BACnet

BACnet tagab optimaalse tehnilise lahenduse

BACnet (Building Automation and Control Networks) on hooneautomaatika võrguprotokoll. BACnet-ga MS/TP-protokolliga ühendamisega saab esimest korda võimalikuks läbiv andmevahetus väliseadmete ja juhttehnika vahel vabalt kasutatava standardiga. BACnet'i tugevad küljed on ülemaailmne standardiseeritus tootjast sõltumatu avatud protokollina, enesedokumenteerimine ja sellega seotud vastupidavus ja töökindlus projekteerimisel ja käitusel.

Väliseadmete võrku ühendamine on muudetud lihtsaks

Wilo pakub MS/TP Medium RS485 näol lihtsat võimalust ühendada BACnet'i abil väliseadmed võrku. Wilo toetab seejuures maksimaalselt võimalikku kiirust - 76800 boodi. Üleminekuks teistele meediumidele, nt BACnet/IP või BACnet Ethernetile võib standardi ISO8802-3 järgi kasutada ruutereid.