SiBoost Smart FC 3 HELIX V3602

Andmeleht

Hüdraulika andmed
 • Sisestusrõhk
  10 bar
 • Maksimaalne töörõhk PN
  16 bar
 • Vedeliku min temperatuur T
  3 °C
 • Vedeliku max temperatuur T
  50 °C
 • Keskkonnatemperatuur min T
  5 °C
 • Max keskkonnatemperatuur T
  40 °C
Mootori andmed
 • Toiteühendus
  3~400 V, 50 Hz
 • Mootori nimivõimsus P2
  5.50 kW
 • Nimivool IN
  8.90 A
 • Võimsustegur cos φ
  0.86
 • Nimipöörded n
  2900 rpm
 • Sisselülitusviis
  Otse/täht-kolmnurk
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materjalid
 • Pumbakorpus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Tööratas
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Võll
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Tihendi materjal
  EPDM
 • Torustiku materjal
  1.4307, X2CrNi18-9
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel DNs
  DN 125
 • Toruühendus survepoolel DNd
  DN 125
Tellimuste esitamise teave
 • Netokaal umbes m
  642 kg
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 3 HELIX V3602
 • Tootenumber
  2540800

Pakkumise tekst

Kompaktne survetõstmissüsteem vastavalt standarditele DIN 1988 ja DIN EN 806, otseseks või kaudseks ühendamiseks. Komplekti kuuluvad normaaltõmbega, paralleelselt lülitatavad, vertikaalsed roostevabast terasest kuiva rootoriga kõrgsurve-tsentrifugaalpumbad. Ühendusvalmis, roostevabast terasest torustikuga, paigaldatud alusraamile, sh juhtseade koos kõigi vajalike mõõte- ja reguleerseadmetega.

Täisautomaatseks veevarustuseks ja rõhu tõstmiseks elu-, büroo- ja haldushoonetes, hotellides, haiglates, kauplustes ning tööstussüsteemides.

Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamiseks, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Eripärad / toote eelised

 • Stabiilne süsteem vastavalt kõigile standardis DIN 1988 (EN 806) esitatud nõuetele
 • Pumpade WRAS/KTW/ACS-luba kõigile vedelikuga kokkupuutuvatele osadele (EPDM versioon)
 • Seeria Helix V ülitõhus pumbahüdraulika süsteem koos IE2 IEC-normmootoritega, lisaks 7,5 kW ja suurem IE3-normmootor (valikuline väiksema mootorivõimsuse puhul)
 • Pöörlemissuunast sõltumatu pumpade liugrõngastihend, mis on hõlpsat hooldust silmas pidades kartušš-konstruktsiooniga
 • Paindlik äärikudisain, mis võimaldab otsest juurdepääsu liugrõngastihendile
 • Eemaldatav sidur võimaldab vahetada liugrõngastihendit ilma mootorit maha monteerimata (alates 7,5 kW)
 • Kogu seadme survekaole optimeeritud hüdraulika
 • Vedelikuga kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad
 • Comfort juhtseade SC-FC, suur reguleerimismugavus sümbolitel põhineva LC-ekraaniga, lihtne navigatsioon tänu ülevaatlikule menüüle ja punase nupu tehnoloogia parameetrite seadmiseks, sh sagedusmuundur põhikoormuspumba sujuvaks juhtimiseks
 • Optimaalse töööala tehasepoolne kontrollimine ja eelseadistamine (sh vastuvõtutunnistus tuginedes standardile EN10204 - 3.1)

Varustus/funktsioon

 • Seeria Helix V roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumbad
 • Põhiraam elektrolüütiliselt tsingitud terasest ja reguleeritava kõrgusega võnkesummutitega löögihelide isoleerimiseks
 • Sulgurarmatuur iga pumba imi- ja survepoolel
 • Tagasivoolutõkis iga pumba survepoolel
 • Membraansurvepaak 8 l, PN16, koos survepoolse läbivooluarmatuuriga vastavalt standardile DIN 4807
 • Rõhuandur (4-20 mA) survepoolel
 • Manomeeter, survepoolel
 • Pumba automaatne juhtimine täiselektroonilise

Smart-Controller (SC-FC) terasplekist korpuses, kaitseklass IP 54, komplekti kuulub sisemine juhtpinge toide, SPS tarkvaraga mikroprotsessor, sagedusmuundur, analoogsed ja digitaalsed sisendid ja väljundid.

Hoolduse lihtsustamiseks soovitatakse seadme ümber luua 1m suurune tööala.

Kasutamine/näidud

 • LC-ekraan (taustavalgustusega) tööandmete, seadeparameetrite, pumpade tööolekute, veateadete ja sündmuste mälu kuvamiseks
 • Menüüjuhtimine sümbolite ja arvväärtuste abil
 • LEDid seadme oleku (töö/häire) kuvamiseks
 • Tehases eelseatud parameetrid lihtsaks kasutuselevõtuks
 • Tööparameetrite seadmine ja häireteadete kinnitamine punase nupu tehnoloogia abil
 • Lukustatav pealüliti
 • Töö reservpumbaga või ilma klienditeeninduse poolt valitav
 • Iga pumba ja terviksüsteemi töötundide loendur
 • Iga pumba ja terviksüsteemi lülitustsüklite loendur
 • Viimase 16 tõrke vearegister

Juhtimine

 • 1 kuni 4 reguleerimata pumba täisautomaatne seadmine nimi- ja tegeliku väärtuse võrdlemise teel
 • Siinusfiltriga sagedusmuundur põhikoormuspumba sujuvaks reguleerimiseks
 • Nimiväärtuse ümberlülitamine 2. Kontakti abil on aktiveeritav nimiväärtus
 • 4…20 mA ületava välise nimiväärtuse seade signaal
 • Automaatne, koormusest sõltuv sisselülitus 1 kuni n max koormuse pumbal (n) seoses rõhukonstandi seadeväärtusega - konstantne, p-c
 • Kaitsmed pumpade sisselülitamiseks, mudeli SD puhul koos termiliste käivitite ja aegreleega täht-kolmnurk-kombinatsiooni jaoks
 • Valida saab 2 parameetrite komplekti vahel, Easy-menüü (nimiväärtus & seadmisviis) või ekspertmenüü (töö- ja seadeparameetrid)
 • Pumpade töörežiim on vabalt valitav (käsi-, väli-, automaatrežiim)
 • Automaatne, seatav pumbavahetus
  • Standardseadistus: Impulss – iga uue nõude järel vahetatakse töötunde arvestamata põhikoormuspumpa
  • Alternatiiv: Pumbavahetus vastavalt töötundidele, põhikoormuspumba tsükliline pumbavahetus vastavalt seatavatele töötundidele
 • Automaatne, seatav pumbatestimine
  • Aktiveeritav/deaktiveeritav
  • Kahe proovikäituse vaheline aeg on vabalt valitav
 • Blokeerimisajad vabalt programmeeritavad
 • Pöölemiskiirus vabalt reguleeritav

Kontroll

 • Süsteemi tegeliku väärtuse väljastus analoogsignaali 0-10 V kaudu välise mõõtmise ja näidu jaoks, 10 V vastab anduri lõppväärtusele
 • 4-20mA anduri signaal (anduri juhtme purunemiskontroll) tegeliku väärtuse seadeväärtuste jaoks
 • DOL versiooni pumbamootorite kaitse: SD versioonis mootori kaitselülitiga: sulamiskaitse kombinatsioonis termiliste käivititega
 • Automaatne ümberlülitus tööpumba tõrke korral reservpumbale
 • Süsteemi maksimum- ja miinimumväärtuste kontroll seatavate viiteaegade ja piiridega
 • Nullkogusetest seadme väljalülitamiseks, kui ei toimu vee eemaldamist (parameetrid seadistatavad)
 • Torutäitmisfunktsioon tühjade torude täitmiseks (tarbijavõrgu esmakordne täitmine)
 • Kuivkäigukaitse, aktiveeritav kontakti abil, nt ujuklülitile või rõhklülitile

Liidesed

 • Potentsiaalivabad kontaktid koondtööteadete ja koondveateadete SBM/SSM jaoks
 • SBM ja SSM logistika muutmine on võimalik
 • Välise sisse/välja kontaktid, veepuudus ja 2. Seadeväärtus
 • Väline sisse/välja, kontakti abil seadme automaatrežiimi väljalülitamiseks

Lisavarustus (paigaldus tehases või hiljem vastavalt tehniliste asjaolude täpsustamisele)

 • Käsi-0-automaatlüliti: Iga pumba töörežiimi eelvalik ja juhtimishäire puhul manuaalne režiim „Käsi“ (avarii-/ võrgu testimisrežiim, mootori kaitse on olemas), „O“ (pump on välja lülitatud - juhtimise kaudu sisselülitamine ei ole võimalik) ja "Auto" (lubatud on pumba töö juhtimise abil automaatrežiimis)
 • Analüüsirelee PTC-mootorikaitsmele
 • Üksikrežiimi- ja tõrketeade, veepuuduseteade
 • Signaalimuundur 0/ 2-10 V, 0/ 4-20 mA
 • Sujuvkäiviti tippkoormuspumpadele
 • Ühendus hoonehaldussüsteemiga vastavalt VDI 3814

Soovitatavad tarvikud (tellida eraldi)

 • kuivkäigukaitsme valikuline WMS komplekt
 • Painduvad ühendustorud või kompensaatorid
 • Süsteemieralduse mahuti
 • Membraansurvepaak
 • Keermekorgid keermestatud kogumistorustikuga süsteemide korral

Siinisüsteemid (valikulised)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Vastavus normidele

 • Joogivee seadmete paigalduse tehnilised regulatsioonid (TRWI) vastavalt DIN 1988 (EN806)
 • Membraansurvepaak/paisupaagid vastavalt DIN 4807
 • Elektroonilist varustust kasutavad tugevvooluseadmed EN 50178
 • Masinate elektrivarustus EN 60204-1
 • Koduseks kasutamiseks mõeldud ja muude selletaoliste elektriseadmete ohutus EN 60335-1
 • Madalpinge-lülitusseadmete kombinatsioonid EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetillise ühilduvuse häirekindlus tööstuspiirkondades EN 61000-6-2
 • Elektromagnetilise ühilduvuse häired elamu- ja kaubanduspiirkondades ning väikeettevõtetes vastavalt EN 61000-6-3 (kuni 9,0 kW, vastavalt EN 61000-6-4 häired tööstuspiirkondades)
Tööandmed
 • Pumbatav vedelik
  Water
 • Maksimaalne töörõhk PN
  16 bar
 • Sisestusrõhk
  10 bar
Mootori andmed
 • Toiteühendus
  3~400 V, 50 Hz
 • Mootori nimivõimsus P2
  5.50 kW
 • Nimivool IN
  8.90 A
 • Nimipöörded n
  2900 rpm
 • Isolatsiooniklass
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materjalid
 • Pumbakorpus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Tööratas
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Võll
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Võllitihend
  Q1BE3GG
 • Tihendi materjal
  EPDM
 • Torustiku materjal
  1.4307, X2CrNi18-9
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel DNs
  DN 125
 • Toruühendus survepoolel DNd
  DN 125
Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 3 HELIX V3602
 • Netokaal umbes m
  642 kg
 • Tootenumber
  2540800

Mõõdud ja mõõtjoonised

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Mõõtmed H1900 mm
Mõõtmed H1210 mm
Mõõtmed H2902
Mõõtmed L1300 mm
Mõõtmed P1305 mm
Mõõtmed p11057 mm
Mõõtmed P3450 mm
Mõõtmed X1100 mm
Mõõtmed Ø g232 mm
Mõõtmed H3105
Mõõtmed HP919 mm
Mõõtmed HS1900 mm
Mõõtmed LS800 mm
Mõõtmed P325 mm
Toruühendus survepoolel DNdDN 125
Toruühendus survepoolel DNdPN16
Toruühendus imipoolel DNsDN 125
Toruühendus imipoolel DNsPN10
Mõõdud L900 mm
Mõõtmed L1300 mm
Mõõtmed X1100 mm
Mõõtmed HS400 mm

Tutvustatakse seadmenäiteid.

Lisavarustus (tellida eraldi): kuivkäigukaitsme valikuline WMS komplekt

Paigaldusala: tasane ja horisontaalne

Paigaldusala: kuiv, hästi ventileeritud ja külmumiskindel

Hoolduse lihtsustamiseks soovitatakse seadme ümber luua 1 m suurune tööala.

SiBoost Smart Helix V

Töökarakteristikud

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- kaasa arvatud varupump

SiBoost Smart

Elektriskeem

Smart Controller SC, Υ-Δ käivitumine

Smart Controller SC, Υ-Δ käivitumine

x0: Võrguühendus × 1: Elektritoide, pumbad 1-6, pump 1 7-12, pump 2 × 2: Termomähise kontakti ühendus 1-2, pump 1 3-4, pump 2 jne × 3: Potentsiaalivabad kontaktid (signaalid) 1-3, SSM (koondveateade) 4-6, SBM (koondtööteade) × 4: Anduri ühendused 1, andur (In); 2, andur (+) 3-4, väline on/off (sisse/välja); 5-6, kuivalt töötamise kaitse 7-8, seadeväärtus 2 × 5: Analoogväljundid 1-2, tegelik rõhk (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ käivitumine

Tellimisteave

Information for order placements
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 3 HELIX V3602
 • EAN number
  4048482380216
 • Tootenumber
  2540800
 • Brutokaal umbes m
  673.0 kg
 • Netokaal umbes m
  642 kg
 • Kogupikkus L
  1700.0 mm
 • Kõrgus ilma pakendita H
  1900 mm
 • Värvus
  roheline/must/hõbe
 • Pakkematerjali omadused
  Transpordipakend
 • Pakendusviis
  Erialus
 • Arv kihtide kohta
  1
 • Laius ilma pakendita L
  1305.0 mm
 • Minimaalne tellimishulk
  1
 • Arv aluse kohta
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Kaubaartikli number 4120943
Väljaanne 1603
Versiooni number 09
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 15

PDF (4 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2535457
Väljaanne 1808
Versiooni number 04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1343

PDF (39 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2535460
Väljaanne 1809
Versiooni number 03
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1795

PDF (46 MB)

Lae alla

PDF: SiBoost Smart FC 3 HELIX V3602

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine