Wilo-EMUport Core

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Äärmiselt töökindel tänu tahkete osiste reoveest eraldamisele: suured tahked osised ei pea pumpa läbima – ummistusi ei teki
 • Vanade pumbajaamade hõlpsat saneerimist võimaldava Retrofit-süsteemi tõttu ökonoomne
 • Tänu polüetüleeni ja polüretaani kasutamisele pikaealine ja korrosioonikindel
 • Hooldussõbralik ka käitamise ajal tänu hügieenilisele kuivpaigaldusele, kergele väljaspoolsele kasutamisele ja üksiklukustamisele
 • Kauakestev ka tahkete ainete sisalduse suurenemisel heitvees
 • Paindlikult paigaldatav hoonetesse või šahtidesse läbimõõduga alates 1 500 mm
 • Lihtsasti integreeritav ja ühendusvalmis Plug&Pump-süsteem
 • Energiasäästlik tänu tõhusatele, valikuliselt IE3-mootoriga varustatud heitvee sukelpumpadele

Kirjeldus

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Konstruktsioon

Standardiseeritud heitvee tõsteseade tahkete ainete eraldussüsteemiga vastavalt standardile DIN EN 12050-1 hoonesse paigaldamiseks või šahti välispaigalduseks.

Rakendamine

Töötlemata heitvee pumpamiseks, mida ei ole võimalik loodusliku kallaku abil kanalisatsioonisüsteemi juhtida, ning tagasivoolu tasandist allpool asuvate äravoolukohtade drenaažiks (vastavalt standarditele DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Varustus/funktsioon

 • Tahkete ainete eraldussüsteemiga heitvee tõsteseade
 • 2 eraldi suletavat tahkete ainete eralduspaaki
 • kaks kuivalt paigaldatud heitvee sukelpumpa vaheldumisi töötamiseks
 • Kaitseklassiga IP68 pumbad ja mootori tõhusus vastavalt IE3-le
 • Taseme tuvastamine tasemeanduriga

Tarnekomplekt

Täielikult eelmonteeritud montaaživalmis heitvee tõsteseade koos ühendusdetaili, tasemeanduri ja kahe pumbaga.

Tüübikood

nt:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardiseeritud tahkete ainete eraldussüsteem

20

Max sissevool (m³/h)

2

Paigaldatud pumpade arv

10

Max tõstekõrgus m-tes

A

Versioon: A = standardversioon = Comfort-versioon

Tehnilised andmed

 • Max pidev sissevool: 20, 45 või 50 m³/h
 • Paagi maht: 440 l või 1200 l
 • Paagi kasulik maht: 295 l või 900 l
 • Max tõstekõrgus: 31 m
 • Sisestuskõrgus: 750 mm
 • Sisestuse ühendus: DN 200
 • Rõhuotsak: DN 80 või DN 100
 • Toitevõrguühendus: 3~ 400 V, 50 Hz

Materjalid

 • Kogumispaak PE
 • Tahkete ainete eralduspaak: PE
 • Sissevoolukast: PUR
 • Torustik: PE
 • Pumbad: hallmalm
 • Sulgesiiber: hallmalm
 • Surveliitmik: -Variant A: PE T-koostega - Variant B: Teras Y-koostega

Kirjeldus/konstruktsioon

Ühendamisvalmis täielikult ujutatav heitvee tõsteseade tahkete ainete eraldussüsteemiga. Üheosaline gaasi- ja veekindel kogumispaak ilma ehituslike keevisühendusteta ning kaks eraldi sulgetavad tahkete ainete eralduspaaki. Kogumispaagil on ümardatud kuju, paagi põhi on diagonaalne, sügavaim punkt asub otse pumpade all. Sellega takistatakse tahkete ainete settimist ja kinnikuivamist kriitilistes kohtades. Tänu tahkete ainete eralduspaakides toimuvale eelfiltreerimisele filtreeritakse vedelikust tahked ained välja ja kogumispaaki juhitakse ainult eelfiltreeritud heitvesi. Pumpamine toimub kahe täismõõtmetes kuivpaigaldusega heitvee sukelpumba abil. Pumbad on teostatud liiasusega topeltpumbaseadmena ning need töötavad vahelduvrežiimis. Taseme juhtimine toimub nivooanduri 0...2,5 mWS abil.

Versioon „B“ on täiendavalt varustatud kogumispaagis automaatse tagasiloputusega, et tugevdada puhastavat efekti. Lisavarustusena on saadaval vastav SC-L-seeria lülitusseade.

Üldine parameeter

EMUport FTS

Allalaadimised

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Lehekülgede arv 20

PDF (18 MB)

Lae alla

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Lehekülgede arv 20

PDF (18 MB)

Lae alla

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Lehekülgede arv 20

PDF (18 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-EMUport Core

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine