SiBoost Smart FC 4 HELIX V409

Andmeleht

Hüdraulika andmed
 • Sisestusrõhk
  10 bar
 • Maksimaalne töörõhk PN
  16 bar
 • Pumpade arv
  4
 • Vedeliku min temperatuur Tmin
  3 °C
 • Vedeliku max temperatuur Tmax
  50 °C
 • Keskkonnatemperatuur min Tmin
  5 °C
 • Max keskkonnatemperatuur Tmax
  40 °C
Mootori andmed
 • Toiteühendus
  3~400 V, 50 Hz
 • Mootori nimivõimsus P2
  1.10 kW
 • Nimivool IN
  2.50 A
 • Võimsustegur cos φ
  0.80
 • Nimipöörded n
  2900 1/min
 • Sisselülitusviis
  Otsejuhtimine (DOL)
 • Mootori kaitseklass
  IP55
 • Kaitseklass lülitusseadis
  IP54
Materjalid
 • Pumbakorpus
  1.4301
 • Tööratas
  1.4307
 • Võll
  1.4301
 • Tihendi materjal
  EPDM
 • Torustiku materjal
  1.4307
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel DNs
  R 2
 • Toruühendus survepoolel DNd
  R 2
Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V409
 • EAN number
  4048482263816
 • Tootenumber
  2537604
 • Netokaal umbes m
  274 kg
 • Brutokaal umbes m
  287.0 kg
 • Pikkusmõõt koos pakendiga
  1750 mm
 • Kõrgusmõõt koos pakendiga
  1610 mm
 • Laiusmõõt koos pakendiga
  1000 mm
 • Pakkematerjali omadused
  Transpordipakend
 • Pakendusviis
  Erialus
 • Minimaalne tellimishulk
  1

Pakkumise tekst

Kompaktne survetõstmissüsteem vastavalt standarditele DIN 1988 ja DIN EN 806, otseseks või kaudseks ühendamiseks. Komplekti kuuluvad normaaltõmbega, paralleelselt lülitatavad, vertikaalsed roostevabast terasest kuiva rootoriga kõrgsurve-tsentrifugaalpumbad. Ühendusvalmis, roostevabast terasest torustikuga, paigaldatud alusraamile, sh juhtseade koos kõigi vajalike mõõte- ja reguleerseadmetega.

Täisautomaatseks veevarustuseks ja rõhu tõstmiseks elu-, büroo- ja haldushoonetes, hotellides, haiglates, kauplustes ning tööstussüsteemides.

Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamiseks, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Eripärad / toote eelised

 • Stabiilne süsteem vastavalt kõigile standardis DIN 1988 (EN 806) esitatud nõuetele
 • Pumpade WRAS/KTW/ACS-luba kõigile vedelikuga kokkupuutuvatele osadele (EPDM versioon)
 • Seeria Helix V ülitõhus pumbahüdraulika koos IE3-normmootoriga, alates ja kaasa arvatud 0,75 kW ja suurem (valikuline väiksema mootori võimsuse puhul)
 • Pöörlemissuunast sõltumatu pumpade liugrõngastihend, mis on hõlpsat hooldust silmas pidades kartušš-konstruktsiooniga
 • Paindlik äärikudisain, mis võimaldab otsest juurdepääsu liugrõngastihendile
 • Eemaldatav sidur võimaldab vahetada liugrõngastihendit ilma mootorit maha monteerimata (alates 7,5 kW)
 • Kogu seadme survekaole optimeeritud hüdraulika
 • Töövedelikega kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad
 • Comfort juhtseade SC-FC, suur reguleerimismugavus sümbolitel põhineva LC-ekraaniga, lihtne navigatsioon tänu ülevaatlikule menüüle ja punase nupu tehnoloogia parameetrite seadmiseks, sh sagedusmuundur põhikoormuspumba sujuvaks juhtimiseks
 • Optimaalse töööala tehasepoolne kontrollimine ja eelseadistamine (sh vastuvõtutunnistus tuginedes standardile EN10204 - 3.1)

Varustus/funktsioon

 • Seeria Helix V roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumbad
 • Põhiraam elektrolüütiliselt tsingitud terasest ja reguleeritava kõrgusega võnkesummutitega löögihelide isoleerimiseks
 • Tagasilöögiklapp pumba imi- ja survepoolel
 • Tagasivoolutõkis iga pumba survepoolel
 • Membraansurvepaak 8 l, PN 16, koos survepoolse läbivoolu armatuuriga standardi DIN 4807 kohaselt
 • Rõhuandur (4-20 mA) survepoolel
 • Manomeeter survepoolel
 • Pumba automaatne juhtimine täiselektroonilise

Smart Controller (SC-FC) terasplekist korpuses, kaitseklass IP54, komplekti kuulub sisemine juhtpinge toide, SPS-tarkvaraga mikroprotsessor, sagedusmuundur, analoogsed ja digitaalsed sisendid ja väljundid.

Hoolduse lihtsustamiseks soovitatakse seadme ümber luua 1m suurune tööala.

Kasutamine/näidud

 • LC-ekraan (taustavalgustusega) tööandmete, seadeparameetrite, pumpade tööolekute, veateadete ja sündmuste mälu kuvamiseks
 • Menüüjuhtimine sümbolite ja arvväärtuste abil
 • LEDid seadme oleku (töö/häire) kuvamiseks
 • Tehases eelseatud parameetrid lihtsaks kasutuselevõtuks
 • Tööparameetrite seadmine ja häireteadete kinnitamine punase nupu tehnoloogia abil
 • Lukustatav pealüliti
 • Töö reservpumbaga või ilma klienditeeninduse poolt valitav
 • Iga pumba ja terviksüsteemi töötundide loendur
 • Iga pumba ja terviksüsteemi lülitustsüklite loendur
 • Viimase 16 tõrke vearegister

Juhtimine

 • 1 kuni 4 reguleerimata pumba täisautomaatne seadmine nimi- ja tegeliku väärtuse võrdlemise teel
 • Siinusfiltriga sagedusmuundur põhikoormuspumba sujuvaks reguleerimiseks
 • Kontakti abil on aktiveeritav nimiväärtuse ümberlülituse 2. nimiväärtus
 • 4…20 mA ületava välise nimiväärtuse seade signaal
 • Automaatne, koormusest sõltuv sisselülitus 1 kuni n max koormuse pumbal (n) seoses rõhukonstandi seadeväärtusega - konstantne, p-c
 • Kaitsmed pumpade sisselülitamiseks, mudeli SD puhul koos termiliste käivitite ja aegreleega täht-kolmnurk-kombinatsiooni jaoks
 • Valida saab 2 parameetrite komplekti vahel, Easy-menüü (nimiväärtus & seadmisviis) või ekspertmenüü (töö- ja seadeparameetrid)
 • Pumpade töörežiim on vabalt valitav (Käsi-, väli-, automaatrežiim)
 • Automaatne, seatav pumbavahetus
  • Standardseadistus: Impulss – iga uue nõude järel vahetatakse töötunde arvestamata põhikoormuspumpa
  • Alternatiiv: Pumbavahetus vastavalt töötundidele, põhikoormuspumba tsükliline pumbavahetus vastavalt seatavatele töötundidele
 • Automaatne, seatav pumbatestimine
  • Aktiveeritav/deaktiveeritav
  • Kahe proovikäituse vaheline aeg on vabalt valitav
 • Blokeerimisajad vabalt programmeeritavad
 • Pöölemiskiirus vabalt reguleeritav

Seire

 • Süsteemi tegeliku väärtuse väljastus analoogsignaali 0-10 V kaudu välise mõõtmise ja näidu jaoks, 10 V vastab anduri lõppväärtusele
 • 4 – 20 mA anduri signaal (anduri pingekao test) tegeliku väärtuse seadeväärtuste jaoks
 • DOL versiooni pumbamootorite kaitse: SD versioonis mootori kaitselülitiga: sulamiskaitse kombinatsioonis termiliste käivititega
 • Automaatne ümberlülitus tööpumba tõrke korral reservpumbale
 • Süsteemi maksimum- ja miinimumväärtuste kontroll seatavate viiteaegade ja piiridega
 • Nullkogusetest seadme väljalülitamiseks, kui ei toimu vee eemaldamist (parameetrid seadistatavad)
 • Torutäitmisfunktsioon tühjade torude täitmiseks (tarbijavõrgu esmakordne täitmine)
 • Kuivkäigukaitse, aktiveeritav kontakti abil, nt ujuklülitile või rõhklülitile

Liidesed

 • Potentsiaalivabad kontaktid koondtööteadete ja koondveateadete SBM/SSM jaoks
 • SBM ja SSM logistika muutmine on võimalik
 • Välise sisse/välja kontaktid, veepuudus ja 2. nimiväärtus
 • Väline sisse/välja, kontakti abil seadme automaatrežiimi väljalülitamiseks

Lisavarustus (tehasepoolne paigaldus või pärast tehniliste asjaolude täpsustamist)

 • Käsi-0-automaatlüliti: Iga pumba töörežiimi eelvalik ja juhtimishäire puhul manuaalne režiim „Käsi“ (avarii-/ võrgu testimisrežiim, mootori kaitse on olemas), „O“ (pump on välja lülitatud - juhtimise kaudu sisselülitamine ei ole võimalik) ja „Auto“ (lubatud on pumba töö juhtimise abil automaatrežiimis)
 • Analüüsirelee PTC-mootorikaitsmele
 • Üksikrežiimi- ja tõrketeade, veepuuduseteade
 • Signaalimuundur 0/2 – 10 V, 0/4 – 20 mA
 • Max koormuse pumpade sujuvkäiviti
 • Ühendus hoonehaldussüsteemiga vastavalt VDI 3814

Soovitatav lisavarustus (tellida eraldi)

 • kuivkäigukaitsme valikuline WMS komplekt
 • Painduvad ühendustorud või kompensaatorid
 • Süsteemieralduse mahuti
 • Membraansurvepaak
 • Keermekorgid keermestatud kogumistorustikuga süsteemide korral

Siinisüsteemid (valikulised)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Vastavus normidele

 • Joogivee seadmete paigalduse tehnilised regulatsioonid (TRWI) vastavalt DIN 1988 (EN806)
 • Membraansurvepaak/paisupaagid vastavalt DIN 4807
 • Elektroonilist varustust kasutavad tugevvooluseadmed EN 50178
 • Masinate elektrivarustus EN 60204-1
 • Koduseks kasutamiseks mõeldud ja muude selletaoliste elektriseadmete ohutus EN 60335-1
 • Madalpinge-lülitusseadmete kombinatsioonid EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetillise ühilduvuse häirekindlus tööstuspiirkondades EN 61000-6-2
 • Elektromagnetilise ühilduvuse häired elamu- ja kaubanduspiirkondades ning väikeettevõtetes vastavalt EN 61000-6-3 (kuni 9,0 kW, vastavalt EN 61000-6-4 häired tööstuspiirkondades)
Tööandmed
 • Pumbatav vedelik
  Water
 • Pumpade arv
  4
 • vedeliku temperatuur T
  -
 • keskkonnatemperatuur T
  -
 • Maksimaalne töörõhk PN
  16 bar
 • Sisestusrõhk
  10 bar
Mootori andmed
 • Toiteühendus
  3~400 V, 50 Hz
 • Mootori nimivõimsus P2
  1.10 kW
 • Nimivool IN
  2.50 A
 • Nimipöörded n
  2900 1/min
 • Isolatsiooniklass
  F
 • Mootori kaitseklass
  IP55
 • Kaitseklass lülitusseadis
  IP54
Materjalid
 • Pumbakorpus
  1.4301
 • Tööratas
  1.4307
 • Võll
  1.4301
 • Võllitihend
  Q1BE3GG
 • Tihendi materjal
  EPDM
 • Torustiku materjal
  1.4307
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel DNs
  R 2
 • Toruühendus survepoolel DNd
  R 2
Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V409
 • Netokaal umbes m
  274 kg
 • Tootenumber
  2537604

Mõõdud ja mõõtjoonised

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Mõõtmed H1405 mm
Mõõtmed H1140 mm
Mõõtmed L1300 mm
Mõõtmed P706 mm
Mõõtmed p1573 mm
Mõõtmed P3420 mm
Mõõtmed Ø g158 mm
Mõõtmed H390
Mõõtmed HP830 mm
Mõõtmed HS1300 mm
Mõõtmed LS400 mm
Mõõtmed P330 mm
Toruühendus survepoolel DNdR 2
Toruühendus survepoolel DNdPN16
Toruühendus imipoolel DNsR 2
Toruühendus imipoolel DNsPN10
Mõõdud L1550 mm
Mõõtmed L1300 mm
Mõõtmed TS250 mm
Mõõtmed X1200 mm

Tutvustatakse seadmenäiteid.

Lisavarustus (tellida eraldi): kuivkäigukaitsme valikuline WMS komplekt

Paigaldusala: tasane ja horisontaalne

Paigaldusala: kuiv, hästi ventileeritud ja külmumiskindel

Hoolduse lihtsustamiseks soovitatakse seadme ümber luua 1 m suurune tööala.

SiBoost Smart Helix V

Töökarakteristikud

SiBoost Smart4 Helix V 403-418

SiBoost Smart4 Helix V 403-418

---- kaasa arvatud varupump

SiBoost Smart4 Helix V 403-418

Elektriskeem

Smart Controller SC, otsekäivitus

Smart Controller SC, otsekäivitus

x0: Võrguühendus × 1: Elektritoide, pumbad 1-3, pump 1; 4-6, pump 2 × 2: Ühendus WSK 1-2, pump 1; 3-4, pump 2; jne × 3: Potentsiaalivabad kontaktid (signaalid) 1-3, SSM (koondveateade); 4-6, SBM (koondtööteade) × 4: Ühendused andur 1 , andur (In); 2, andur (+) 3-4, väline on/off (sisse/välja); 5-6, TLS (kuivalt töötamise kaitse); 7-8, seadeväärtus 2 × 5: Analoogväljundid 1-2, tegelik rõhk (0...10 V)

Smart Controller SC, otsekäivitus

Tellimisteave

Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V409
 • EAN number
  4048482263816
 • Tootenumber
  2537604
 • Brutokaal umbes m
  287.0 kg
 • Netokaal umbes m
  274 kg
 • Kogupikkus L
  1550.0 mm
 • Kõrgus ilma pakendita H
  1405 mm
 • Värvus
  roheline/must/hõbe
 • Pakkematerjali omadused
  Transpordipakend
 • Pakendusviis
  Erialus
 • Arv kihtide kohta
  1
 • Laius ilma pakendita L
  706.0 mm
 • Minimaalne tellimishulk
  1
 • Arv aluse kohta
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Kaubaartikli number 4143727
Väljaanne 1607
Versiooni number 08
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 17

PDF (5 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2535457
Väljaanne 1808
Versiooni number 04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1343

PDF (39 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2535460
Väljaanne 1809
Versiooni number 03
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1795

PDF (46 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2550649
Väljaanne 1905
Versiooni number 02
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 16

PDF (6 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Kaubaartikli number 2550530
Väljaanne 1811
Versiooni number 01
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 8

PDF (2 MB)

Lae alla

SiBoost Smart FC 4Helix V409

PDF (6 MB)

Lae alla

SiBoost Smart FC 4HELIX V409

PDF (9 MB)

Lae alla

SiBoost Smart FC 4HELIX V409

PDF (113 kB)

Lae alla

SiBoost Smart FC 4HELIX V409

PDF (105 kB)

Lae alla

SiBoost Smart FC 4HELIX V409

PDF (40 kB)

Lae alla

PDF: SiBoost Smart FC 4 HELIX V409

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine