Wilo-RainSystem AF 150

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • müravaene tänu mitmeastmelistele tsentrifugaalpumpadele
 • Kõik vedelikuga kokkupuutuvad detailid on korrosioonikindlad
 • täiselektrooniline regulaator RainControl Professional tagab suurima töökindluse
 • Suur ökonoomsus tänu värske vee juurdevoolule vastavalt vajadusele
 • töökindel tänu optimeeritud voolu ja müraga järeltäitmise mahutiga

Konstruktsioon

Automaatne vihmavee kasutusseade eelmahuti ja 2 iseimeva pumbaga

Rakendamine

Vihmavee kasutamine mitmepereelamus ja väikeettevõtetes joogivee säästmiseks ühenduses tsisternida või paakidega

Varustus/funktsioon

Ühendamisvalmis, täielikult elektriliselt ja hüdrauliliselt ühendatud ning võnkesummutusega, värvitud terastorudest raamile paigaldatud kompaktse konstruktsiooniga moodul:

 • 2 iseimevat, korrosioonikindlat, müravaest tsentrifugaalpumpa seeriast MultiCargo MC
 • survepoolne koondtorustik R 1 1/2, andurielement, 8 l läbivoolupõhimõttel töötav membraansurvepaak ning tühjendamiskraaniga sulgeseadis
 • manomeeter 0–10 baari
 • imi- ja survepoolne kuulkraan
 • Mahukas, mehaanilise ujukventiiliga puhta vee juurdevoolupaak (150 liitrit)
 • Keskne lülitusseade RainControl Professional juhtelektroonika, magnetventiili, rõhumuunduri 4–20 mA ning 20 m kaabliga, tasemeanduriga täitetaseme kontrollimiseks
  • Menüüjuhtimisega käsitsemine ning töö- ja rikketeated LCD-näitudena
  • Ühtlane seadme juhtimine tsüklilise pumbavahetuse ja integreeritud proovikäivitusega mittetöötavaltel pumpadel
  • Automaatne ümberlülitus rikke korral ja juurdelülitus tippkoormuse puhul
  • Automaatne veevahetus järeltäitepaagis
  • Automaatne magnetventiili lupjumiskaitse
  • Tsisterni täitetaseme, süsteemi rõhu ja tööseisundi pidev LCD-näit

Tarnekomplekt

 • Kaks iseimevat, mitmeastmelist tsentrifugaalpumpa MC
 • 150 l vee juurdevoolupaak, anduriüksus 8 l membraansurvepaagiga,
 • Keskne lülitusseade RainControl-Professional juhtelektroonika, tasemeanduriga
 • 20 m kaabliga, mõõtevahemik 0--5 m.

Tüübikood

Tehnilised andmed

 • Imemiskõrgus maks 8 m
 • Töörõhk maks 8 baari
 • Kaitseklass IP 41
 • Ühendused:
  • üldtorustiku R 1 ½ survetoru/survepool
  • imipool 2 x 1/4G 1
  • Sisestused R 1 ¼
  • Ülevoolu ühendus DN 100

Materjalid

 • Pumba korpus roostevabast terasest 1.4301
 • Tööratas Noryl
 • Võll roostevabast terasest 1.4028
 • Võllitihend keraamika/süsinik
 • Järgukambrid Noryl
 • Membraanpaisupaak terasest, lakitud

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Ühendamisvalmis kaksikpump-eevarustusseade kui kompaktmoodul mitmepereelamutele ja avalikele hoonetele
 • Täisautomaatseks aveevarustuseks malusest paagist või tsisternist.
 • Suur töökindlus tänu kahele eraldi juhitud imitorustikule (paigaldada kohapeal).
 • Suuremahuline järeltäitmise mahuti joogivee vajadusele vastavaks juurdevooluks tarbimisvõrku tühja tsisterni korral
 • Ette nähtud paisuveehoiatuse liitmik vastavalt seeriale
 • täidetud membraansurvepaak vastavalt standardile DIN 4807 energia säästmiseks väikeste lekete korral hoones
 • Ühtlane seadme juhtimine tsüklilise pumbavahetuse ja integreeritud proovikäivitusega mittetöötavaltel pumpadel
 • automaatne rikkejärgne ümberlülitus ja peakoormuse juurdelülitus tagavad seadme kõrgeima töövalmiduse
 • Joogivee järeltäitmine on täisautomaatne ja optimeeritud vajadusele vastavalt
 • Pumba käitamisest sõltuv vee asendamine järeltäitmismahutites on samuti automaatne.
 • Sisseehitatud elektrooniline mootorikaitse, pumpaseadme integreeritud kuivalt töötamise kaitse ja magnetventiili automaatne katlakivikaitse
 • Juhtseade edastab arvukaid teated; see juhib ka potentsiaalivabade kontaktide koondtööteateid ja koondveateateid.
 • Täiselektroonilist juhtseadet RainControl Professional käitatakse ja konfigureeritakse menüüpõhise funktsiooniklahvi abil
 • Tsisterni täitetaseme, süsteemi rõhu ja tööseisundi pidev LCD-näit
 • Seade sobib ideaalselt ühendamiseks automaatse hoone juhttehnikaga

Toode

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine