Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Eripärad / toote eelised

 • Tugev süsteem vastavalt standardile DIN 1988 (EN 806)
 • Kõrgefektiivne pumbahüdraulika
 • Optimeeritud rõhukaoga terviksüsteem
 • 2 kuni 6 paralleelselt lülitatud, vertikaalselt paigaldatud roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumpa seeriast Helix V
 • Mugav juhtseade Comfort CC laiendatud funktsioonidega, mikroarvuti juhtsüsteemiga ja puutetundliku ekraaniga, põhikoormuspumba sujuvaks juhtimiseks sagedusmuunduriga või ilma

Seeria kirjeldus

Konstruktsioon

Ülitõhus, ühendamisvalmis veevarustussüsteem (normaalimev) 2 kuni 6 paralleelselt lülitatud, vertikaalselt paigaldatud roostevabast terasest kuiva rootoriga kõrgsurve-tsentrifugaalpumbaga seeriast Helix V koos komfortkontrolleriga CC (saadaval sagedusmuunduriga ja ilma)

Rakendus

 • elu-, büroo- ja haldushoonete, hotellide, haiglate, kaubamajade ning tööstussüsteemide täisautomaatseks veega varustamiseks
 • Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamine, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Tüübikood

nt: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Kompaktne survetõstmissüsteem
RVastava põhikoormuspumba reguleerimine sagedusmuunduriga lülitusseadmes
4Pumpade arv
Helix VPumbaseeria
22Üksikpumba nimivooluhulk [m3/h]
03Üksikpumba astmete arv
1Ühe pumba mahatreitud töörataste arv
KPadrun-liugrõngastihendiga
CCReguleerimisüksus; CC = Comfort-Controller

Tehnilised andmed

 • Toitevõrguühendus 3~230 V / 400 V ± 10%, 50 Hz
 • Vedeliku temperatuur max 50 °C (70 °C valikuliselt)
 • Töörõhk 16 bar (25 bar valikuliselt)
 • Sisestusrõhk 10 bar
 • Ühenduse nimiläbimõõt lõppsurvepoolel R 1½" ‐ DN 200
 • Ühenduse nimiläbimõõdud pealevoolupoolel R 1½" ‐ DN 200
 • Pöörded 2850 1/min
 • Kaitseklass IP 54 (juhtseade CC)
 • Toitepoole kaitse AC 3 vastavalt mootori võimsusele ja energiavarustusettevõtte eeskirjadele
 • Lubatud pumbatavad vedelikud (muud vedelikud tellimisel):
  • Joogivesi ja soe tarbevesi
  • Jahutusvesi
  • Kustutusvesi
  Märkus pumbatavate vedelike kohta: Lubatud pumbatavaks vedelikuks on põhiliselt vesi, mis ei kahjusta kasutatavaid materjale keemiliselt ega mehaaniliselt ja mis ei sisalda abrasiivseid või pikakiulisi osiseid

Varustus/funktsioon

 • Seeria Helix V 4 kuni Helix V 52 2–6 pumba süsteem koos IE2-normmootoritega, lisaks 7,5 kW ja suurem IE3-normmootor (valikuline väiksema mootorivõimsuse puhul)
 • Pumba automaatne juhtimine komfortkontrolleri CC abil. COR-seadmed on täiendavalt varustatud lülituskilbis asuva sagedusmuunduriga.
 • Meediumiga kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad
 • Tsingitud terasest alusraam seatava kõrgusega võnkesummutitega müra isoleerimiseks
 • Roostevabast terasest 1.4571 torustik
 • Sulgurarmatuur iga pumba imi- ja survepoolel
 • Tagasivoolutõkis iga pumba survepoolel
 • Membraansurvepaak 8 l, PN16, survepoolel
 • Rõhuandur, survepoolel
 • Manomeeter, survepoolel
 • Valikuliselt manomeetriga kuivkäigukaitse, imipoolel

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Alusraam: tsingitud terasest, müra ulatuslikuks isoleerimiseks varustatud reguleeritava kõrgusega amortisaatoritega; teised versioonid tellimisel
 • Torustik: komplektne roostevabast terasest torustik, sobib ühendamiseks kõigi kasutatavate torumaterjalidega; torustik on dimensioonitud vastavalt rõhutõstmissüsteemi hüdraulilisele koguvõimsusele
 • Pumbad: 2 kuni 6 paralleelselt lülitatud pumpa seeriatest Helix V 4 kuni Helix V 52; pumpade kõik vedelikuga kokkupuutuvad osad on roostevabast terasest; teised versioonid tellimisel. WRAS/KTW/ACS kasutusluba kõigile meediumiga kokkupuutuvatele detailidele
 • Armatuurid: kõik pumbad on imi- ja survepoolel varustatud DVGW kontrollimistähisega sulgearmatuuri või -klapiga ning survepoolel DVGW KTW-kasutamisloaga tagasivoolutõkisega
 • Membraansurvepaak: DIN 4807 vastav, 8 l/PN16 lõppsurvepoolele paigutatud, butüülkautšukist membraaniga, DVGW/KTW kasutusloaga, toiduainete kaitse seaduse mõistes ohutu, kontrolli ja revisjoni otstarbeks varustatud DVGW/KTW kasutusloaga tühjendus- ja läbivooluarmatuuriga
 • Rõhuandur: 4 kuni 20 mA, lõppsurvepoolele paigutatud keskse komfort‐kontrolleri CC juhtimiseks
 • Rõhunäidik: Manomeeter (∅ 63 mm) lõppsurvepoolel; lõppsurve näit lisaks ka digitaalselt Comfort‐Controller'i täht-number-süsteemis puuteekraanil
 • Juhtseade/regulaator: seade on seeriaviisiliselt varustatud komfort‐regulaatoriga CC; COR lisaks ka sagedusmuunduriga

Materjalid

Helix V 4 kuni Helix V 16

 • Töörattad, juhtrattad, järgukorpus roostevabast terasest 1.4307
 • Vääristerasest pumbakorpus 1.4301
 • Vääristerasest võll 1.4057
 • Võlli kaitsehülss 1.4404
 • EPDM-O-rõngastihendid (FKM-tihend tellimisel)
 • Vääristerasest torustik 1.4571

Helix V 22 kuni Helix V 52

 • Töörattad, juhtrattad, järgukorpus roostevabast terasest 1.4307
 • Vääristerasest pumbakorpus 1.4308
 • Vääristerasest võll 1.4057
 • Võlli kaitsehülss 1.4404
 • EPDM-O-rõngastihendid (FKM-tihend tellimisel)
 • Vääristerasest torustik 1.4571

Tarnekomplekt

 • tehases paigaldatud, töötamine ja tihedus kontrollitud, ühendamiseks valmis survetõstmissüsteem
 • Pakend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Suvandid

 • Tehases koostatud, funktsioonikontrolli ja lekete puudumise kontrolli läbinud, ühendamisvalmis survetõstmisseade
 • Pakend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend
 • Transpordiaasad isepaigaldamiseks

Planeerimisjuhised

Reduktsiooniklapp

Liiga kõrge või tugevalt kõikuva sisestusrõhu korral tuleb paigaldada reduktsiooniklapp, mis hoiab minimaalset sisestusrõhku konstantsena. Lubatav sisestusrõhu kõikumine max 1,0 bar.

Vooluhulk

Kuni 400 m3/h (111 l/s) seadme tehniline lahendus vastavalt standardile DIN 1988 (EN 806); varupumbaga kuni 480 m3/h (133 l/s) varupumba kasutamisel lisapeakoormusseadmena.

Sisestusrõhk

Süsteemi loomisel peab arvestama maksimaalse pealevoolurõhuga. Max sisestusrõhku saab välja arvutada lahutades seadme max töörõhust pumba max tõstekõrguse Q = 0 korral

Kuivkäigukaitse (WMS)

Vastavalt standardile DIN 1988 (EN 806) on vajalik paigaldada kuivkäigukaitse, kui survetõstmissüsteem on ühendatud otse avaliku veevõrguga; sellega tõkestatakse pealevoolurõhu väärtuse langemine toitetorus alla 1,0 bar;. Palun lisada see survetõsteseadme tellimisel otse tellimusele. Wilo integreerib sel juhul kuivkäigukaitse survetõstmisseadmesse, ühendab selle ja kontrollib lõpuks funktsionaalse testimise käigus ka kuivkäigukaitse tööd.

Rikkevoolu kaitselüliti

Rikkevoolu kaitselülitite paigaldamisel koos sagedusmuunduritega tuleb arvestada, et ette on nähtud vaid universaalselt voolutundlikud rikkevoolu kaitselülitid vastavalt standardile DIN/VDE 0664.

Normid/direktiivid

Süsteem tervikuna vastab järgmiste standardite nõuetele

 • DIN 1988 5. osa
 • DIN 1988 6. osa* (**)

* Järgida tuleb standardi DIN 1988 (EN 806) ja veevarustusettevõtete nõudeid. Elektriliste komponentide osas vastab seade järgmistele nõuetele:

 • VDE 0100 osa 430/osa 540
 • VDE 0110 osa 1 / osa 2
 • VDE 0660 osa 101/osa 107 ja
 • DIN 40719/IEC 754

Survetõstmissüsteemi kasutamisel tuleb jälgida standardiga DIN 1988 (EN 806) etteantud väärtusi.

(**)See ei kehti standardile DIN14462 vastavate tulekustutite puhul. Palun nõudke eraldi!

Üldine parameeter

Tunnusjooned

---- kaasa arvatud varupump

Allalaadimised

General overview

Väljaanne 2017
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 72

PDF (46 MB)

Lae alla

Wilo-CC-System

Kaubaartikli number 2063144
Väljaanne 0306
Versiooni number 01
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 25

PDF (979 kB)

Lae alla

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Kaubaartikli number 4120943
Väljaanne 1603
Versiooni number 09
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 15

PDF (4 MB)

Lae alla

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Kaubaartikli number 4143727
Väljaanne 1607
Versiooni number 08
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 17

PDF (5 MB)

Lae alla

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Kaubaartikli number 2063145
Väljaanne 1007
Versiooni number 03
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 28

PDF (3 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine