Intermediate flange connecting piece F

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

Varustus/funktsioon

Wilo-F äärik-vaheotsak on mõeldud paigalduspikkuse ühtlustamiseks pumba vahetuse korral.

Peale mõningate erandite on need ette nähtud pikkuserinevuste ühtlustamiseks äärikutega PN 6 või PN 16.

Kui adapterdetaile pole saada, tuleb muuta torujuhtmeid.

Kombineeritud äärikuga pumpade korral tuleb kasutada tarnekomplektis leiduvaid seibe.

Ääriku otsakud F1-MS pronksist messingist CW 612 N on lubatud joogivee ringlussüsteemidele.

Tüübikood

Example:

FLANGE DN80X20 PN6 CPL.F17

DN80

Flange Size

20

Length compensation= 20mm

PN6

Pressure

CPL.

Complete intermediate flange including srews and seals

F17

Flange intermediate type F17

Seeria

Ääriku vaheotsak F

Toode

PDF: Intermediate flange connecting piece F

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine