Control EC-L

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Mitmekülgsed seire- ja häirefunktsioonid võimaldavad töökindlalt juhtida ja kontrollida kuni kolme pumpa
 • Täitetaseme paindlik mõõtmine tasemeanduri, sukelkella või ujuklülititega
 • Plahvatuskindla režiimi (riist- ja tarkvara) täiendatud seirefunktsioonid võimaldavad plahvatusohtlikel aladel pumpade juhtimise tööohutust suurendada
 • Lihtne kasutada tänu sümbolitel põhinevale, tärkkoodiga menüüle ja punase nupu tehnoloogiale.
 • Modbusi või valikuliselt GSM-i kaudu kaugseiresüsteemidesse integreerimine võimaldab tööolekutele igal ajal ligi pääseda ja tagab suurema mugavuse
 • Paindlik paigaldus Universaalne vahelduv- ja tööstusvoolu toiteühendus ning lai töötemperatuuri vahemik –30...+60 °C
 • Universaalselt kasutatav veevarustuseks ja heitvee ärajuhtimiseks – ka plahvatusohtlikel aladel paiknevatel pumpadel
 • Süsteemi laiendatud kontroll tänu üksikrežiimi- ja tõrketeatele, valikuliselt ka voolukatkestuse korral
 • Üleujutuse ja kuivkäigukaitsme eraldi tasemetuvastus suurendab tööohutust

Varustus/funktsioon

Funktsioonid

 • Kaks erinevat töörežiimi laiemaks kasutusvaldkonnaks:
  • Töörežiim „Tühjendamine“: Kanalisatsioonikaevude tühjendamiseks
  • Töörežiim „Täitmine“: veepaakide ja tsisternide täitmiseks
 • Seadistatav ülekoormuskaitse
 • Termiline mootoriseire
 • Pumba lühiajalise käivitumise funktsioon
 • Seadistatav väljalülituse viitaeg
 • Automaatne pumba ümberlülitus (2 või 3 pumba jaoks mõeldud lülitusseadise puhul)
 • Tööaja optimeerimine (2 või 3 pumba jaoks mõeldud lülitusseadise puhul)
 • Varupump (2 või 3 pumba jaoks mõeldud lülitusseadise puhul)
 • Automaatne rikkejärgne ümberlülitus (2 või 3 pumba jaoks mõeldud lülitusseadise puhul)
 • Pöörlemissuuna kontroll
 • Üleujutuse alarm ühendatud pumba(pumpade) sundsisselülituseks
 • Kuivalt töötamise kaitse
 • Vearegister 10 veateate jaoks, koos vealiigiga
 • Töörežiim „Ex“ Ex-rakenduste eelseadistuste laadimiseks

Varustus

 • Hetke tööoleku ja andmete ning veateadete kuvamine LCD ekraanil ja LEDidega
 • Sümbolitega menüüs navigeerimine
 • Tööparameetrite seadistamise ja käsitsemise võimalus juhtnupuga
 • Pealüliti (sõltuvalt mudelist)
 • Kaugligipääs ModBusi kaudu
 • Integreeritud alarmsummer
 • Ex-versioon plahvatusohtlikel aladel paiknevate andurite otseühenduseks

Tüübikood

nt:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Lülitusseadis

EC

Easy Control-seeria

L

„Lift“-versioon veetõsterakenduste jaoks

1

ühendatavate pumpade arv

12A

Maksimaalne nimivool pumba kohta

T34

Võrguühendus: M = 1~220–230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380–400 V, 50/60 Hz 34 = faasi pinge, nt 380–400 V

DOL

Käivitusviis: Otsesisselülitus

WM

Monteerimisviis: Seinpaigaldus

EMS

Ilma pealülitita

IPS

Sisemine rõhuandur tuukrikella otse ühendamiseks

Tehnilised andmed

 • Võrguühendus: 1~220–230 V, 50/60 Hz oder 3~380–400 V, 50/60 Hz
 • Maksimaalne mõõdetud võimsus P2 pumba kohta: 4 kW
 • Maksimaalne mõõdetud vool IN pumba kohta: 12 A
 • Ühendatud pumpade sisselülitamise viis: Otse
 • Juhtpinge: 24 V DC
 • Keskkonna-/töötemperatuur: –30…+50 °C
 • Hoiutemperatuur: –30…+60 °C
 • Maksimaalne suhteline õhuniiskus: 90%, mittekondenseeruv
 • Korpuse materjal: Polükarbonaat, UV-kindel
 • Kaitseklass: IP54
 • Elektriohutus: Määrdumisaste II

Kirjeldus/konstruktsioon

Mikrokontrolleri juhitud lülitusseadis ühe, kahe või kolme sukelpumba tasemepõhiseks juhtimiseks analoogsete ja digitaalsete signaalianduritega. Parameetrite sisestamine toimub sümbolitega menüü alusel juhtnupu abil.

Sisendid

 • 1 analoogne täppissisend 4–20 mA tasemeanduriga nivoo juhtimiseks 1...3 pumba juhtimiseks
 • 2 (1 pumba jaoks) või 3 (2 pumba jaoks) digitaalset sisendit ujuklülitiga taseme automaatikale
 • 1 digitaalne sisend ujuklülitiga madala veetaseme indikaatorile (kuivkäigukaitse)
 • 1 digitaalne sisend ujuklülitiga kõrge veetaseme indikaatorile (üleujutuse alarm)
 • 1 sisend taseme juhtimiseks tuukrikella abil (ainult versioonil „IPS“)
 • 1× ... 3 sisendit* bimetallist temperatuurianduriga termilisele mähisekontrollile. PTC-anduri ühendamine ei ole võimalik.
 • 1× ... 3 sisendit* niiskusandurite ühendamiseks (nt: mootoriruumi leke või tihendusruumi kontroll)
 • 1 digitaalne sisend automaatrežiimi välise sisse-väljalülituse jaoks kaugsisse- ja -väljalülituseks

Väljundid

 • 1 potentsiaalivaba kontakt koondtööteate (SBM) jaoks
 • 1 potentsiaalivaba kontakt koondveateate (SSM) jaoks.
 • 1 potentsiaalivaba kontakt üksiktööteate (EBM) jaoks igal pumbal
 • 1 potentsiaalivaba kontakt üksikveateate (ESM) jaoks igal pumbal
 • 1 analoogne 0–10 V väljund taseme tegeliku väärtuse kajastamiseks

* olenevalt maksimaalselt ühendatavate pumpade arvust!

Seeria

Control EC-L

Allalaadimised

Wilo-Control EC-L

Kaubaartikli number 2543252
Väljaanne 2018-12
Versiooni number 03/SW: 2.01xx
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 300

PDF (6 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Control EC-L

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine