Control SC-L

Seeria kirjeldus

Varustus/funktsioon

Funktsioonid

 • Kolm töörežiimi eri kasutusvaldkondade jaoks:
  • Töörežiim „Tühjendamine“: Kanalisatsioonikaevude tühjendamiseks
  • Töörežiim „Täitmine“: veepaakide ja tsisternide täitmiseks
  • Töörežiim „FTS”: Tahkete ainete eraldussüsteemide juhtimiseks
 • Seadistatav ülekoormuskaitse
 • Termiline mootoriseire
 • Pumba lühiajalise käivitumise funktsioon
 • Seadistatav väljalülituse viitaeg
 • Automaatne pumbavahetus (alates 2 pumbast)
 • Tööaja optimeerimine (alates 2 pumbast)
 • Varupump (alates 2 pumbast)
 • Automaatne avarii-ümberlülitus (alates 2 pumbast)
 • Pöörlemissuuna kontroll
 • Üleujutuse alarm ühendatud pumba(pumpade) sundsisselülituseks
 • Kuivalt töötamise kaitse
 • Vearegister 16 veateate jaoks, koos vealiigiga
 • Hoolduskontroll

Varustus

 • Ühendatavate pumpade maksimaalne arv: maksimaalselt 2 ujuklülitiga pumpa, maksimaalselt 4 tasemeanduriga pumpa
 • Hetke tööoleku ja andmete ning veateadete kuvamine LCD ekraanil ja LEDidega
 • Töötunniloendur
 • Sümbolitega menüüs navigeerimine
 • Tööparameetrite seadistamise ja käsitsemise võimalus juhtnupuga
 • Pealüliti
 • Mootorikaitse lüliti mudelil „DOL“
 • Sulavkaitse ja ülekoormusrelee mudelil „SD“
 • Töörežiimi valiklüliti iga pumba kohta: Avarii- / testimisrežiim, väljas, automaatrežiim

Tüübikood

Näide:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Lülitusseadis

SC

Smart Control-seeria

L

„Lift“-versioon veetõsterakenduste jaoks

2

ühendatavate pumpade arv

18 A

Maksimaalne nimivool pumba kohta

T4

Võrguühendus:

M = 1~220–230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380–400 V, 50/60 Hz

34 = faasi pinge, nt 380–400 V

SD

Ühendatud pumpade käivitusviis:

 • DOL = otsesisselülitus
 • SD = täht-kolmnurk-sisselülitus

WM

Monteerimisviis: Seinpaigaldus

Ex

Versioon Ex-sertifikaadiga pumpadega otse ühendamiseks

Tehnilised andmed

 • Võrguühendus: 1~230 V, 50/60 Hz või 3~ 380/400 V, 50/60 Hz või kliendi soovi järgi
 • Maksimaalne mõõdetud võimsus P2 pumba kohta:
  • 15 kW otsesisselülituse korral
  • 37 kW täht-kolmnurk-sisselülituse korral
 • Maksimaalne mõõdetud vool IN pumba kohta:
  • 32 A otsesisselülituse korral
  • 72 A täht-kolmnurk-sisselülituse korral
 • Sisselülitusviis: otse või tähtkolmnurk
 • Juhtpinge: 24 VDC, 230 VAC
 • Töötemperatuur: 0…+40 °C
 • Hoiutemperatuur: -10…+50 °C
 • Maksimaalne suhteline õhuniiskus: 50 %
 • Korpuse materjal: Kattega terasplekk
 • Kaitseklass: IP54
 • Elektriohutus: Määrdumisaste II

Kirjeldus/konstruktsioon

Mikroprotsessori juhitud lülitusseadis 1…4 sukelpumba tasemepõhiseks juhtimiseks analoogsete või digitaalsete signaalianduritega. Parameetrite sisestamine toimub sümbolitega menüü alusel juhtnupu abil.

Sisendid

1 analoogne täppissisend 4 – 20 mA nivoo juhtimiseks tasemeanduriga

2 (1 pumba jaoks) või 3 (2 pumba jaoks) digitaalset sisendit ujuklülitiga taseme automaatikale

1 digitaalne sisend ujuklülitiga madala veetaseme indikaatorile (kuivkäigukaitse)

1 digitaalne sisend ujuklülitiga kõrge veetaseme indikaatorile (üleujutuse alarm)

1 sisend ühendatud pumba kohta bimetallist või PTC temperatuurianduritega termilise mähisekontrolli jaoks

1 sisend ühendatud pumba kohta niiskusandurite ühendamiseks (nt: mootoriruumi leke või tihendusruumi kontroll)

1 digitaalne sisend automaatrežiimi välise sisse-väljalülituse jaoks kaugsisse- ja -väljalülituseks

Väljundid

1 potentsiaalivaba kontakt koondtööteate (SBM) jaoks

1 potentsiaalivaba kontakt koondveateate (SSM) jaoks.

1x potentsiaalivaba kontakt üleujutuse alarmi jaoks

1 potentsiaalivaba kontakt signaalina pumbast sõltuva (seisaku korral) sukelmootor-segaja käivitamiseks

1 analoogne 0–10 V väljund taseme tegeliku väärtuse kajastamiseks

Seeria

Control SC-L

Allalaadimised

Wilo-Control SC-L

Kaubaartikli number 2537058
Väljaanne 1412
Versiooni number 02
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 29

PDF (3 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Control SC-L

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine