldada. Wilo tehnikute regulaarsed hooldustööd ja tahke materjali mahutite õigeaegne kontrollimine ÖBB töötajate poolt on need põhjused, mis tagavad süsteemide kindla töö.

Viini Nordbahnhofi ja kohe seal lähedal asuva publikumagnetist Prateri sanitaarsüsteemide töökindlusel ja puhtusel on kindlasti suur roll selle liiklussõlme, mida külastab päevas umbes 100 000 reisijat, kuvandi veelgi paremaks muutmisel.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

Kolm pakutavat hoolduspaketti on suunatud delikaatsele pumbakasutusele – seda ka olemasolevates taristutes. Surve- ja heitveetõstmissüsteemid on ideaalsed näited, sest rikked tähendavad igal juhul probleeme varustuse või jäätmekäitlusega, mille tagajärjeks on enamasti kulukad remonditööd. Pumbasüsteemide võimsuse tehniline või majanduslik turvamine on seetõttu veebipõhise teenuse põhiline eesmärk. Seda nii uute kui ka olemasolevate süsteemide puhul.

Loe rohkem
Andmed & faktid
Projekt Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Valmib 2016
Ehitaja Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Paigaldatud tooted Wilo-EMUport CORE