Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Eripärad / toote eelised

 • Tugev süsteem roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumpadega Helix VE reguleeritav integreeritud sagedusmuunduritega 25 Hz kuni 60 Hz
 • Kõrgefektiivne pumbahüdraulika
 • Optimeeritud rõhukaoga terviksüsteem
 • Integreeritud kuivkäigu tuvastus automaatse väljalülitusega mootori reguleerimiselektroonika abil
 • Kõrgeim reguleerimiskvaliteet CCe-juhtseadmega, laiendatud funktsioonidega, mikroarvutiga juhtsüsteemiga ja puutetundliku ekraaniga

Seeria kirjeldus

Konstruktsioon

Kõrgtõhus, ühendamisvalmis veevarustussüsteem (normaalimev) 2 kuni 6 paralleelselt lülitatud, vertikaalselt paigaldatud vääristerasest kuivrootoriga kõrgsurve-tsentrifugaalpumbaga seeriast Helix VE, kujuures igal pumbal on integreeritud õhkjahutusega sagedusmuundur ja Comfort Controller CCe.

Rakendus

 • elu-, büroo- ja haldushoonete, hotellide, haiglate, kaubamajade ning tööstussüsteemide täisautomaatseks veega varustamiseks
 • Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamine, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Tüübikood

nt: Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe
COR Iga pumba integreeritud pöörlemiskiiruse regulaatoriga kompaktne survetõstmissüsteem
4Pumpade arv
Helix VEPumbaseeria
16Üksikpumba nimivooluhulk [m3/h]
03Üksikpumba astmete arv
KPadrun-liugrõngastihendiga
5,5Mootori nimivõimsus P2, kW [ainult tüüpide puhul, millel on rohkem kui üks võimalik mootor sama hüdraulilise võimsuse jaoks]
CCeJuhtseade; CCe = komfortkontroller integreeritud sagedusmuunduriga pumpadele

Tehnilised andmed

 • Toitevõrguühendus 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10%, 60 Hz
 • Vedeliku temperatuur max +50 °C (+70 °C valikuliselt)
 • Keskkonnatemperatuur max 40 °C
 • Töörõhk 16 bar (25 bar valikuliselt)
 • Sisestusrõhk 10 bar
 • Ühenduse nimiläbimõõt lõppsurvepoolel R 1½" ‐ DN 125
 • Ühenduse nimiläbimõõdud pealevoolupoolel R 1½" ‐ DN 125
 • Pöörlemiskiiruste vahemik 1500-3770 1/min
 • Kaitseklass: IP 54
 • Toitepoole kaitse A, AC 3 vastavalt mootori võimsusele ja energiavarustusettevõtte eeskirjadele
 • Lubatud pumbatavad vedelikud (muud vedelikud tellimisel):
  • Joogivesi ja soe tarbevesi
  • Jahutusvesi
  • Kustutusvesi
  Märkus pumbatavate vedelike kohta: Lubatud pumbatavad vedelikud on veed, mis ei kahjusta kasutatavaid materjale keemiliselt ega mehaaniliselt ja mis ei sisalda abrasiivseid või pikakiulisi osiseid. Seade vastab standardile DIN 1988 (EN 806)

Varustus/funktsioon

 • 2-6 IE4-ekvivalentsete normmootorite ja sujuvaks reguleerimiseks igasse pumpa integreeritud sagedusmuunduriga seeriate Helix VE 4 kuni Helix VE 16 pumpa seadme kohta
 • Pumba automaatne juhtimine komfortkontrolleri CC abil
 • Töövedelikega kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad
 • Tsingitud terasest alusraam seatava kõrgusega võnkesummutitega müra isoleerimiseks
 • Tagasilöögiklapp pumba imi- ja survepoolel
 • Tagasivoolutõkis iga pumba survepoolel
 • Membraansurvepaak 8 l, PN16 survepoolel
 • Rõhuandur survepoolel
 • Manomeeter survepoolel
 • Valikuliselt manomeetriga kuivkäigukaitse imipoolel

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Alusraam: tsingitud terasest, müra ulatuslikuks isoleerimiseks varustatud reguleeritava kõrgusega amortisaatoritega; teised versioonid tellimisel
 • Torustik: komplektne roostevabast terasest torustik, sobib ühendamiseks kõigi kasutatavate torumaterjalidega; torustik on dimensioonitud vastavalt rõhutõstmissüsteemi hüdraulilisele koguvõimsusele
 • Pumbad: kasutatakse 2 kuni 6 paralleelselt ühendatud pumpa seeriatest Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. Pumbamootorile paigaldatud õhkjahutusega sagedusmuundurid võimaldavad kõigi selle seeria pumpade sujuvat reguleerimist 25 Hz ja maks 60 Hz vahel. Kõik meediumiga kokkupuutuvad on Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. puhul; teised versioonid tellimisel. KTW/WRAS/ACS-kasutusluba kõigile meediumiga kokkupuutuvatele detailidele
 • Armatuurid: Seeriates Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. on iga pump varustatud imi- ja survepoolel DVGW-märgisega sulgearmatuuriga ning survepoolel DVGW/KTW kasutusloaga tagasivoolutõkisega
 • Membraansurvepaak: 8 l/PN16 lõppsurvepoolele paigutatud. Butüülkautšukist membraaniga, DVGW/KTW-loaga, ohutu toiduainete kaitse seaduse tähenduses kontrolli ja revisjoni otstarbeks, tühjendus- ja läbivooluliitmikuga, DVGW/KTW-loaga vastavalt standardile DIN 4807
 • Rõhuandur: 4 kuni 20 mA, lõppsurvepoolele paigutatud keskse Comfort‐Controller'i CCe juhtimiseks
 • Rõhunäit: Manomeeter (ø 63 mm) lõppsurvepoolel; lõppsurve näit lisaks ka digitaalselt Comfort‐Controller'i täht-number-süsteemis puuteekraanil
 • Juhtseade/regulaator: seade on seeriaviisiliselt varustatud Comfort‐Controller'iga CCe

Materjalid

Seeriatele Helix VE 4 kuni VE 16

 • Töörattad, juhtrattad, järgukorpus roostevabast terasest 1.4307
 • Roostevabast terasest pumbakorpus 1.4301
 • Võll roostevabast terasest 1.4057
 • võlli kaitsekest roostevabast terasest 1.4404
 • EPDM-ist O-rõngastihendid (FKM tihend tellimisel)
 • Roostevabast terasest 1.4571 torustik

Tarnekomplekt

 • Tehases koostatud, funktsioonikontrolli ja lekete puudumise kontrolli läbinud, ühendamisvalmis survetõstmisseade
 • Pakend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend
 • Transpordiaasad isepaigaldamiseks

Planeerimisjuhised

Sisestusrõhk

Seadme tehnilise lahenduse juures tuleb arvestada maksimaalset sisestusrõhku (vt Tehnilised andmed). Max lubatud sisestusrõhku saab välja arvutada lahutades seadme max töörõhust pumba tõstekõrguse Q = 0 puhul

Reduktsiooniklapp

Kõikuvat sisestusrõhku kompenseerib igasse üksikpumpa integreeritud pöörlemiskiiruse reguleerimisseadis, eeldusel et rõhu kõikumine ei ole suurem kui nimirõhu ja üksikpumba null-tõstekõrguse vahe minimaalse pöörlemiskiiruse (20 Hz või 25 Hz-töö) juures. Kui rõhu kõikumine on suurem, siis tuleb seadme ette paigaldada rõhualandusventiil

Vooluhulk

Kuni 155 m3/h (43 l/s) seadme tehniline lahendus vastavalt standardile DIN 1988 (EN 806); varupumbaga kuni 185 m3/h (51 l/s) varupumba kasutamisel täiendava tippkoormusagregaadina

Rikkevoolu kaitselüliti

Rikkevoolu kaitselülitite paigaldamisel koos sagedusmuunduritega tuleb arvestada, et kasutada tuleb vaid universaalselt voolutundlikke rikkevoolu kaitselüliteid vastavalt standardile DIN/VDE 0664

Kuivkäigukaitse Wilo-WMS

Kasutatud Helix VE seeria pump on juba varustatud integreeritud kuivtöötamistuvastusega, mis on pumba kaitseseadiseks. Sellest hoolimata tuleb paigaldada kuivkäigukaitse, kui survetõstmissüsteem on ühendatud otse avaliku veevõrguga; seeläbi hoitakse ära sisestusrõhu võimalik langemine varustustorus väärtustele alla 1,0 baari. Palume survetõstmissüsteemi tellides tellida kohe ka kuivkäigukaitse. Wilo integreerib sel juhul kuivkäigukaitse survetõstmisseadmesse, ühendab selle ja kontrollib lõpuks funktsionaalse testimise käigus ka kuivkäigukaitse tööd.

Normid/direktiivid

Süsteem tervikuna vastab järgmiste standardite nõuetele

 • DIN 1988 5. osa
 • DIN 1988 6. osa* (**)

* Järgida tuleb standardi DIN 1988 (EN 806) ja veevarustusettevõtete nõudeid. Elektriliste komponentide osas vastab seade järgmistele nõuetele:

 • VDE 0100 osa 430/osa 540
 • VDE 0110 osa 1 / osa 2
 • VDE 0660 osa 101/osa 107 ja
 • DIN 40719/IEC 754

Survetõstmisseadme rakendamisel ja sellega töötamisel tuleb põhimõtteliselt järgida standardi DIN 1988 (EN 806) nõudeid. (**)See ei kehti standardile vastavate tulekustutusseadmete puhul. Palun nõudke neid eraldi

Üldine parameeter

Üldine tunnusväli

Allalaadimised

General overview

Väljaanne 2017
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 72

PDF (46 MB)

Lae alla

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Kaubaartikli number 2063145
Väljaanne 1007
Versiooni number 03
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 28

PDF (3 MB)

Lae alla

Wilo-Control CC-Booster

Kaubaartikli number 2063144
Väljaanne 1212
Versiooni number 04
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 45

PDF (2 MB)

Lae alla

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Kaubaartikli number 4151993
Väljaanne 1601
Versiooni number 04
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 40

PDF (8 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine