Throttle shut-off valve

Seeria kirjeldus

Rakendamine

Drossel-sulgemisklappi kasutatakse katse- ja hoolduseesmärgil, ning pumba väljavahetamiseks remondi korral.

Seeria

Drossel-sulgemisklapp

Toode

PDF: Throttle shut-off valve

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine