Wilo-EMUport FTS

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Äärmiselt töökindel tänu tahkete osiste reoveest eraldamisele: suured tahked osised ei pea pumpa läbima –ummistusi ei teki
 • Vanade pumbajaamade hõlpsat saneerimist võimaldava Retrofit-süsteemi tõttu ökonoomne
 • Tänu PE-HD materjali kasutamisele pikaealine ja korrosioonikindel
 • Paindlikult teie nõuete kohaselt muudetavate mastaapidega
 • Hügieenilise kuivpaigalduse ja lihtsa väljast ligipääsetavuse tõttu hooldussõbralik
 • Paindlikult paigaldatav hoonetesse või šahtidesse läbimõõduga alates 1500 mm
 • Energiasäästlik tänu valikuliselt saadavatele, IE3-mootoriga varustatud reovee sukelpumpadele

Konstruktsioon

Individuaalselt kohandatav heitvee tõsteseade tahkete ainete eraldussüsteemiga paigaldamiseks hoonesse või välispaigalduseks šahti.

Rakendamine

Töötlemata heitvee pumpamiseks, mida ei ole võimalik loodusliku kallaku abil kanalisatsioonisüsteemi juhtida, ning tagasivoolu tasandist allpool asuvate äravoolukohtade drenaažiks (vastavalt standarditele DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Varustus/funktsioon

 • Tahkete ainete eraldussüsteemiga heitvee tõsteseade
 • 2 eraldi suletavat tahkete ainete eralduspaaki
 • kaks kuivalt paigaldatud heitvee sukelpumpa vaheldumisi töötamiseks
 • Pumbad kaitseklassiga IP55 või IP68
 • Ainult IE3-mootoritega
 • Taseme mõõtmine vastavalt kliendi soovile

Tarnekomplekt

 • Montaaživalmis heitvee tõsteseade
 • Kaks heitveepumpa
 • Tahkete ainete eraldussüsteemi üksiktõkestus
 • Survetoruühendus sileda toruotsaga
 • Arnatuurid

Tüübikood

nt:

Wilo-EMUport FTS FG 1500

FTS

Tahkete ainete eraldussüsteem (individuaalne versioon)

F

Versioon (M = kompaktne versioon, F = suur versioon)

G

Paigaldusviis (G = hoones, S = PE-HD-kogumiskaevuga)

1500

FG = kogumisanuma välisläbimõõt mm-tesFS = šahti läbimõõt mm-tesMG = paigaldussügavus sissevoolu põhja alla mm-tesMS = šahti siseläbimõõt mm-tes

Tehnilised andmed

 • Max sisestus: FTS M…: 35 m³/h; FTS F…: 600 m3/h
 • Mahuti max kasulik maht: FTS M…: 700 l; FTS F…: 12000 l
 • Max tõstekõrgus: FTS M…: 50 m; FTS F…: 80 m
 • Paigaldussügavus sisestuse põhja alla mm-tes: 400…2300 mm
 • Toitevõrguühendus: 3~400 V, 50 Hz

Materjalid

 • Kogumispaak: PE-HD
 • Tahkete ainete eralduspaak: PE-HD
 • Torustik: PE-HD
 • Armatuurid: hallmalm
 • Pumbad: hallmalm
 • Šaht: PE-HD (FTS MS ja FTS FS süsteemide puhul)

Kirjeldus/konstruktsioon

Ühendamisvalmis täielikult ujutatav heitvee tõsteseade tahkete ainete eraldussüsteemiga. Üheosaline gaasi- ja veekindel kogumispaak ilma ehituslike keevisühendusteta ning kaks eraldi sulgetavad tahkete ainete eralduspaaki. Kogumispaagil on ümardatud kuju ja paagi põhi on diagonaalne. Sellega takistatakse tahkete ainete settimist ja kinnikuivamist. Tänu tahkete ainete eralduspaakides toimuvale eelfiltreerimisele filtreeritakse vedelikust tahked ained välja ja kogumispaaki juhitakse ainult eelfiltreeritud heitvesi. Pumpamine toimub kahe täismõõtmetes kuivpaigaldusega heitvee sukelpumba abil, mille versioon on kas IP55 või IP68. Pumbad on teostatud liiasusega topeltpumbaseadmena ning need töötavad vahelduvrežiimis. Taseme juhtimine võib toimuda ujuklülitite või tasemeanduriga.

Soovi korral on võimalik varustada süsteem kogumispaagis automaatse tagasiloputusega ning paigaldada see otse PE-HD-st šahti. Juhtimiseks on võimalik valida lisavarustusena sobiv SC-L- ja CC-L-seeria lülitusseade.

PDF: Wilo-EMUport FTS

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine