Tulevikku panustav planeerimine kasvava turismi jaoks

Kui tulevikukindel ja jätkusuutlik üks otsus läbimõeldud heitveesüsteemi puhul olla võib, näitab puhkesaar Usedom. Juba 18 aastat tagasi oli vastutaval sihtasutusel selge, et saare iseärasused koos kasvava populaarsusega turistide hulgas seavad heitveesüsteemile suuri nõudmisi.Läänemere lõunaosa Pommersheni lahes asuv Usedomi saar on oma 445 km² pindalaga Saksamaa suuruselt teine saar. Usedomi saar oma 1900 päikesetunniga aastas on üks päikeserohkemaid kohti Saksamaal ja meelitab seetõttu iga aasta ühe rohkem turiste.

Individuaalsed lahendused hooajalistele vajadustele

Veevarustuse/heitveetöötluse sihtasutus täheldab suvekuudel juba elanike arvu kolmekordistumist, millega kaasneb kuni 70% rohkem heitvett. Saare vastutavate ametite jaoks peab iga planeeritav taristu meede vastama alati ka hooajalistele nõudmistele. Peale selle on heitvee kogus tugevalt seotud elanike ja turistide tarbimisharjumustega. Nii kanalisatsioon kui ka pumbajaamad peavad olema projekteeritud töötlema maksimaalseid heitveekoguseid ja suurenenud tahke materjali hulka. Koos Wiloga langes valik vajadusepõhisele ja majanduslikult otstarbekale lahendusele, mis paneb rõhku survega vee eemaldamisele. Keerukas heitveesüsteem koosneb Saksamaa poolel 13 Wilo kanalisatsioonipumplast, millel on töökindlad tahkete ainete eraldussüsteemid. Kõik kanalisatsioonipumplad tuleb projekteerida ja ehitada täpselt prognoositavate vooluhulkade ning sisendsügavuste järgi.

Manfred Schultz Usedomi saare vee/heitvee sihtasutusest: „Wilo – meie jaoks täpselt õige lahendus.“

18 aastat rikkevaba – veenev argument

Kõik see üheskoos tagab alati töökindla heitvee transpordi – see on süsteemi läbimõeldud planeerimise tulemus, millele andsid kinnitust ka erinevates kogumispunktides tehtud pikaajalised mõõtmised. Nii sai sihtasutus referentsväärtused vajalike süsteemivõimsuste arvutamiseks. Sinna hulka kuulus näiteks keskmine veetarbimine inimese kohta ja sellega seotud sisendkogused. „Wiloga panustasime teadlikult partnerile, kes on tuntud töökindlate tahkete ainete eraldussüsteemide poolest. Seejuures oli meile tähtis valida keegi, kellel oleks palju oskusteavet heitvee individuaalsete lahenduste vallas ja kes suudaks need kohandada täpselt meie saare heitvee struktuuridega. Praktikas töötas see täpselt nii, nagu me endale ette kujutasime. Nüüd võime öelda, et tahkete ainete eraldussüsteemidega ei ole Usedomil juba 18 aastat ühtegi probleemi. See on meie jaoks majanduslikult väga kasulik ja muudab planeerimise väga kindlaks,“ ütles Manfred Schultz Usedomi saare vee/heitvee sihtasutusest.

Andmed & faktid
Projekt Abwassersystem auf Usedom
Insel Usedom
Deutschland
Valmib 2014
Ehitaja Zweckverband Wasser/Abwasser
Zum Achterwasser 6
Ückeritz
Paigaldatud tooted Wilo-EMUport CORE