SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

Andmeleht

Hüdraulika andmed
 • Pumpade arv
  3
 • Maksimaalne töörõhk PN
  16 bar
 • Vedeliku min temperatuur Tmin
  0 °C
 • Vedeliku max temperatuur Tmax
  100 °C
 • Keskkonnatemperatuur min Tmin
  5 °C
 • Max keskkonnatemperatuur Tmax
  40 °C
Mootori andmed
 • Toiteühendus
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Võlli võimsus P2 (Q=max) valitud töörattal * pumpade arv
  15000 W
 • Mootori nimivõimsus P2
  15,00 kW
 • Nimivool IN
  28,30 A
 • Pöörlemiskiirus max nmax
  2900 1/min
 • Tekitatud häired
  EN 61800-3
 • Rikkekindlus
  EN 61800-3
 • Mootori kaitseklass
  IP55
Materjalid
 • Pumbakorpus
  5.1301/EN-GJL-250, KTL-kihiga
 • Tööratas
  Cast iron
 • Võllitihend
  AQ1EGG
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel
  DN 80
 • Toruühendus survepoolel
  DN 80
Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • EAN number
  4048482422534
 • Tootenumber
  4189236
 • Netokaal umbes m
  1335 kg
 • Brutokaal umbes m
  1596,0 kg
 • Pikkusmõõt koos pakendiga
  2600 mm
 • Kõrgusmõõt koos pakendiga
  1800 mm
 • Laiusmõõt koos pakendiga
  2200 mm
 • Pakkematerjali omadused
  Müügipakend
 • Pakendusviis
  Erialus
 • Minimaalne tellimishulk
  1

Pakkumise tekst

Ülitõhus, eelmonteeritud mitmepumbasüsteem kütte- ja kliimarakendusteks, komplektis amortisaatoritega alusplaat, äärik-vahehoidikud, 2 värvitud terasjaoturit koos imi- ja survepoole manomeetritega, n elektrooniliselt juhitavat reaspumpa (koos 1 varupumbaga), SCe-HVAC-lülitusseadis koos ühendusega, lõppsurvepoole tagasilöögiklapid, manuaalsed sulgeventiilid, vastuäärikud imi- ja survepoole tihendiga, koonused ja rõhkude vahe andur koos ühendustorudega.

See töövalmis iseseisev süsteem on mõeldud eeskätt ilma abrasiivainete sisalduseta küttevee (vastavalt VDI 2035-le), külma vee ja vee-glükooli segude pumpamiseks kütte-, kliima- ja jahutussüsteemide suletud ringlustes. Liugrõngastihendiga, vee pumpamiseks kuni temperatuuriga Tmax=+120 °C.

Märkus. Kui kasutatakse vee-glükooli segusid (või vedelikke, mille viskoossus erineb puhta vee omast), on Wilolt vaja eelnevat luba.

Komponendid

Lülitusseadis

Riistvara

Täiselektrooniline Smart-regulaator (SCe) terasplekist korpuses, komplekti kuulub sisemine toitevarustus, „Soft-PLC-ga” mikroprotsessor, analoogsed ja digitaalsed sisendid ja väljundid, LC-ekraan (taustavalgustusega) pumpade tööandmete, reguleerimisparameetrite, tööolekute, veateadete ja sündmuste mälu kuvamiseks. LEDid seadme oleku (töö/tõrge) kuvamiseks. Tööparameetrite seadistamine ja veateadete tuvastamine „punase nupu tehnoloogiaga”. Fikseeritav pealüliti. Potentsiaalivabad kontaktid koondtööteadete ja koondveateadete (SBM/SSM) jaoks. Välise sisse/välja ja teise nimiväärtuse kontaktid. Transmitteri raja traadi purunemise kontroll. Pumbamootorite ja sagedusmuunduri kaitse otsekäivitusversioonis: mootori kaitselüliti kaudu, SD-versioonis: kaitse kombinatsioonis termiliste käivititega. Kontaktorid pumpade sisselülitamiseks SD-versioonis koos termiliste käivitite ja aegreleega täht-kolmnurk-kombinatsiooni jaoks.

Automaatne, koormusest sõltuv sisselülitus 1 kuni n peakoormuspumbal sõltuvalt reguleerimissuurustest

 • Rõhk – konstantne, p-c
 • Rõhkude vahe – konstantne, dp-c
 • Temperatuuri regulaator, n = f (Tx)
 • Pöörlemiskiiruse regulaator, n = f (analoogne In)
 • Temperatuuride vahe – konstantne, dT

Siinusfiltriga sagedusmuundur põhikoormuspumba sujuvaks reguleerimiseks. Tegeliku väärtuse näit analoogse signaali kaudu 0–10 V välise mõõtmise / näiduvõimaluse jaoks, 10 V vastavalt lõplikule anduri väärtusele. Väline nimiväärtuse kaugreguleerimine 4...20 mA-signaaliga.

Valikuliste moodulite ning hoonehaldussüsteemi (BMS) ja Bus-süsteemide ühendusmoodulite (paigaldamine tehases või hiljem pärast tehniliste asjaolude täpsustamist) täiendavad kulud.

H-0-A-lüliti (Käsi-Null-Automaatika): Üksikute pumpade töörežiimi ja käsitsi käituse eelvalimine „käsitsi” regulaatoritõrke korral (võrgu häda-/testkäitus, mootori kaitse olemas), „O” (pump välja lülitatud – juhtseadmest sisselülitamine pole võimalik) ja „auto” (pump on automaatrežiimil juhtimiseks lubatud). Analüüsirelee positiivse temperatuurikoefitsiendi, üksikrežiimi ja tõrke teadete jaoks. Muundur 0/2-10 V – 0/4…20 mA, sujuvkäiviti tippkoormuspumpadele, ühendus BMS-süsteemidega vastavalt VDI 3814-le.

Bus-süsteemid: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Tarkvarafunktsioonid

1 kuni 4 pumba täisautomaatne juhtimine sagedusega juhitava põhikoormuspumbaga nimi-/tegeliku väärtuse võrdluse alusel. 4–20 mA anduri signaal (traadi purunemise kontroll) tegeliku väärtuse reguleerimissuuruse jaoks. Menüüjuhtimine sümbolite ja arvväärtuste abil. Valida võib 2 parameetrite seadistuse vahel: lihtne menüü (nimiväärtuse ja reguleerimisrežiim) või eksperdi menüü (töö- ja reguleerimisparameetrid). Varupumbaga või ilma, valida klienditeeninduses. Tööpumba tõrke korral automaatne varupumbale ümberlülitamine. Pumpade töörežiim on vabalt valitav (käsitsi, väljas, automaatne). Iga pumba ja süsteemi töötundide loendur. Iga pumba ja süsteemi lülitustsüklite kuvamine.

Automaatselt seadistatav pumbavahetus:

 • Standardseadistus: Impulss – põhikoormuspump vahetatakse iga uue päringu korral välja, olenemata töötundidest
 • Alternatiiv: pumbavahetus vastavalt töötundidele, põhikoormuspumba tsükliline pumbavahetus vastavalt seatavatele töötundidele

Automaatikapumba proovikäivitus (pumbalöök)

 • võidakse sisse lülitada
 • Kahe pumba proovikäituse vaheline aeg on vabalt programmeeritav

Süsteemi maksimum- ja miinimumväärtuste kontroll seadistatavate viiteaegade ja piirväärtustega. Väline sisse/välja, kontakti kaudu süsteemi automaatrežiimi väljalülitamiseks. Viimase 16 tõrke tõrkeregister. Nimiväärtuse ümberlülitus, teise nimiväärtuse võib kontakti kaudu sisse lülitada. SBM ja SSM loogika muutmine on võimalik. Tehases eelseadistatud parameetrid lihtsaks kasutuselevõtuks/käivitusseadiseks.

Vastavus normidele

Masinate elektrivarustus EN 60204-1

Madalpinge-lülitusseadmete kombinatsioonid EN 61439-1 ja-2

Elektromagnetilise ühilduvuse häirekindlus tööstuspiirkondades EN 61000-6-2

Elektromagnetilline ühilduvus – häiringute emissioon elamu- , äri- ja tööstuspiirkondades ning väikeettevõtetes

EN 61000-6-3 (ainult SC-FC jaoks kuni 7,5 kW, lisaks sellele: EN 61000-6-4 häiringute emissioon tööstusvaldkondades)

Mootori tõhususastme piirväärtused vastavalt IEC TS 60034-31 Ed. 1

Pumbad

Ridakonstruktsiooniga kuivrootor-ringluspump sisseehitatud sagedusmuunduriga elektrooniliseks juhtimiseks käitusrežiimil „Rõhkude vahe – konstantne” (dp-c).

Käsikasutuse tasand surunupuga

 • Nimiväärtuse fikseerimine või pöörlemiskiiruse kohandamine
 • Reguleerimisrežiimi valimine

Δp-c (rõhkude vahe konstantne)

n konstantne (pöörlemiskiirus)

PID-regulaator

 • Pump sisse/välja lülitatud
 • Töörežiimi valimine (kaksikpumba režiim):
 • põhi-/varurežiim
 • Paralleelrežiim
 • Tööparameetrite konfiguratsioon
 • Vigade kinnitamine

Pumbaekraan järgmiste väärtuste kuvamiseks:

 • Reguleerimisviis
 • Nimiväärtus (nt rõhkude vahe või pöörlemiskiirus)
 • Vead ja hoiatussignaalid
 • Tegelikud väärtused (nt voolutarve, anduri tegelik väärtus)
 • Tööandmed (nt voolutarve, töötunnid)
 • Olekuandmed (nt SSM- või SBM-relee olek)
 • Seadmeandmed (nt pumba nimetus)

Liidesed

 • Juhtsisend „Eelisjärjekord väljas”
 • Juhtsisend „Väline pumbavahetus” (mõjub ainult kaksikpumba režiimil)
 • Analoogsisend 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA reguleerimisrežiimiks (DDC) või nimiväärtuse kaugreguleerimiseks
 • Analoogsisend 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA rõhuanduri tegeliku väärtuse signaali jaoks
 • Infrapunaliides Wilo IR-mooduli ja Wilo IR-monitori töö- ja hooldusseadme vahelise traadita side võimaldamiseks
 • Wilo IF-moodulite pesa, ühendamiseks hooneautomaatikaga
 • Konfigureeritav potentsiaalivaba tõrke-ja töö-/töövalmisoleku teade
 • Kaksikpumba ühenduse liides

Kolmefaasiline mootor koos sagedusmuunduriga, integreeritud topeltpumbahaldusega, pumbavahetuse seadistatava ajaintervalliga (kaksikpumba režiimis), integreeritud mootori täiskaitsmega, erinevate töörežiimidega kütterežiimiks (HV) või kliimarežiimiks (AC), ligipääsutõke, erinevad kasutustasandid: standard/hooldus

Tarnekomplekt

 • Mitmepumbasüsteem Wilo-SiFlux
 • Wilo-Siflux'i paigaldus- ja kasutusjuhend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend
 • Lülitusseadise paigaldus- ja kasutusjuhend
Tööandmed
 • Pumbatav vedelik
  Water
 • Pumpade arv
  3
 • Vedeliku min temperatuur Tmin
  0 °C
 • Vedeliku max temperatuur Tmax
  100 °C
 • Maksimaalne töörõhk p
  16 bar
 • Max keskkonnatemperatuur Tmax
  40 °C
Mootori andmed
 • Tekitatud häired
  EN 61800-3
 • Rikkekindlus
  EN 61800-3
 • Toiteühendus
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nimivõimsus P2
  15000,0 W
 • Pöörlemiskiirus max nmax
  2900 1/min
 • Nimivool IN
  28,30 A
 • Mootori kaitseklass
  IP55
Materjalid
 • Pumbakorpus
  5.1301/EN-GJL-250, KTL-kihiga
 • Tööratas
  Cast iron
 • Võllitihend
  AQ1EGG
 • Torustiku materjal
  Steel
Paigaldusmõõdud
 • Toruühendus imipoolel
  DN 80
 • Toruühendus survepoolel
  DN 80
Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • Netokaal umbes m
  1335 kg
 • Tootenumber
  4189236

Töökarakteristikud

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

Märkus.

SiFlux-koondsüsteemi käitus koos varupumbaga (viirutatud töökarakteristik) ei ole seeriaviisiliselt ette nähtud. Varupump on ette nähtud üksnes asendusseadmeks, kui üks tööpumpadest ei tööta (töökarakteristik 1 ja 2).

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

Elektriskeem

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:toitevõrguühendus: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:maanduse ühendus
DDG:rõhkude vahe anduri ühendus
In1 (1):Sisendi tegelik väärtus 0-10 V /-20 mA; 2–10 V/ –20 mA
GND (2):maandus In1 ja In2 jaoks
+ 24 V (3):alalisvooluväljund välise tarbija/anduri jaoks. Koormus max 60 mA
In2:Sisendi nimiväärtus 0–10 V / 0–20 mA; 2-10 V / 20 mA
MP:multipump, liides topeltpumpade haldamiseks
Ext. off:Juhtsisendi „Eelistus VÄLJAS“Välise potentsiaalivaba kontakti kaudu saab pumpa sisse või välja lülitada (24 V DC/10 mA).
SBM:*potentsiaalivaba koondtööteade (ümberlülituskontakt vastavalt standardile VDI 3814)
SSM:*potentsiaalivaba koondveateade (ümberlülituskontakt vastavalt standardile VDI 3814)
AUX:väline pumbavahetus (ainult ainult kaksikpumpadetöö korral). Välise potentsiaalivaba kontakti kaudu saab kasutada pumba ümberlülitust (24 V DC/10 mA)
DIP-lüliti:1: ümberlülitamiseks töö- (O) ja teenindusrežiimi (S) vahel2: juurdepääsulukustuse menüü aktiveerimine/deaktiveerimine
Valikuliselt:IF-moodulid ühendamiseks hooneautomaatikaga

* SBM ja SSM kontaktide mahtuvus:

min: 12 V DC/10 mA

max: 250 V AC/1 A

IL-E

Tellimisteave

Tellimuste esitamise teave
 • Tootja
  Wilo
 • Tootenimetus
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • EAN number
  4048482422534
 • Tootenumber
  4189236
 • Brutokaal umbes m
  1596,0 kg
 • Netokaal umbes m
  1335 kg
 • Kogupikkus L
  1965,0 mm
 • Kõrgus ilma pakendita H
  1730 mm
 • Värvus
  roheline/must/hõbe
 • Pakkematerjali omadused
  Müügipakend
 • Pakendusviis
  Erialus
 • Arv kihtide kohta
  1
 • Laius ilma pakendita L
  2413,0 mm
 • Minimaalne tellimishulk
  1
 • Arv aluse kohta
  1
 • Saadavus turul
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Kaubaartikli number 4188939, 4190570
Väljaanne 1405
Versiooni number 01
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 1

PDF (43 MB)

Lae alla

SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

PDF (15 MB)

Lae alla

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (28 MB)

Lae alla

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (207 kB)

Lae alla

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Lae alla

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Lae alla

PDF: SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine