Kit for 500 litre supply tank

Seeria kirjeldus

Rakendamine

Pealevoolumahutit vajatakse iga peapumba jaoks, mis on paigaldatud imemisrežiimi. Mahuti hoolitseb selle eest, et isegi lekete korral oleks pump ja imitoru veega täidetud.

Tarnekomplekt

Pealevoolumahuti paigalduskomplekt, kuhu kuulub:

  • Pealevoolumahuti (500 l) standardi EN 12845 kohaselt
  • ujukventiil, kuuli läbimõõduga 150 mm
  • 5 kaabliga ujuklüliti
  • kuulventiil möödaviigu vooluhulga jaoks
  • drenaaži ja ülevoolu ventiilid

Materjalid

Seeria

Sisendmahuti 500 liitrit paigalduskomplekt

Toode

PDF: Kit for 500 litre supply tank

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine