Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Eripärad / toote eelised

 • Tugev süsteem roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumpadega seeriast MVIE, millel on integreeritud õhkjahutusega sagedusmuundur
 • Üleproportsionaalselt suur sagedusmuunduri reguleerimisulatus
 • PTC kaudu integreeritud mootorikaitse
 • Integreeritud kuivalt töötamise tuvastus automaatse väljalülitusega veepuuduse korral mootori reguleerimiselektroonika võimsustunnusjoone alusel

Seeria kirjeldus

Konstruktsioon

Integreeritud sagedusmuunduri ja Vario-regulaatoriga VR tavaimeva kõrgrõhu-tsentrifugaalpumbaga mootoritega alates 7,5 kW veevarustussüsteem

Rakendus

 • täisautomaatne veevarustus sisestusrežiimis avalikust veevõrgust või varumahutist.
 • Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamine, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Tüübikood

Näide:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COKompaktne survetõstmissüsteem
RJuhtimine sagedusmuunduriga
1Pumbaga
MVIEPumbaseeria
2Üksikpumba nimivooluhulk
[m3/h]
04Üksikpumba astmete arv
VRVario-regulaator

Tehnilised andmed

 • Toitevõrguühendus 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (teised versioonid tellimisel)
 • Vedeliku temperatuur max 50 °C (70 °C valikuliselt)
 • Keskkonnatemperatuur max 40 °C
 • Töörõhk 16 bar
 • Sisestusrõhk 10 bar
 • Ühenduse nimiläbimõõt pealevoolupoolel DN 100
 • Ühenduse nimiläbimõõt pealevoolupoolel DN 100
 • Kaitseklass IP 54 (VR-juhtseade)
 • Toitepoole kaitse A, AC 3 vastavalt mootori võimsusele ja energiavarustusettevõtte eeskirjadele

Varustus/funktsioon

 • 1 integreeritud sagedusmuunduri abil sujuvalt reguleeritav pump seeriast MVIE
 • koos VR-regulaatoriga mootori võimsustele 11 kuni 22 kW
 • Kõik meediumiga kokkupuutuvad komponendid on korrosioonikindlad
 • Survepoolel on sulgearmatuur
 • Survepoolel on tagasivoolutõkis
 • Membraansurvepaak 8 l, PN16

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Alusraam: Varustatud tsingitud terasest reguleeritava kõrgusega võnkesummutitega põhjalikuks löögihelide isoleerimiseks.
 • Torustik: komplektne survepoolne roostevabast terasest torustik, sobib ühendamiseks kõigi hoonetehnoloogias kasutatavate torumaterjalidega; torustik on dimensioonitud vastavalt rõhutõstmissüsteemi hüdraulilisele koguvõimsusele
 • Pumbad: kasutatakse vastavalt 1 pumba seeriast MVIE 16.., 32.., 52.., 70.., 32.. või 95.. (mootorivõimsusele kuni max 22 kW); pumbamootoriga adapteeritud, õhkjahutusega sagedusmuundur võimaldab kõikide selle seeria pumpade astmeteta juhtimisviisi 25 Hz ja max 65 Hz vahel; kõik komponendid kokku puutunud pump valmistatud roostevabast terasest; pumpade kõik vedelikuga kokkupuutuvad komponendid koosnevad roostevabast terasest
 • Armatuurid: pumbad on survepoolel varustatud DVGW kontrollimistähisega sulgearmatuuriga ja survepoolse DVGW-kasutamisloaga tagasivoolutõkisega
 • Membraansurvepaak: 8 l/PN16 lõppsurvepoolele paigutatud, butüülkautšukist membraaniga, ohutu toiduainete kaitse seaduse seisukohalt, kontrolli ja ülevaatuse otstarbel varustatud tühjendamist võimaldava kuulkraaniga ja DIN 4807 vastava läbivooluarmatuuriga

Materjalid

 • Töörattad roostevabast terasest 1.4301 / 1.4404
 • Järgukambrid roostevabast terasest 1.4301 / 1.4404
 • Pumba korpus EN-GJL-250/1.4404
 • Võll olenevalt mudelist roostevabast terasest 1.4057/1.4404
 • Tihendid EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Korpuse kaas roostevabast terasest 1.4301 / 1.4404
 • Korpuse alumine osa roostevabast terasest 1.4301/1.4404
 • Võllitihend B‐süsinik/volframkarbiid, SiC/süsinik
 • Survekest roostevabast terasest 1.4301 / 1.4404
 • Laagrid volframkarbiidist
 • Torustik roostevabast terasest 1.4571

Tarnekomplekt

 • tehases paigaldatud, töötamine ja tihedus kontrollitud, ühendamiseks valmis survetõstmissüsteem
 • Pakend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Suvandid

Edasised võrguühendused tellimisel

Planeerimisjuhised

Reduktsiooniklapp

Kõikuvat sisestusrõhku kompenseerib igasse üksikpumpa integreeritud pöörlemiskiiruse reguleerimisseadis, eeldusel et rõhu kõikumine ei ole suurem kui nimirõhu ja üksikpumba null-tõstekõrguse vahe minimaalse pöörlemiskiiruse (20 Hz või 25 Hz-töö) juures. Kui rõhu kõikumine on suurem, siis tuleb seadme ette paigaldada rõhualandusventiil

Rikkevoolu kaitselüliti

Rikkevoolu kaitselülitite paigaldamisel koos sagedusmuunduritega tuleb arvestada, et ette on nähtud vaid universaalselt voolutundlikud rikkevoolu kaitselülitid vastavalt standardile DIN/VDE 0664.

Sisestusrõhk

Seadme tehnilise lahenduse juures tuleb arvestada maksimaalset sisestusrõhku (vt Tehnilised andmed). Maks sisestusrõhku saab välja arvutada lahutades seadme maks töörõhust pumba tõstekõrgus Q = 0 korral.

Ainult tuletõrjesüsteemidele

Vastab DIN 1988 (EN 806), osa 5+6, nõuetele

See ei kehti standardile DIN 14462 vastavate tulekustutite puhul. Palun nõudke neid eraldi.

Survetõstmissüsteemi kasutamisel tuleb jälgida standardiga DIN 1988 (EN 806) etteantud väärtusi.

Kuivkäigukaitse (WMS)

Paigaldatud pumbatüübil Helix VE on juba integreeritud kuivalt töötamise tuvastusseadis, mis toimib pumba ohutusseadisena

Elektroonika / elektromagnetiline ühilduvus

 • Ühepumbaline süsteem mootori võimsusega kuni 7,5 kW (k.a):
  • Elektromagnetiliste häirete emissioon vastavalt EN 61000-6-3 nõuetele
  • Häirekindlus vastavalt EN 6100-6-1 nõuetele
 • Ühepumbalised süsteemid 11-22 kW mootorivõimsusega:Toode vastab EN 61800-3 nõuetele ja täidab elektromagnetiliste häirete osas elamupiirkonnale seatud nõudeid ning häirekindluse osas tööstuspiirkondadele seatud nõudeid. Elamutes kasutamise korral tuleb vastavalt standardile EN 61800-3, klass B1, näha täiendavalt ette elektromagnetilise ühilduvuse raadiohäirete filter võrgupoolsete häirete kõrvaldamiseks.

Märkus: Elamutesse paigaldamine peab toimuma elektromagnetilise ühilduvuse spetsialisti poolt.

Üldine parameeter

Üldine tunnusväli

Allalaadimised

General overview

Väljaanne 2017
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 72

PDF (46 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Kaubaartikli number 2535459
Väljaanne 2013-07
Versiooni number 02
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 38

PDF (3 MB)

Lae alla

Wilo-VR-System

Kaubaartikli number 2040503
Väljaanne 1108
Versiooni number 02
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 22

PDF (815 kB)

Lae alla

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Kaubaartikli number 4093679
Väljaanne 0809
Versiooni number 04
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 32

PDF (2 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine